VIII KONKURS STATYSTYKA W KARIERZE

Nr szybkiej informacji: 
103
Adresat: 
Nauczyciele i uczniowie gimnazjów.
Informacja o wydarzeniu: 

Ośrodek Doradztwa Zawodowego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Urząd Statystyczny w Łodzi  zapraszają uczniów gimnazjów do udziału w kolejnej edycji konkursu Statystyka w karierze. Celem konkursu jest aktywizowanie uczniów do świadomego planowania dalszej ścieżki edukacyjnej  poprzez kształcenie umiejętności:

  • rozpoznawania potrzeb rynku pracy,
  • poszukiwania i interpretacji  danych statystycznych niezbędnych do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych
  • myślenia analitycznego.

Zadaniem uczniów jest przeprowadzenie badania ankietowego na temat wyboru dalszej ścieżki kształcenia oraz rozwiązanie zadań dotyczących analizy danych statystycznych charakteryzujących rynek pracy, demografię i gospodarkę Polski.

Prosimy koordynatorów wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego, nauczycieli i wychowawców o zachęcenie uczniów do udziału w konkursie, przekazanie informacji  i wsparcie w przygotowaniach. Przewidziane są atrakcyjne nagrody zarówno dla uczniów jak i ich opiekunów. Konkurs jest realizowany pod patronatem Polskiego Towarzystwa Statystycznego Oddział w Łodzi.

Termin zgłoszeń upływa 30. 11. 2017 r.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na:
www.konkursy.wckp.lodz.pl/,
http://lodz.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna

Opracowała: Małgorzata Redlicka

doradca metodyczny ds. doradztwa zawodowego  

Organizator: 
Małgorzata Redlicka