Nauczyciele

Aktywizujące metody i narzędzia kształcenia w edukacji zdalnej – burza mózgów, 5Q, prasówka

 
 
Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej zaprasza zainteresowanych nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie i wychowawców klas z wszystkich typów szkół na warsztaty:
 
Aktywizujące metody i narzędzia kształcenia w edukacji zdalnej – burza mózgów, 5Q, prasówka
 

Wzmacnianie poczucia wartości nauczyciela i doskonalenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Spotkanie z innowacyjnym nauczycielem, coachem - Joanną Rek-Faber

 
 
Wzmacnianie poczucia wartości nauczyciela i doskonalenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 
Spotkanie z innowacyjnym nauczycielem, coachem
Joanną Rek-Faber

Strony