Nauczyciele

O konkursie chemicznym dla dyrektorów i nauczycieli chemii szkół ponadgimnazjalnych

Kolejna edycja KONKURSU CHEMICZNEGO dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych niebędących uczestnikami II etapu Olimpiady Chemicznej została zamknięta. Eliminacje ogólnołódzkie odbyły się 17 maja 2019 roku, zorganizowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z XX Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Łodzi.

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA FILOZOFICZNA

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnychzainteresowanych edukacją filozoficzną na ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie Młodzieżowej Akademii Filozoficznej, które odbędzie się 14 czerwca 2019 r. 
(piątek)  
w XXXI Liceum Ogólnokształcącym im. Ludwika Zamenhofa, (ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 5b). Gościem Akademii będziezwycięzca XXXI Olimpiady Filozoficznej – Dawid Góras,który wygłosi wykład na temat:

 Co to znaczy poznać samego siebie?

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SESJI „WYKORZYSTANIE OFFICE 365 W PRZEDSZKOLU”

OFFICE 365

Serdecznie zapraszamy wszystkich dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników administracji łódzkich przedszkoli do udziału w sesji poświęconej praktycznym zastosowaniom usług chmury cyfrowej Office 365.

 

 

Podczas spotkania, między innymi zostaną zaprezentowane przykłady wykorzystania wybranych aplikacji Office 365 przez nauczycieli modelowych przedszkoli firmy Microsoft:

Najlepsi młodzi eksperci doradztwa zawodowego w NBP

Ośrodek Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP zaprasza wszystkich finalistów i laureatów konkursów z zakresu doradztwa zawodowego oraz ich nauczycieli na podsumowanie:

VI konkursu „Ja przedsiębiorca” - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

XII konkursu „Zawody przyszłości” – dla uczniów gimnazjów,

X konkursu „O przyszłości marzę teraz” – dla uczniów szkół podstawowych.

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych na ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie poświęcone podsumowaniu naszych tegorocznych osiągnięć. Przedstawimy krótkie prezentacje najważniejszych przedsięwzięć zorganizowanych w łódzkich szkołach. Chcielibyśmy też zarekomendować  nowy podręcznik do filozofii Wydawnictwa NOWA ERA. Przedstawiciel Wydawnictwa OPERON opowie o mobilnej aplikacji przygotowanej dla nauczycieli języka polskiego.

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich typów szkół na modelowe zajęcia edukacyjne

SZKOLNY FESTIWAL SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

MEMORIAŁ IM. PAWŁA GOZDANA

 

XLVII Liceum Ogólnokształcące w ZSO 8  w Łodzi oraz portal nauczycieli wychowaniefizyczne.pl we współpracy z  Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego,  Społeczną Akademią Nauk, Łódzkim Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej oraz 47 Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi zaprasza  na  3 dniowe spotkanie z  siatkówką,  w ramach którego odbędzie się:

Zapraszamy Nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich typów szkół na modelowe zajęcia edukacyjne

GRA PLANSZOWA

 na lekcjach wychowania fizycznego 

ALTERNATYWNE FORMY ZAJĘĆ STOSOWANE NA LEKCJACH 
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Udział w zajęciach umożliwi:

·    prezentację popularnej gry planszowej „CHINCZYK”w odmiennych formach,

·    poszerzenie wiadomości z zakresu gier i zabaw do bezpiecznego wdrażania na lekcjach wychowania fizycznego,

·    propagowanie aktywnej formy spędzenia czasu wolnego.

SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Matematyka w liceum i technikum

Pracowania Edukacji Matematyczno-Fizyczno-Chemicznej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych na seminarium, którego celem będzie m.in.:

·     omówienie realnych rozwiązań nowej podstawy programowej z matematyki,

·     zaprezentowanie programu nauczania – Matematyka. Solidnie od podstaw. Zakres P i R,

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Edukacja polonistyczna- dokonania i perspektywy

 

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych na konferencję poświęconą podsumowaniu pracy w roku szkolnym 2018/2019. W czasie spotkania uczestnicy:

1.    poznają ofertę Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej,

2.    wezmą udział w analizie  arkusza egzaminacyjnego egzaminu ósmoklasisty oraz najczęstszych typów  błędów popełnianych przez zdających,

Test diagnostyczny z języka angielskiego dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych

Zapraszamy nauczycielki i nauczycieli języka angielskiego w szkołach podstawowych 
do przeprowadzenia 

testu diagnostycznego z języka angielskiego wśród uczniów klas trzecich

Diagnoza powinna odbyć się w dniach 4 - 6 czerwca 2019roku (dzień i godzinę testu ustala Dyrektor Szkoły, dla uczniów wszystkich klas trzecich danej placówki). 

Podsumowanie konkursów zawodowych w ŁCDNiKP w roku szkolnym 2018/2019

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zaprasza uczniów - laureatów konkursów, dyrektorów i nauczycieli do udziału w uroczystym podsumowaniu konkursów zawodowych, które odbędzie się 4 czerwca 2019 r. w godzinach 10.00 – 12.30, w sali 210, w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

 

W planie spotkania przedstawienie wyników:

Test diagnostyczny z jęz. angielskiego wśród uczniów kl. szóstych

Zapraszamy nauczycielki i nauczycieli języka angielskiego szkół podstawowych 
do przeprowadzenia 

testu diagnostycznego z języka angielskiego wśród uczniów klas szóstych

 

Diagnoza powinna odbyć się w dniach 22 - 24 maja 2019 roku (dzień i godzinę testu ustala Dyrektor Szkoły, dla uczniów wszystkich klas szóstych danej placówki). 

ZAJĘCIA MODELOWE DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach ponadgimnazjalnych na modelowe zajęcia edukacyjneUmiejętności utylitarne w nowej podstawie programowej wychowania fizycznego - elementy samoobrony, samoochrony i asekuracji. Zajęcia poprowadzą: Pan Jarosław Ciemieniecki nauczyciel w XXV LO i Szkole Mistrzostwa Sportowego Marcina  Gortata, trener II klasy judo oraz Pan Tomasz Sokołowski nauczyciel 

w Szkole Podstawowej nr 30, instruktor judo. Organizatorem spotkania jest Maciej Matczak, doradca metodyczny w ŁCDNiKP.

PETANQUE poznajemy zasady gry i organizację turniejów. X SZKOLNE MISTRZOSTWA ŁODZI DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

       Zapraszamy  Nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych,  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  do udziału w

BULE-PETANQUE 

 POZNAJEMY ZASADY GRY I ORGANIZACJĘ TURNIEJÓW

X SZKOLNE MISTRZOSTWA  ŁODZI  DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Udział w zajęciach warsztatach zawodach umożliwi:

ZAJĘCIA MODELOWE „W świecie marzeń i fantazji, czyli jak pobudzić twórcze myślenie uczniów”

Ośrodek Zarządzania w Edukacji i Zespół Twórczych Pedagogów „Nolens Volens” zapraszają dyrektorów szkół i nauczycieli do udziału

 w obserwacji zajęć modelowych z języka polskiego w klasie IV szkoły podstawowej.

Celem jest prezentacja zastosowania metod wyzwalających kreatywność uczniów i stymulujących ich aktywny udział w procesie edukacyjnym.

W planie spotkania, oprócz obserwacji zajęć, przewidziane jest ich omówienie i dyskusja.

 

Osoba prowadząca:p. Joanna Miroszewska

FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH

„Blaski i cienie zarządzania szkołą i placówką specjalną”

 

Ośrodek Zarządzania w Edukacji zaprasza dyrektorów szkół i placówek specjalnych do udziału w ostatnim w bieżącym roku szkolnym spotkaniu 

w ramach Forum. 

W planie spotkania:

·     Podsumowanie działalności Forum w roku szkolnym 2018/2019.

