Nauczyciele

Wznowione kursy „Administracja szkolnym kontem Office 365”

Informujemy, że zostały wznowione kursy dla tych osób pełniących rolę szkolnych administratorów kont Office 365, którzy do tej pory nie skorzystali z tego typu usług. Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w tych kursach wszystkich administratorów nowo powołanych szkół i przedszkoli, nowych administratorów, którzy zostali powołani w bieżącym roku szkolnym oraz administratorów szkół i placówek oświatowych, które jeszcze nie rozpoczęły wdrożenia usług Office 365.

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Edukacja polonistyczna- dokonania i perspektywy

 

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych na konferencję poświęconą podsumowaniu pracy w roku szkolnym 2018/2019. W czasie spotkania uczestnicy:

1.    poznają ofertę Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej,

2.    wezmą udział w analizie  arkusza egzaminacyjnego egzaminu ósmoklasisty oraz najczęstszych typów  błędów popełnianych przez zdających,

Test diagnostyczny z języka angielskiego dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych

Zapraszamy nauczycielki i nauczycieli języka angielskiego w szkołach podstawowych 
do przeprowadzenia 

testu diagnostycznego z języka angielskiego wśród uczniów klas trzecich

Diagnoza powinna odbyć się w dniach 4 - 6 czerwca 2019roku (dzień i godzinę testu ustala Dyrektor Szkoły, dla uczniów wszystkich klas trzecich danej placówki). 

Podsumowanie konkursów zawodowych w ŁCDNiKP w roku szkolnym 2018/2019

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zaprasza uczniów - laureatów konkursów, dyrektorów i nauczycieli do udziału w uroczystym podsumowaniu konkursów zawodowych, które odbędzie się 4 czerwca 2019 r. w godzinach 10.00 – 12.30, w sali 210, w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

 

W planie spotkania przedstawienie wyników:

Test diagnostyczny z jęz. angielskiego wśród uczniów kl. szóstych

Zapraszamy nauczycielki i nauczycieli języka angielskiego szkół podstawowych 
do przeprowadzenia 

testu diagnostycznego z języka angielskiego wśród uczniów klas szóstych

 

Diagnoza powinna odbyć się w dniach 22 - 24 maja 2019 roku (dzień i godzinę testu ustala Dyrektor Szkoły, dla uczniów wszystkich klas szóstych danej placówki). 

ZAJĘCIA MODELOWE DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach ponadgimnazjalnych na modelowe zajęcia edukacyjneUmiejętności utylitarne w nowej podstawie programowej wychowania fizycznego - elementy samoobrony, samoochrony i asekuracji. Zajęcia poprowadzą: Pan Jarosław Ciemieniecki nauczyciel w XXV LO i Szkole Mistrzostwa Sportowego Marcina  Gortata, trener II klasy judo oraz Pan Tomasz Sokołowski nauczyciel 

w Szkole Podstawowej nr 30, instruktor judo. Organizatorem spotkania jest Maciej Matczak, doradca metodyczny w ŁCDNiKP.

PETANQUE poznajemy zasady gry i organizację turniejów. X SZKOLNE MISTRZOSTWA ŁODZI DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

       Zapraszamy  Nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych,  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  do udziału w

BULE-PETANQUE 

 POZNAJEMY ZASADY GRY I ORGANIZACJĘ TURNIEJÓW

X SZKOLNE MISTRZOSTWA  ŁODZI  DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Udział w zajęciach warsztatach zawodach umożliwi:

ZAJĘCIA MODELOWE „W świecie marzeń i fantazji, czyli jak pobudzić twórcze myślenie uczniów”

Ośrodek Zarządzania w Edukacji i Zespół Twórczych Pedagogów „Nolens Volens” zapraszają dyrektorów szkół i nauczycieli do udziału

 w obserwacji zajęć modelowych z języka polskiego w klasie IV szkoły podstawowej.

Celem jest prezentacja zastosowania metod wyzwalających kreatywność uczniów i stymulujących ich aktywny udział w procesie edukacyjnym.

W planie spotkania, oprócz obserwacji zajęć, przewidziane jest ich omówienie i dyskusja.

 

Osoba prowadząca:p. Joanna Miroszewska

FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH

„Blaski i cienie zarządzania szkołą i placówką specjalną”

 

Ośrodek Zarządzania w Edukacji zaprasza dyrektorów szkół i placówek specjalnych do udziału w ostatnim w bieżącym roku szkolnym spotkaniu 

w ramach Forum. 

W planie spotkania:

·     Podsumowanie działalności Forum w roku szkolnym 2018/2019.

·     Wymiana doświadczeń związanych z zarządzaniem szkołą i placówką specjalną. 

FORUM DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI

Szanowni  Państwo Dyrektorzy,

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdeczniezaprasza na spotkanie na temat:

Jak zachęcić samego siebie, aby chciało się innym…

Warsztaty, które poprowadzi Anna Gnatkowska nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP,  mają służyć budowaniu relacji nauczyciela z dziećmi oraz jego rodzicami a także czerpaniu radości z podejmowania nowych wyzwań. Anna Gnatkowska zaprezentuje również rozszerzoną rzeczywistość 4D, która z powodzeniem może być wykorzystana w edukacji. 

TRILO CHI - POMOST MIĘDZY CIAŁEM A DUSZĄ. INNOWACYJNY, WIELOWYMIAROWY TRENING RELAKSACYJNY. (WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO)

TRILO CHI jedna z odmian zajęć określana jako BodyMind to połączenie nowoczesności z tradycją-innowacyjny trening mentalny, łączący dynamikę zajęć fitness 
z elementami inspirowanymi filozofią wschodu opartą na energii życiowej Chi. Sprzyja budowaniu równowagi między umysłem, ciałem a emocjami. Wykorzystuje TAI CHI, Hatha Joga, Qi Gong a także metody stosowane w pilatesie oraz stretchingu.

