Nauczyciele

Podsumowanie wyników eliminacji finałowych XI Łódzkiego Turnieju „Przygoda z przepisami ruchu drogowego”

Podsumowanie  wyników  eliminacji  finałowych

XI  Łódzkiego  Turnieju

„Przygoda  z przepisami  ruchu  drogowego”

 

21 lutego 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi odbył się finał XI Łódzkiego Turnieju „Przygoda z przepisami ruchu drogowego”, w którym uczestniczyły drużyny składające się z uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych.

Organizatorami turnieju były:

Ocenianie kształtujące w pracy z uczniem zdolnym

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Zapraszamy na warsztaty metodyczne

Ocenianie kształtujące w pracy z uczniem zdolnym

 

Celem spotkania jest przybliżenie zasad Oceniania Kształtującego i wykorzystania jego elementów do pracy z uczniem zdolnym.

Dwudniowe warsztaty odbędą się 07.03.2014 i 28.03.2014 (piątek) w godz. 15:00 – 18:00 w ŁCDNiKP ul. Kopcińskiego 29 s. 201.

 

Eksperyment jako źródło wiedzy przyrodniczej

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI PRZYRODY
 

Zapraszamy na konsultacje grupowe prowadzone we współpracy z Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Arego Sternfelda w Łodzi.

Eksperyment jako źródło wiedzy przyrodniczej

Celem spotkania jest doskonalenie umiejętności planowania i przeprowadzania eksperymentów przyrodniczych, zgodnych  z podstawą programową przedmiotu przyroda na II etapie edukacyjnym.

 

Prezi - mapa mentalna sposobem na ciekawą prezentację

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH
 

Zapraszamy na warsztaty metodyczne zorientowane na wykorzystanie darmowego oprogramowania do  tworzenia i przedstawiania prezentacji

Prezi - mapa mentalna
sposobem na ciekawą prezentację

Celem spotkania jest poznanie podstaw obsługi programu w zakresie pozwalającym na samodzielne tworzenie prezentacji i wykorzystanie ich w celach edukacyjnych.

 

Warsztaty "Taniec kreatywny jako narzędzie w psychopedagogice"

Warsztaty

Taniec kreatywny jako narzędzie w psychopedagogice

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy

Pracownia Wychowania i Profilaktyki w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w ramach Łódzkiej Akademii Dramy zaprasza na warsztaty Taniec kreatywny jako narzędzie w psychopedagogice, które odbędą się  8 i 9 marca 2014 r. w Poleskim Ośrodku Sztuki (Łódź,
ul. Krzemieniecka 2a) w godzinach 10 – 16.

Warsztaty "TENIS STOŁOWY BEZ TAJEMNIC"

Warsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznego

TENIS STOŁOWY BEZ TAJEMNIC

 wg projektu: różne formy usamodzielnienia ucznia w zgodzie z podstawą programową

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów  na  spotkanie przybliżające  tenis stołowy „krok po kroku”, które odbędzie się 14.03.2014 (piątek) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 ul. Kopcińskiego 5/11.

 

W programie:

MODELOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE "PIŁKA RĘCZNA - ROZWIJAMY SZYBKOŚĆ REAKCJI POPRZEZ CHWYTY I PODANIA PIŁKI W MIEJSCU I W RUCHU"

MODELOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

dla nauczycieli wychowania fizycznego

PIŁKA RĘCZNA - ROZWIJAMY SZYBKOŚĆ REAKCJI POPRZEZ CHWYTY
I PODANIA PIŁKI W MIEJSCU I W RUCHU

 

 

Zapraszamy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów na spotkanie, które odbędzie się 12 marca 2014 o godz.14.00 - 16.30 (środa) w Zespole Szkół Techniczno- Informatycznych Al. Politechniki 37.

WARSZTATY DLA POLONISTÓW "JAK PRZYGOTOWAĆ UCZNIÓW DO MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2015?"

   WARSZTATY DLA POLONISTÓW

JAK PRZYGOTOWAĆ UCZNIÓW DO MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2015?

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w warsztatach przygotowanych przez doradców metodycznych ŁCDNiKP na zlecenie ORE, których celem jest omówienie zmian w egzaminie maturalnym z języka polskiego w roku 2015.  Proponujemy następujące terminy spotkań:

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji na XVII Łódzkich Targach Edukacyjnych.

OBSERWATORIUM RYNKU PRACY DLA EDUKACJI
NA XVII ŁÓDZKICH TARGACH EDUKACYJNYCH

 

Pragniemy poinformować, że w ramach XVII Łódzkich Targów Edukacyjnych, które odbędą się w dniach 13-14 marca 2014 roku, Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego wraz z Partnerami Obserwatorium zorganizują Punkt Konsultacyjno-Promocyjny w ramach stoiska ŁCDNiKP.

Informacja na temat aktualnych projektów analityczno-badawczych.

