KSZTAŁCENIE POZAFORMALNE DZIECI I MŁODZIEŻY

Nr szybkiej informacji: 
6
Adresat: 
Uczniowie, nauczyciele.
Informacja o wydarzeniu: 

W Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w bieżącym roku szkolnym (od października 2018 r.) kontynuowana będzie działalność Akademii Młodych TwórcówTwórczej Szkoły KomputerowejDziecięcej Akademii Młodych Twórców.

W ramach Twórczej Szkoły Komputerowejdla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przewidywane jest utworzenie dwóch grup warsztatowych: 

·     Programowanie robotów mobilnych - dla uczniów szkół podstawowych z klas III-IV. 

       Zajęcia - co drugi poniedziałek miesiąca, w godz. 17.00-19.00.

·     Programowanie w Scratchu - dla uczniów szkół podstawowych – klasy IV-VI. 

       Zajęcia - każda środa w godz. 16.30-18.00

W ramach Akademii Młodych Twórcówuczniowie będą mogli uczestniczyć w warsztatach:

  • Programowanie w C++  - dla uczniów szkół podstawowych z klas VII-VIII oraz  uczniów gimnazjów. Zajęcia w każdą środę w godz. 17.00-18.30.
  • Programowanie w PHP  - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia w każdą środę w godz. 16.30-18.00. 

Członkowie Akademii Młodych Twórców zrealizują również interdyscyplinarny projekt „Misja”, który dotyczyć będzie oprogramowania oraz budowy balonu stratosferycznego dokonującego pomiarów wybranych wielkości fizycznych. Ponadto akademicy przygotują i przeprowadzą 12 grudnia 2018 roku konferencję dla uczniów zainteresowanych informatyką. Jej uczestnicy będą mieli możliwość wystąpienia i  przedstawienia referatów dotyczących swoich zainteresowań.

W zajęciach sekcji Dziecięcej Akademii Młodych Twórców(grupa konstruktorów i programistów) prowadzonych raz w miesiącu uczestniczyć mogą dzieci w wieku od 6 do 9 roku życia. Tematyka zajęć dotyczyć będzie zagadnień związanych z informatyką a także z elektroniką, fotografią cyfrową oraz przyrodą. 

Uczniów zainteresowanych udziałem w/w warsztatach prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na stronie www: rejestracja.wckp.lodz.pl. Rejestracja zostanie udostępniona 17.09.2018 r. O zakwalifikowaniu oraz o konkretnym terminie rozpoczęcia zajęć uczestnicy lub ich opiekunowie zostaną poinformowani drogą elektroniczną. 

Opracował(a):

Sławomir Szaruga 

Organizator: 
Sławomir Szaruga