Nauczyciele

Warsztaty "Łódzkie rody fabrykanckie"

Łódzkie rody fabrykanckie

 

Warsztaty dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli

 

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli wszystkich typów szkół  i przedszkoli do udziału w cyklu warsztatów Łódzkie rody fabrykanckie.

 

Celem spotkań edukacyjnych jest ukazanie nauczycielom możliwości realizacji zajęć   z uczniami z zakresu edukacji regionalnej.

 

Rozstrzygnięcie I etapu konkursu Ele-mele, umiem wiele

Rozstrzygnięcie I etapu konkursu Ele-mele, umiem wiele

 

7 marca odbył się I etap Ogólnołódzkiego Konkursu Ele-mele, umiem wiele, w którym uczestniczyli uczniowie klas I-III z 22 szkół podstawowych.

W pierwszej części konkursu uczniowie prezentowali albumy dotyczące pomników przyrody, znajdujących się na terenie Łodzi i w regionie łódzkim. W drugiej części rozwiązywali zadania z kategorii: humanistycznej, środowiskowej i matematycznej powiązane z tematyką regionalną.

„Gesty, obrazy, symbole ROZMOWY BEZ MOWY AAC w edukacji”

„Gesty, obrazy, symbole ROZMOWY BEZ MOWY AAC w edukacji”

 

Szanowni Dyrektorzy, Wicedyrektorzy Nauczyciele  szkół/placówek oświatowych,

 

Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi, Stowarzyszenie „Bliżej Siebie” oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza
na seminarium, które odbędzie się 29 marca 2014 r. w godzinach: 9.00 – 16.00 w sali 210  w siedzibie ŁCDNiKP ul. Kopcińskiego 29.

„DNI OTWARTE” w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 10-12 marca 2014

 „DNI OTWARTE”
w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego

10-12 marca 2014

 

Pracowania Edukacji Zawodowej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego organizuje dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów Dni Otwarte.

Spotkania w ramach Dni Otwartych odbędą się w dniach 10-12 marca 2014 w godz. 11.00-15.00 w siedzibie Centrum.

Poznajemy łódzkie nekropolie

Poznajemy łódzkie nekropolie

Warsztaty dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli

 

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli wszystkich typów szkół  i przedszkoli do udziału w cyklu warsztatów Poznajemy łódzkie nekropolie.

Zaproszenie na konferencję "W poszukiwaniu różnorodnych dróg rozwoju zainteresowań i zdolności małego dziecka"

Zaproszenie na konferencję W poszukiwaniu różnorodnych dróg rozwoju zainteresowań i zdolności małego dziecka

 

Doradcy Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej zapraszają zainteresowanych nauczycieli przedszkoli, klas I-III oraz świetlic szkolnych do udziału w konferencji metodycznej, która odbędzie się 14 marca 2014 r., w godzinach 14.00-17.00, w budynku Międzynarodowych Targów Łódzkich,  al. Politechniki 4, w sali konferencyjnej A.

Termin eliminacji ogólnołódzkich konkursu przedmiotowego z chemii

INFORMACJA

dla nauczycieli chemii w szkołach ponadgimnazjalnych

 

Termin konkursu chemicznego organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego dla uczniów klas pierwszych i drugich szkoły ponadgimnazjalnej został ustalony na 13 maja 2014 r., godz. 1200.

Ogólnołódzkie eliminacje konkursowe przeprowadzone będą w siedzibie XX Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Łodzi, ul. Obywatelska 57.

XII KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ DLA GIMNAZJÓW

XII KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ

DLA GIMNAZJÓW

 

Pracownia Edukacji Przedzawodowej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, zaprasza nauczycieli gimnazjów wraz z uczniami do udziału w II etapie – ogólnołódzkim XII Konkursu Wiedzy Technicznej. Celem konkursu jest:

-    wspieranie rozwoju młodzieży uzdolnionej technicznie,

-    rozwijanie u uczniów zainteresowania techniką,

Seminarium dla liderów wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w gimnazjum „Zawody przyszłości”

Seminarium dla liderów wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w gimnazjum

„Zawody przyszłości”

 

Doradcy zawodowi Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego pragną zaprosić liderów wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w gimnazjum, dyrektorów, pedagogów, wychowawców, zainteresowanych nauczycieli  i uczniów na seminarium, które odbędzie się w ramach XVII Łódzkich Targów Edukacyjnych.

Tematy spotkania:

Podsumowanie wyników eliminacji finałowych XI Łódzkiego Turnieju „Przygoda z przepisami ruchu drogowego”

Podsumowanie  wyników  eliminacji  finałowych

XI  Łódzkiego  Turnieju

„Przygoda  z przepisami  ruchu  drogowego”

 

21 lutego 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi odbył się finał XI Łódzkiego Turnieju „Przygoda z przepisami ruchu drogowego”, w którym uczestniczyły drużyny składające się z uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych.

Organizatorami turnieju były:

Ocenianie kształtujące w pracy z uczniem zdolnym

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Zapraszamy na warsztaty metodyczne

Ocenianie kształtujące w pracy z uczniem zdolnym

 

Celem spotkania jest przybliżenie zasad Oceniania Kształtującego i wykorzystania jego elementów do pracy z uczniem zdolnym.