ZAJĘCIA MODELOWE DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach ponadgimnazjalnych na modelowe zajęcia edukacyjneUmiejętności utylitarne w nowej podstawie programowej wychowania fizycznego - elementy samoobrony, samoochrony i asekuracji. Zajęcia poprowadzą: Pan Jarosław Ciemieniecki nauczyciel w XXV LO i Szkole Mistrzostwa Sportowego Marcina  Gortata, trener II klasy judo oraz Pan Tomasz Sokołowski nauczyciel 

w Szkole Podstawowej nr 30, instruktor judo. Organizatorem spotkania jest Maciej Matczak, doradca metodyczny w ŁCDNiKP.

KONKURS CHEMICZNY

Informacja

dla dyrektorów i nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych

 

            Termin konkursu chemicznego organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego dla uczniów klas pierwszych i drugich szkoły ponadgimnazjalnej został ustalony na 17 maja 2019 r., godz. 1030.

KONSULTACJA GRUPOWA DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, którzy kończą staż na stopień nauczyciela mianowanego, na konsultację grupową.

Organizatorami spotkania są Ewa Sprawka i Anna Ryś - doradcy metodyczni w ŁCDNiKP.

W programie:

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych na drugą część warsztatów Tańce regionalne innych narodów. Prezentacja podstawowych kroków

i figur wybranych tańców regionalnych z Europy i innych części świata - wymagania nowej podstawy programowej. Zajęcia odbędą się dnia 11.04.2019 w godz. 16.00 – 18.30. w Szkole Podstawowej nr 116 w Łodzi ul. Ratajska 2/4 (Bałuty).

VIII Weekend z technologią informacyjną „Nowe horyzonty kreatywności”

Serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół i nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem technologii informacyjnej w pracy zawodowej do udziału w VIII Weekendzie z Technologią Informacyjną „Nowe horyzonty kreatywności”. Spotykamy się w dniach 12-13 kwietnia 2019 r. w pracowniach Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

VI KONKURS „JA PRZEDSIĘBIORCA” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 Przygotowanie uczniów do aktywnego poszukiwania pracy w warunkach gospodarki rynkowej jest szczególnie ważne. Nie mniej istotne jest aktywizowanie uczących się do kształtowania postaw przedsiębiorczych i samozatrudnienia. Dlatego też należy planować swój rozwój zawodowy i podejmować działania, których celem jest uzyskanie odpowiedniego wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia. Jednocześnie należy umieć analizować rynek pracy pod kątem własnych potrzeb i samozatrudnienia.

VII MISTRZOSTWA ŁODZI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SPORTACH SIŁOWYCH

ALTERNATYWNA FORMA SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

 

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego do udziału w spotkaniu, którego celem jest:

·    popularyzacjasportów siłowych w środowisku szkolnym,

·    wyłonienieindywidualnych mistrzów  w konkurencjach takich jak:

-     wyciskanie sztangi leżąc

-     podciąganie na drążku 

 

„Dostałem się do wymarzonej szkoły i co dalej?”

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI

SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

            Zapraszamy wszystkich nauczycieli, którzy niedługo rozpoczną pracę z uczniami klas pierwszych liceów lub techników na spotkanie, na którym przedstawimy odpowiedzi na pytania

·     Jakie zmiany w treściach nauczania matematyki wprowadza nowa podstawa programowa?

·     Z jakich rozwiązań warto korzystać, aby zainteresować uczniów?

KONKURS Ze świetlicy na rabaty- świetlicowe kwiaty

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy ze  Szkołą Podstawową nr 37 w Łodzi, serdecznie zaprasza uczniów wraz z opiekunami do udziału w VII Międzyszkolnym konkursie plastycznym Ze świetlicy na rabaty – świetlicowe kwiaty, który adresowany jest do uczniów kl. I-III, uczęszczających do świetlicy. Głównym celem konkursu jest wspieranie rozwoju dziecka młodszego w zakresie twórczości plastycznej. 

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych na dwuczęściowe warsztaty Tańce regionalne innych narodów. Prezentacja podstawowych kroków i figur wybranych tańców regionalnych z Europy i innych części świata-wymagania nowej podstawy programowej. Pierwsza część zajęć odbędzie się 28.03.2019w godz. 16.00 – 18.30. w Szkole Podstawowej nr 116 w Łodzi ul. Ratajska 2/4 (Bałuty). 

III INTERDYSCYPLINARNY KONKURS WIEDZY Z BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Praca nie szkodzi

Szanowni Państwo,

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – Pracownia BHP 
i Ergonomii wraz z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi organizuje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego konkurs wiedzy z bezpieczeństwa i higieny pracy Praca nie szkodzi.

Celem konkursu jest:

Nowa podstawa programowa z historii i języka polskiego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 
oraz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne zapraszają nauczycieli historii i języka polskiego szkół ponadpodstawowych na spotkanie Nowa podstawa programowa z historii i języka polskiego dla czteroletnich liceów i pięcioletnich techników. Podczas zajęć omówione zostaną zmiany w nowej podstawie programowej (historii i języka polskiego) oraz zaprezentowane podręczniki do szkół ponadpodstawowych, przygotowane przez WSiP.

Spotkania odbędą się:

Strony