Nauczyciele

Kurs kwalifikacyjny z zakresu Zarządzania Oświatą

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego planuje realizację kursu kwalifikacyjnego  z zakresu Zarządzania Oświatą.
 
Adresatami kursu są nauczyciele posiadający wykształcenie, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. poz.

Przygotowanie plików dźwiękowych do materiałów dydaktycznych

 
 
WARSZTATY
 
Przygotowanie plików dźwiękowych do materiałów dydaktycznych
 
Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych na warsztaty on-line w usłudze TEAMS pt. „Przygotowanie plików dźwiękowych do materiałów dydaktycznych”. W trakcie zajęć uczestnicy poznają darmowy program AUDACITY. Jego wersja instalacyjna dostępna będzie do pobrania, dla każdego uczestnika spotkania.

Metoda projektów we współczesnych rozwiązaniach edukacyjnych

 
Pracownia BHP i Ergonomii zaprasza nauczycieli kształcących w obszarze bezpieczeństwa do udziału w seminarium na temat: 
 
Metoda projektów we współczesnych rozwiązaniach edukacyjnych  
 
Tematyka spotkania:  
 • istota metody projektów, 
 • wykorzystanie narzędzi informatycznych w metodzie projektów,  
 • przykłady zastosowania metody projektów w procesie edukacji w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy (np.

AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZEGO DZIECIAKA XIII Konkurs dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych „O PRZYSZŁOŚCI MARZĘ TERAZ”

 
AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZEGO DZIECIAKA XIII Konkurs dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w nowej odsłonie
 
„O PRZYSZŁOŚCI MARZĘ TERAZ”
 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego prosi wszystkich nauczycieli szkół podstawowych, którzy w ramach WSDZ są zobowiązani do realizacji tematyki doradztwa zawodowego, o zachęcenie uczniów klas IV-VIII do udziału w konkursie O prz

Zajęcia modelowe. Rozwijanie siły i mocy (3 godz.)

 
ROZWIJANIE SIŁY I MOCY
Zajęcia modelowe
 
W programie:
 • ćwiczenia indywidualne i w parach rozwijające siłę i moc;
 • gry i zabawy z mocowaniem;
 • elementy boksu w grach i zabawach;
 • wykorzystanie prostych przyborów, w tym piłek rehabilitacyjnych.
 
Zaprezentowane podczas zajęć rozwiązania organizacyjno – metodyczne można wykorzystać zarówno w części wstępnej, jak i głównej l

„JA PRZEDSIĘBIORCA” IX Wojewódzki Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych

 
JA PRZEDSIĘBIORCA
IX Wojewódzki Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 
Przygotowanie uczniów do aktywnego poszukiwania pracy w warunkach gospodarki rynkowej jest szczególnie ważne. Również istotne jest aktywizowanie uczących się do kształtowania postaw przedsiębiorczych i samozatrudnienia.

Grywalizacja w praktyce –karty PROFESKI

 
Grywalizacja w praktyce – karty PROFESKI
 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza do udziału w seminarium z cyklu poznawania w praktyce aktywnych metod pracy z uczniem.
 
Tym razem proponujemy tematykę GRYWALIZACJI. Jest to metoda, która świetnie sprawdza się w pracy stacjonarnej jak również podczas zajęć online.
 
Seminarium odbędzie się 7 grudnia 2021 roku w godz.

Kształcenie zdalne – doskonalsze, łatwiejsze, skuteczniejsze

To ogromna szansa dla 144 łódzkich nauczycieli! Zapraszamy Państwa do udziału w unikatowym przedsięwzięciu edukacyjnym, jakie Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zrealizuje w oparciu o grant Ośrodka Rozwoju Edukacji. Celem grantu jest wsparcie nauczycieli w prowadzeniu edukacji zdalnej. Zapewniamy Państwu:

IX Forum Młodzieży Uzdolnionej Informatycznie

 
IX FORUM MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ INFORMATYCZNIE
 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na IX Forum Młodzieży Uzdolnionej Informatycznie organizowane przez uczniów - członków Akademii Młodych Twórców.
 
