IX Konkurs dla uczniów szkół podstawowych Akademia Przedsiębiorczego Dzieciaka „O PRZYSZŁOŚCI MARZĘ TERAZ”

Nr szybkiej informacji: 
31
Adresat: 
Nauczyciele i uczniowie
Informacja o wydarzeniu: 

Doradcy zawodowi Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zapraszają  nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie. Ma on na celu aktywizowanie uczniów do rozpoznania świata zawodów a w szczególności:

·     poznanie świata zawodów,

·      określenie własnych predyspozycji, zainteresowań i umiejętności,

·      doskonalenie umiejętności pozyskiwania informacji o zawodach,

·      doskonalenie umiejętności plastycznych i literackich,

·      kształtowanie umiejętności pracy w grupie,

·      kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów,

·      wspieranie uczniów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia,

·      doskonalenie umiejętności interpersonalnych.

Komisja będzie oceniać wiedzę i umiejętności z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego zaprezentowane za pomocą posteru (plakatu) oraz walory prezentacji artystycznej wybranego zawodu.

Prosimy nauczycieli o przekazanie uczniom informacji o konkursie  i wsparcie w przygotowaniu do udziału w nim. Przewidziane są atrakcyjne nagrody zarówno dla uczniów jak i ich opiekunów.

Zgłoszenie szkół do konkursu i nauczycieli na warsztaty wspierające do 25 września 2017 r. ( zapisy elektroniczne:

http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia

Akademia Przedsiębiorczego Dzieciaka - O przyszłości marzę teraz)

Termin eliminacji na I etapie: 28.10.2017 r.

Szczegółowy regulamin konkursu: w załączniku

Opracowała:    

Małgorzata Bartosiak

doradca zawodowy ŁCDNiKP

tags: 
Organizator: 
Małgorzata Bartosiak