Akademia Liderów Kariery warsztaty dla uczniów

Nr szybkiej informacji: 
112
Adresat: 
Uczniowie i nauczyciele gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, liderzy doradztwa zawodowego
Informacja o wydarzeniu: 

W tym roku szkolnym już po raz piętnasty Regionalny Ośrodek Kariery organizuje warsztaty dla uczniów – liderów Szkolnych Ośrodków Kariery pt. Metoda projektów w pracy Szkolnego Ośrodka Kariery. Zapraszamy od dwóch do pięciu uczniów z każdej szkoły, w której funkcjonuje Szkolny Ośrodek Kariery oraz z tych szkół, które planują prowadzenie takiej działalności. Warsztaty będą odbywały się w środy, co dwa-trzy tygodnie od listopada do maja. W ramach warsztatów uczniowie poznają funkcjonowanie lokalnego rynku pracy, zasady inicjowania i prowadzenia przedsięwzięć oraz wykonają projekty grupowe nakierowane na rozwój własnej kariery edukacyjnej i zawodowej. Uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikaty potwierdzające ukształtowane umiejętności.

Pierwsze spotkanie Akademii Liderów Kariery odbędzie się w środę 29 listopada 2017 r. w sali 210 ŁCDNiKP w Łodzi, ul. Kopcińskiego 29 o godzinie 15.00.

  Prosimy o przesłanie wypełnionych kart zgłoszenia (załącznik nr 1) zainteresowanych udziałem w warsztatach uczniów (jedna karta na szkołę) do dnia 27 listopada 2017 r. pocztą, faksem (42 678-07-98), mailem: m.wajgner@op.pl lub pozostawić w sekretariacie ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29 p.105. Każdy uczeń lub rodzic w wypadku uczniów niepełnoletnich dołącza również zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik  nr 2).

Serdecznie zapraszamy

Opracowały:

Maria Wajgner, Agnieszka Mikina

Organizator: 
Maria Wajgner, Agnieszka Mikina