·     Wymiana doświadczeń związanych z zarządzaniem szkołą i placówką specjalną. 

FORUM DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI

Szanowni  Państwo Dyrektorzy,

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdeczniezaprasza na spotkanie na temat:

Jak zachęcić samego siebie, aby chciało się innym…

Warsztaty, które poprowadzi Anna Gnatkowska nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP,  mają służyć budowaniu relacji nauczyciela z dziećmi oraz jego rodzicami a także czerpaniu radości z podejmowania nowych wyzwań. Anna Gnatkowska zaprezentuje również rozszerzoną rzeczywistość 4D, która z powodzeniem może być wykorzystana w edukacji. 

TRILO CHI - POMOST MIĘDZY CIAŁEM A DUSZĄ. INNOWACYJNY, WIELOWYMIAROWY TRENING RELAKSACYJNY. (WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO)

TRILO CHI jedna z odmian zajęć określana jako BodyMind to połączenie nowoczesności z tradycją-innowacyjny trening mentalny, łączący dynamikę zajęć fitness 
z elementami inspirowanymi filozofią wschodu opartą na energii życiowej Chi. Sprzyja budowaniu równowagi między umysłem, ciałem a emocjami. Wykorzystuje TAI CHI, Hatha Joga, Qi Gong a także metody stosowane w pilatesie oraz stretchingu.

ZAJĘCIA MODELOWE DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach ponadgimnazjalnych na modelowe zajęcia edukacyjneUmiejętności utylitarne w nowej podstawie programowej wychowania fizycznego - elementy samoobrony, samoochrony i asekuracji. Zajęcia poprowadzą: Pan Jarosław Ciemieniecki nauczyciel w XXV LO i Szkole Mistrzostwa Sportowego Marcina  Gortata, trener II klasy judo oraz Pan Tomasz Sokołowski nauczyciel 

w Szkole Podstawowej nr 30, instruktor judo. Organizatorem spotkania jest Maciej Matczak, doradca metodyczny w ŁCDNiKP.

KONKURS CHEMICZNY

Informacja

dla dyrektorów i nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych

 

            Termin konkursu chemicznego organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego dla uczniów klas pierwszych i drugich szkoły ponadgimnazjalnej został ustalony na 17 maja 2019 r., godz. 1030.

KONSULTACJA GRUPOWA DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, którzy kończą staż na stopień nauczyciela mianowanego, na konsultację grupową.

Organizatorami spotkania są Ewa Sprawka i Anna Ryś - doradcy metodyczni w ŁCDNiKP.

W programie:

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych na drugą część warsztatów Tańce regionalne innych narodów. Prezentacja podstawowych kroków

i figur wybranych tańców regionalnych z Europy i innych części świata - wymagania nowej podstawy programowej. Zajęcia odbędą się dnia 11.04.2019 w godz. 16.00 – 18.30. w Szkole Podstawowej nr 116 w Łodzi ul. Ratajska 2/4 (Bałuty).

VIII Weekend z technologią informacyjną „Nowe horyzonty kreatywności”

Serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół i nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem technologii informacyjnej w pracy zawodowej do udziału w VIII Weekendzie z Technologią Informacyjną „Nowe horyzonty kreatywności”. Spotykamy się w dniach 12-13 kwietnia 2019 r. w pracowniach Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

VI KONKURS „JA PRZEDSIĘBIORCA” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 Przygotowanie uczniów do aktywnego poszukiwania pracy w warunkach gospodarki rynkowej jest szczególnie ważne. Nie mniej istotne jest aktywizowanie uczących się do kształtowania postaw przedsiębiorczych i samozatrudnienia. Dlatego też należy planować swój rozwój zawodowy i podejmować działania, których celem jest uzyskanie odpowiedniego wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia. Jednocześnie należy umieć analizować rynek pracy pod kątem własnych potrzeb i samozatrudnienia.

Strony