Spotkanie na temat „Nowoczesne technologie wyzwaniem dla młodzieży” odbędzie się 15 grudnia (środa) 2021 roku w godz. 16.00-18.30 w formie zdalnej.

Konferencja “Rola i zadania nauczyciela w udzielaniu uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej"

 
KONFERENCJA
 
Konsultanci z Ośrodka Zarządzania w Edukacji ŁCDNiKP serdecznie zapraszają do udziału w konferencji online na temat:
 
„Rola i zadania nauczyciela w udzielaniu uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej”.
 
Program:
 
13.00 – 13.10
Otwarcie konferencji;
 
13.10 – 13.40

Wykorzystanie gier dydaktycznych w edukacji matematycznej uczniów klas I-III

 
Zaproszenie na konsultację grupową online
 
Wykorzystanie gier dydaktycznych w edukacji matematycznej uczniów klas I-III
 
Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do udziału w konsultacji grupowej, na temat wykorzystania gier dydaktycznych w codziennej pracy z uczniami klas 1-3.
 
W programie spotkania:
 • omówienie roli gier i zabaw w edukacji
 • prezentacja przykładów gier matematycznych

Konferencja – Znowu o maturze – czy po upływie niemal sześciu miesięcy wiemy coś nowego (4 godziny)

 
KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI
SZKÓŁ KOŃCZĄCYCH SIĘ MATURĄ
 
Znowu o maturze – czy po upływie niemal sześciu miesięcy wiemy coś nowego?
 
Pracowania Edukacji Matematycznej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli szkół ponadpodstawowych na drugą edycję konferencji poświęconej koncepcji matury z matematyki w formule,

Poszerzaj horyzonty z eTwinning

 
Poszerzaj horyzonty z eTwinning
 
Pracownia Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej zaprasza do udziału w warsztatach online, na temat możliwości dołączenia do społeczności eTwinning i wykorzystania platformy w realizacji projektów oraz do doskonalenia własnych umiejętności i rozwoju zawodowego.
 
Spotkanie odbędzie się 23.11.2021 w godzinach 17.00 - 18.30 z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.
 

Zajęcia otwarte z wykorzystaniem technik dramowych - “Tygrys w imbryku” (2 godz.)

 
 
Zaproszenie na zajęcia otwarte
 
Inscenizacja pantomimiczna opowiadania „Tygrys w imbryku”
 
Pracownia Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej zaprasza do udziału w zajęciach otwartych z wykorzystaniem technik dramowych. Celem zajęć jest zainspirowanie nauczycieli do posługiwania się dramą w budowaniu relacji rówieśniczych oraz rozwijaniu empatii i wyobraźni.

Awans zawodowy nauczyciela

 
Awans zawodowy nauczyciela
 
Pracownia Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej zaprasza do udziału w konsultacjach online, dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Podczas spotkania zaplanowanego na 17 listopada, Pani Zofia Kordala z Ośrodka Zarządzania w Edukacji odpowie na pytania i wyjaśni wątpliwości dotyczące obowiązków i powinności osób ubiegających się o kolejny stopień awansu.
 
Spotkania odbędą się

Konstruowanie zasad oceniania z wychowana fizycznego Sieć współpracy nauczycieli WF

 
KONSTRUOWANIE ZASAD OCENIANIA Z WYCHOWANA FIZYCZNEGO
 
Sieć współpracy nauczycieli WF
 
W programie:
 • uregulowania prawne dotyczące oceniania ucznia;
 • struktura dokumentu „Zasady oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne”,
 • ocenianie ucznia z poszczególnych obszarów, zgodnych z regulacjami prawnymi,
 • wymiana doświadczeń w zakresie oceniania – trudności, sprawdzone rozwiązania.

Wystąpienia publiczne bez tajemnic

 
Konsultanci z Ośrodka Zarządzania w Edukacji serdecznie zapraszają do udziału w warsztatach na temat:
 
Wystąpienia publiczne bez tajemnic
 
„Nie można wywrzeć dobrego wrażenia po raz drugi”
 
Uczestnicy między innymi:
 • przedyskutują sposoby sprawnego formułowania, dobierania rodzaju przekazu i poziomu komunikacji do odbiorcy oraz sytuacji,
 • omówią zagadnienia związane z budowaniem

Strony