Uczniowie

Zajęcia edukacyjne dla uczniów – Na kogo czeka praca? Wybrane problemy rynku pracy w Łodzi i regionie. Jedna godzina lekcyjna/konsultacje grupowe dla uczniów

 
Oferta Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji
 
ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW – NA KOGO CZEKA PRACA?
WYBRANE PROBLEMY RYNKU PRACY W ŁODZI I REGIONIE
 

VIII Forum Młodzieży Uzdolnionej Informatycznie

VIII FORUM MLODZIEŻY UZDOLNIONEJ INFORMATYCZNIE
 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na VIII Forum Młodzieży Uzdolnionej Informatycznie organizowane przez uczniów - członków Akademii Młodych Twórców.
 
 
Spotkanie na temat „Akademia Młodych Twórców w kształtowaniu postaw twórczych uczących się” odbędzie si

Katalog dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt 26 Z działalności łódzkich przedszkoli

Zakończono prace związane z przygotowaniem Katalogu dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt 26. Jest on w całości poświęcony dorobkowi nauczycieli przedszkoli. To sprawiło, iż nadaliśmy mu podtytuł „Z działalności łódzkich przedszkoli”. Publikacja powstała we współpracy z panią Elżbietą Ciesiołkiewicz doradcą metodycznym ds. edukacji przedszkolnej w ŁCDNiKP.

Projektowanie i publikowanie testów i formularzy ankiet on-line

Sytuacja w kraju zmusza nas do zdalnej pracy. Dlatego postanowiliśmy wesprzeć nauczycieli w prowadzeniu zajęć on-line związanych z projektowaniem testów i ankiet. Do przygotowania interaktywnego, dostępnego w chmurze cyfrowej formularza ankiety lub testu znakomicie służy aplikacja FORMS. Jest to jedna z aplikacji usług Office 365. Gotowe formularze mogą funkcjonować samodzielne lub w innych aplikacjach, np.

„eTwinning – moja pasja” – dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie realizacji projektów eTwinning.

Doradcy metodyczni Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej zapraszają do udziału w seminarium na temat: „eTwinning – moja pasja” – dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie realizacji projektów eTwinning.

Spotkanie online odbędzie się 3 czerwca, w godzinach 18.30-20.00

Podczas spotkania nauczycielki zespołu zadaniowego, wyłonionego spośród klubowiczek Łódzkiego Klubu Kodujących Nauczycieli, opowiedzą o swoich doświadczeniach w projektach eTwinning. Zaprezentowane zostaną wybrane projekty:

Informacja na temat stanu epidemii koronawirusa w Polsce Rząd znosi kolejne obostrzenia związywane z epidemią i czuć wyraźne rozluźnienie w porównaniu z sytuacją z marca i kwietnia. Czy rzeczywiście najgorsze za nami? - Patrząc na większość województw

Doradcy metodyczni Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej zapraszają do udziału w seminarium na temat: Zakończenie projektu "Łódzkie parki, pałace, ogrody".

Celem spotkania jest prezentacja i ewaluacja działań, podejmowanych przez uczniów i nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu.

GASTRONOMIK Oferta na nowy rok szkolny

Szanowni Państwo, dyrektorzy, koordynatorzy WSDZ, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy i nauczyciele nie tylko szkół podstawowych. Przesyłam pełną ofertę Zespołu Szkół Gastronomicznych na nowy rok szkolny 2020/21. Kieruję ją zwłaszcza do uczniów klas ósmych. Proszę więc o przesłanie tej propozycji wychowawcom lub bezpośrednio uczniom klas kończących szkołę i ich opiekunom.

WPROWADZENIE DO INTERNETU RZECZY NA PRZYKŁADZIE INTELIGENTNEGO DOMU

Sytuacja w kraju zmusza nas do zdalnej pracy. Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli i uczniów, Centrum oferujemy zajęcia pozalekcyjne on-line dla uczniów. Prosimy nauczycieli o rozpropagowanie wśród uczniów możliwości udziału w takich zajęciach.

W środę 22  kwietnia 2020 roku o godzinie 15.00 zostaną zorganizowane zajęcia da uczniów online w usłudze TEAMS na temat:

IV INTERDYSCYPLINARNY KONKURS WIEDZY Z BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Praca nie szkodzi

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa łódzkiego do udziału w interdyscyplinarnym konkursie wiedzy z bezpieczeństwa i higieny pracy Praca nie szkodzi organizowanym przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – Pracownię BHP i Ergonomii wraz z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi.

Od pomysłu do projektu - aplikowanie wniosków w ramach Programu Erasmus+ Akcja 2

Informujemy, że termin składania wniosków w programie Erasmus+ na następujące działania zostaje przedłużony do 23 kwietnia 2020 r. (12:00 czasu obowiązującego w Brukseli):

• partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej (KA201),

• partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego (KA202),

• partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego ( KA203),

Konkurs zawodowy „MYŚL KREATYWNIE – ZOSTAŃ WYNALAZCĄ”

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego organizuje dla uczniów szkół zawodowych województwa łódzkiego konkurs Myśl kreatywnie – zostań wynalazcą. Do 28 lutego 2020 można jeszcze zgłaszać szkołę do udziału w konkursie. Eliminacje konkursowe na I etapie przeprowadzi 15 kwietni 2020 r. Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły. Uczniów do II etapu konkursu należy zgłosić do 20 kwietnia 2020 r.

