OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA ESEJ „LITERATURA I FILM W USA – MŁODZIEŻ PISZE ESEJE”

Nr szybkiej informacji: 
114
Adresat: 
Uczennice i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele.
Informacja o wydarzeniu: 

Serdecznie zapraszamy uczennice i uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie na esej „Literatura i film w USA – młodzież pisze eseje”.

Organizatorem konkursu jest XV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi i Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, przy współpracy Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz American Corner w Łodzi.

Zadaniem uczestników jest napisanie eseju związanego z wybranymi wierszami, tekstem prozatorskim lub filmem. W piątej edycji konkursu pod hasłem Człowiek w sytuacji ekstremalnej. Dyskusja o wartościach etycznych w literaturze i filmie amerykańskim opowiadających o wojnie" proponujemy młodzieży szkół ponadgimnazjalnych spojrzenie

na rzeczywistość wykreowaną w prozie, lub filmie amerykańskim z perspektywy praw jednostki, w tym portretom kobiet i mężczyzn. Dla uczennic i uczniów gimnazjów zawężamy to zadanie do kwestii związanych z kinem amerykańskim (forma recenzji).

Szczegółowe informacje o Konkursie znajdziecie Państwo w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej XV Liceum Ogólnokształcącego www.xvlo.lodz.pl i ŁCDNiKP www.wckp.lodz.pl.

Terminarz konkursu

 

Zgłoszenie udziału szkoły w konkursie – do 22 grudnia 2017 roku.

I etap – termin składania prac ustala komisja szkolna

Termin nadsyłania protokołów z przebiegu etapu szkolnego oraz prac pisemnych uczennic/ów, studentek/ów – do 25 lutego 2018 roku.

Finał ustny i zakończenie konkursu – 6 kwietnia 2018 roku.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem 42 252-98-03, listownie  na adres XV LO, ul. Traktorowa 77, 91-204 Łódź, lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@xvlo.lodz.pl. Dziękujemy za przestrzeganie terminów Konkursu i serdecznie zapraszamy

Aneta Jachimowska

Organizator: 
Aneta Jachimowska