INFORMACJA NA TEMAT AKTUALNYCH PROJEKTÓW
ANALITYCZNO-BADAWCZYCH

 

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego realizuje w roku szkolnym 2013/2014 trzy tematycznie zróżnicowane projekty analityczno-badawcze. Wyniki tych badań zostaną zaprezentowane w raportach końcowych. Dwa projekty badawcze są realizowane we współpracy z Partnerami, z którymi ŁCDNiKP ma podpisane porozumienia o współpracę
w obszarze monitorowania rynku pracy.

SĄ TO NASTĘPUJĄCE PROJEKTY:

II Konferencja "Teatr w szkole"

II Konferencja

Teatr w szkole

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy

 

Pracownia Wychowania i Profilaktyki w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w ramach Łódzkiej Akademii Dramy zaprasza na konferencję połączoną z warsztatami Teatr w szkole, która odbędzie się  19 marca 2014 r. w Poleskim Ośrodku Sztuki (Łódź,
ul. Krzemieniecka 2a) w godzinach 17 – 19.30

Program konferencji:

Model pracy z uczniem niepełnosprawnym

ZAJĘCIA OTWARTE

 

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza: zainteresowanych nauczycieli, doradców zawodowych, nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych szkół zawodowych, psychologów oraz pedagogów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, na kolejne zajęcia otwarte w ramach cyklu spotkań

 

Model pracy z uczniem niepełnosprawnym

 

Praca z uczniem i jego rodziną w sytuacji kryzysowej

WARSZTATY METODYCZNE

 

Praca z uczniem i jego  rodziną w sytuacji kryzysowej

 

Pracownia Wychowania i Profilaktyki Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza pedagogów, wychowawców i nauczycieli  wszystkich typów szkół  i placówek na warsztaty metodyczne Praca z uczniem i jego  rodziną w sytuacji kryzysowej.

 

Tematyka zajęć:

-          Kryzys - istota, charakterystyka, przyczyny

Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze

WARSZTATY METODYCZNE

 

Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze

Pracownia Wychowania i Profilaktyki Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza pedagogów, wychowawców i nauczycieli  wszystkich typów szkół na warsztaty metodyczne Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze.

 

Tematyka zajęć:

-    Charakterystyka ucznia sprawiającego trudności wychowawcze

X KONKURS WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII

X KONKURS WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII

Serdecznie zapraszamy uczniów klas szóstych do udziału w X edycji Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii. Konkurs jest organizowany przez Szkoły Podstawowe nr 125, 199 i 202, pod patronatem Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

HARMONOGRAM KONKURSU

Data zgłoszeń                                            – do dnia 28 lutego 2014

Origami jako technika rozwijająca wyobraźnię przestrzenną ucznia

Origami jako technika rozwijająca wyobraźnię przestrzenną ucznia

Serdecznie zapraszamy nauczycieli zainteresowanych techniką origami do udziału w warsztatach metodycznych. Spotkanie odbędzie się 28 lutego 2013 roku w godz. 15.30 – 19.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Łodzi, ul. Czernika 1/3.

W planie spotkania konstruowanie:

·        wielościanów,

·        origami płaskiego,

Warsztaty "COACHING PEDAGOGICZNY"

warsztaty

COACHING      PEDAGOGICZNY

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy

Pracownia Wychowania i Profilaktyki w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza na 20 godzinne warsztaty COACHING PEDAGOGICZNY, które odbędą się w dniach 11, 14, 28 marca  oraz 1 kwietnia w siedzibie Centrum (Łódź, ul Kopcińskiego 29) sala 201 i 210 w godzinach 17.00 – 20.00. Warsztaty prowadzić będzie Barbara Kędzia – coach.

Tematyka warsztatów:

Konferencja „Uczeń zdolny – czy wyjątek może stać się regułą?”

Pracownia Wychowania i Profilaktyki w Łódzkim  Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza dyrektorów, pedagogów, psychologów, wychowawców oraz nauczycieli ze wszystkich typów szkół i placówek
na   

konferencję:

„Uczeń zdolny – czy wyjątek może stać się regułą?”

Program konferencji:

10.00 – 10.10  Otwarcie konferencji, powitanie gości,

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI GIMNAZJUM

WARSZTATY  DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI
 GIMNAZJUM

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza nauczycieli matematyki do udziału w 3 – godzinnych warsztatach

 

Podręcznik internetowy MegaMatma.pl w nowoczesnej cyfrowej szkole,

 

które odbędą się w dniu  25 lutego 2014 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 
w Łodzi, ul. Czernika 1/3 od godziny 15.30

 

KONFERENCJA METODYCZNA DLA NAUCZYCIELI ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

KONFERENCJA METODYCZNA DLA NAUCZYCIELI ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

Pracownia Edukacji Przedzawodowej  Łódzkiego  Centrum Doskonalenia Nauczycieli    i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli na konferencję metodyczną „Edukacja normalizacyjna na zajęciach technicznych”.

Konferencja odbędzie się w środę 12 marca 2014 r. o godz. 14.30 w Pracowni Edukacji Przedzawodowej przy ulicy Franciszkańskiej 137.

W programie konferencji:

-      normalizacja – historia, podstawowe pojęcia,

Strony