Konkurs dla uczniów pod patronatem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Normalizacja wokół nas i dla nas.

Szanowni Państwo

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego  organizuje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych konkurs wiedzy normalizacyjnej Normalizacja wokół nas i dla nas. 

Celem konkursu jest 

1.     Upowszechnienie edukacji normalizacyjnej w szkołach ponadgimnazjalnych.

2.     Zachęcanie dzieci i młodzieży do rozwijania zainteresowania tematyką normalizacji.

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA FILOZOFICZNA

Młodzieżowa Akademia Filozoficzna zaprasza uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz wszystkie osoby zainteresowane filozofią na spotkanie z mgr. Arturem Kołodziejczykiem, doktorantem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, stażystą w Departamencie Filozofii na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w  Tel Awiwie. Tematem wykładu i dyskusji będzie:

Totalitaryzm jako eksperyment na człowieku

– perspektywa prof. Hannah Arendt

XV TURNIEJ WIEDZY EKONOMICZNEJ „Polski przedsiębiorca wobec wyzwań gospodarki cyfrowej”

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych Łodzi i województwa łódzkiego do udziału w piętnastej edycji Turnieju Wiedzy Ekonomicznej. Tematem wiodącym w bieżącym roku szkolnym jest: Polski Przedsiębiorca wobec wyzwań gospodarki cyfrowej.

XVII Łódzki Turniej „Przygoda z przepisami ruchu drogowego”

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza uczniów klas trzecich pod opieką nauczycieli do udziału w

XVII Łódzkim Turnieju „Przygoda z przepisami ruchu drogowego”.

Celem turnieju jest przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym, kształtowanie umiejętności obserwacji i oceny sytuacji na drodze oraz podejmowania właściwych decyzji. 

WYSTAWA STOŁÓW OKOLICZNOŚCIOWYCH I DZIEŃ OTWARTY W GASTRONOMIKU

Serdecznie zapraszamy Państwa wraz z młodzieżą na

XLVI

Wystawę Stołów Okolicznościowych

która odbędzie się w dniach:  10.12.2017 (wtorek) DZIEŃ OTWARTY w godz.: 930 – 1700 
                                                11.12.2017 (środa)  w godz.: 930 – 1530

w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi Gastronomik Łódź, ul. Sienkiewicza 88

X Konkurs „Statystyka w karierze"

STATYSTYKA W KARIERZE 

 

Ośrodek Doradztwa Zawodowego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego, Urząd Statystyczny w Łodzi  i Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w kolejnej edycji konkursu Statystyka w karierze. Celem konkursu jest aktywizowanie uczniów do świadomego planowania dalszej ścieżki edukacyjnej  poprzez kształcenie umiejętności:

·     rozpoznawania potrzeb rynku pracy, 

Akademia Liderów Kariery warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych

W tym roku szkolnym już po raz siedemnasty Regionalny Ośrodek Kariery organizuje warsztaty dla uczniów – liderów Szkolnych Ośrodków Kariery pt. Metoda projektów w pracy Szkolnego Ośrodka Kariery. Zapraszamy od dwóch do pięciu uczniów z każdej szkoły, w której funkcjonuje Szkolny Ośrodek Kariery oraz z tych szkół, które planują prowadzenie takiej działalności. Warsztaty będą odbywały się w środy, co dwa-trzy tygodnie od listopada do maja.

XI Konkurs dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych „O PRZYSZŁOŚCI MARZĘ TERAZ” w ramach Akademii Przedsiębiorczego Dzieciaka

Doradcy zawodowi Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zapraszają wszystkich nauczycieli szkół podstawowych realizujących tematykę doradztwa zawodowego do zapoznania się z regulaminem Konkursu skierowanego do uczniów „O przyszłości marzę teraz”Konkurs ma na celu aktywizowanie młodzieży do kreowania własnej ścieżki kariery zawodowej. Jest to jedno z istotnych zadań szkoły. Konkurs realizowany z wykorzystaniem metody projektu sprzyja kształtowaniu umiejętności potrzebnych na rynku pracy, a w szczególności:

VII KONKURS „JA PRZEDSIĘBIORCA” dla uczniów szkół ponadpodstawowych

We współczesnym świecie szczególnie ważne jest przygotowanie uczniów do aktywnego poszukiwania pracy w warunkach gospodarki rynkowej. Jednym z istotnych zadań szkoły jest aktywizowanie uczących się do kształtowania postaw przedsiębiorczych                  i samozatrudnienia oraz do świadomego planowania własnego rozwoju zawodowego               i podejmowania działań, których celem jest uzyskanie niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia adekwatnie do potrzeb rynku pracy i własnego potencjału.

Strony