Dwudniowe warsztaty odbędą się 07.03.2014 i 28.03.2014 (piątek) w godz. 15:00 – 18:00 w ŁCDNiKP ul. Kopcińskiego 29 s. 201.

 

Eksperyment jako źródło wiedzy przyrodniczej

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI PRZYRODY
 

Zapraszamy na konsultacje grupowe prowadzone we współpracy z Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Arego Sternfelda w Łodzi.

Eksperyment jako źródło wiedzy przyrodniczej

Celem spotkania jest doskonalenie umiejętności planowania i przeprowadzania eksperymentów przyrodniczych, zgodnych  z podstawą programową przedmiotu przyroda na II etapie edukacyjnym.

 

Prezi - mapa mentalna sposobem na ciekawą prezentację

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH
 

Zapraszamy na warsztaty metodyczne zorientowane na wykorzystanie darmowego oprogramowania do  tworzenia i przedstawiania prezentacji

Prezi - mapa mentalna
sposobem na ciekawą prezentację

Celem spotkania jest poznanie podstaw obsługi programu w zakresie pozwalającym na samodzielne tworzenie prezentacji i wykorzystanie ich w celach edukacyjnych.

 

Warsztaty "Taniec kreatywny jako narzędzie w psychopedagogice"

Warsztaty

Taniec kreatywny jako narzędzie w psychopedagogice

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy

Pracownia Wychowania i Profilaktyki w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w ramach Łódzkiej Akademii Dramy zaprasza na warsztaty Taniec kreatywny jako narzędzie w psychopedagogice, które odbędą się  8 i 9 marca 2014 r. w Poleskim Ośrodku Sztuki (Łódź,
ul. Krzemieniecka 2a) w godzinach 10 – 16.

Warsztaty "TENIS STOŁOWY BEZ TAJEMNIC"

Warsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznego

TENIS STOŁOWY BEZ TAJEMNIC

 wg projektu: różne formy usamodzielnienia ucznia w zgodzie z podstawą programową

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów  na  spotkanie przybliżające  tenis stołowy „krok po kroku”, które odbędzie się 14.03.2014 (piątek) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 ul. Kopcińskiego 5/11.

 

W programie:

MODELOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE "PIŁKA RĘCZNA - ROZWIJAMY SZYBKOŚĆ REAKCJI POPRZEZ CHWYTY I PODANIA PIŁKI W MIEJSCU I W RUCHU"

MODELOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

dla nauczycieli wychowania fizycznego

PIŁKA RĘCZNA - ROZWIJAMY SZYBKOŚĆ REAKCJI POPRZEZ CHWYTY
I PODANIA PIŁKI W MIEJSCU I W RUCHU

 

 

Zapraszamy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów na spotkanie, które odbędzie się 12 marca 2014 o godz.14.00 - 16.30 (środa) w Zespole Szkół Techniczno- Informatycznych Al. Politechniki 37.

WARSZTATY DLA POLONISTÓW "JAK PRZYGOTOWAĆ UCZNIÓW DO MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2015?"

   WARSZTATY DLA POLONISTÓW

JAK PRZYGOTOWAĆ UCZNIÓW DO MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2015?

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w warsztatach przygotowanych przez doradców metodycznych ŁCDNiKP na zlecenie ORE, których celem jest omówienie zmian w egzaminie maturalnym z języka polskiego w roku 2015.  Proponujemy następujące terminy spotkań:

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji na XVII Łódzkich Targach Edukacyjnych.

OBSERWATORIUM RYNKU PRACY DLA EDUKACJI
NA XVII ŁÓDZKICH TARGACH EDUKACYJNYCH

 

Pragniemy poinformować, że w ramach XVII Łódzkich Targów Edukacyjnych, które odbędą się w dniach 13-14 marca 2014 roku, Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego wraz z Partnerami Obserwatorium zorganizują Punkt Konsultacyjno-Promocyjny w ramach stoiska ŁCDNiKP.

Informacja na temat aktualnych projektów analityczno-badawczych.

INFORMACJA NA TEMAT AKTUALNYCH PROJEKTÓW
ANALITYCZNO-BADAWCZYCH

 

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego realizuje w roku szkolnym 2013/2014 trzy tematycznie zróżnicowane projekty analityczno-badawcze. Wyniki tych badań zostaną zaprezentowane w raportach końcowych. Dwa projekty badawcze są realizowane we współpracy z Partnerami, z którymi ŁCDNiKP ma podpisane porozumienia o współpracę
w obszarze monitorowania rynku pracy.

SĄ TO NASTĘPUJĄCE PROJEKTY:

II Konferencja "Teatr w szkole"

II Konferencja

Teatr w szkole

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy

 

Pracownia Wychowania i Profilaktyki w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w ramach Łódzkiej Akademii Dramy zaprasza na konferencję połączoną z warsztatami Teatr w szkole, która odbędzie się  19 marca 2014 r. w Poleskim Ośrodku Sztuki (Łódź,
ul. Krzemieniecka 2a) w godzinach 17 – 19.30

Program konferencji:

Model pracy z uczniem niepełnosprawnym

ZAJĘCIA OTWARTE

 

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza: zainteresowanych nauczycieli, doradców zawodowych, nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych szkół zawodowych, psychologów oraz pedagogów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, na kolejne zajęcia otwarte w ramach cyklu spotkań

 

Model pracy z uczniem niepełnosprawnym

 

Strony