Nauczyciele

Wznowione kursy „Administracja szkolnym kontem Office 365”

Informujemy, że zostały wznowione kursy dla tych osób pełniących rolę szkolnych administratorów kont Office 365, którzy do tej pory nie skorzystali z tego typu usług. Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w tych kursach wszystkich administratorów nowo powołanych szkół i przedszkoli, nowych administratorów, którzy zostali powołani w bieżącym roku szkolnym oraz administratorów szkół i placówek oświatowych, które jeszcze nie rozpoczęły wdrożenia usług Office 365.

ZAJĘCIA MODELOWE DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach ponadgimnazjalnych na modelowe zajęcia edukacyjneUmiejętności utylitarne w nowej podstawie programowej wychowania fizycznego - elementy samoobrony, samoochrony i asekuracji. Zajęcia poprowadzą: Pan Jarosław Ciemieniecki nauczyciel w XXV LO i Szkole Mistrzostwa Sportowego Marcina  Gortata, trener II klasy judo oraz Pan Tomasz Sokołowski nauczyciel 

w Szkole Podstawowej nr 30, instruktor judo. Organizatorem spotkania jest Maciej Matczak, doradca metodyczny w ŁCDNiKP.

KONKURS CHEMICZNY

Informacja

dla dyrektorów i nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych

 

            Termin konkursu chemicznego organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego dla uczniów klas pierwszych i drugich szkoły ponadgimnazjalnej został ustalony na 17 maja 2019 r., godz. 1030.

KONSULTACJA GRUPOWA DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, którzy kończą staż na stopień nauczyciela mianowanego, na konsultację grupową.

Organizatorami spotkania są Ewa Sprawka i Anna Ryś - doradcy metodyczni w ŁCDNiKP.

W programie:

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych na drugą część warsztatów Tańce regionalne innych narodów. Prezentacja podstawowych kroków

i figur wybranych tańców regionalnych z Europy i innych części świata - wymagania nowej podstawy programowej. Zajęcia odbędą się dnia 11.04.2019 w godz. 16.00 – 18.30. w Szkole Podstawowej nr 116 w Łodzi ul. Ratajska 2/4 (Bałuty).

VIII Weekend z technologią informacyjną „Nowe horyzonty kreatywności”

Serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół i nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem technologii informacyjnej w pracy zawodowej do udziału w VIII Weekendzie z Technologią Informacyjną „Nowe horyzonty kreatywności”. Spotykamy się w dniach 12-13 kwietnia 2019 r. w pracowniach Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

VI KONKURS „JA PRZEDSIĘBIORCA” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 Przygotowanie uczniów do aktywnego poszukiwania pracy w warunkach gospodarki rynkowej jest szczególnie ważne. Nie mniej istotne jest aktywizowanie uczących się do kształtowania postaw przedsiębiorczych i samozatrudnienia. Dlatego też należy planować swój rozwój zawodowy i podejmować działania, których celem jest uzyskanie odpowiedniego wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia. Jednocześnie należy umieć analizować rynek pracy pod kątem własnych potrzeb i samozatrudnienia.

VII MISTRZOSTWA ŁODZI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SPORTACH SIŁOWYCH

ALTERNATYWNA FORMA SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

 

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego do udziału w spotkaniu, którego celem jest:

·    popularyzacjasportów siłowych w środowisku szkolnym,

·    wyłonienieindywidualnych mistrzów  w konkurencjach takich jak:

-     wyciskanie sztangi leżąc

-     podciąganie na drążku 

 

„Dostałem się do wymarzonej szkoły i co dalej?”

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI

SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

            Zapraszamy wszystkich nauczycieli, którzy niedługo rozpoczną pracę z uczniami klas pierwszych liceów lub techników na spotkanie, na którym przedstawimy odpowiedzi na pytania

·     Jakie zmiany w treściach nauczania matematyki wprowadza nowa podstawa programowa?

·     Z jakich rozwiązań warto korzystać, aby zainteresować uczniów?

KONKURS Ze świetlicy na rabaty- świetlicowe kwiaty

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy ze  Szkołą Podstawową nr 37 w Łodzi, serdecznie zaprasza uczniów wraz z opiekunami do udziału w VII Międzyszkolnym konkursie plastycznym Ze świetlicy na rabaty – świetlicowe kwiaty, który adresowany jest do uczniów kl. I-III, uczęszczających do świetlicy. Głównym celem konkursu jest wspieranie rozwoju dziecka młodszego w zakresie twórczości plastycznej. 

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych na dwuczęściowe warsztaty Tańce regionalne innych narodów. Prezentacja podstawowych kroków i figur wybranych tańców regionalnych z Europy i innych części świata-wymagania nowej podstawy programowej. Pierwsza część zajęć odbędzie się 28.03.2019w godz. 16.00 – 18.30. w Szkole Podstawowej nr 116 w Łodzi ul. Ratajska 2/4 (Bałuty). 

III INTERDYSCYPLINARNY KONKURS WIEDZY Z BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Praca nie szkodzi

Szanowni Państwo,

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – Pracownia BHP 
i Ergonomii wraz z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi organizuje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego konkurs wiedzy z bezpieczeństwa i higieny pracy Praca nie szkodzi.

Celem konkursu jest:

Nowa podstawa programowa z historii i języka polskiego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 
oraz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne zapraszają nauczycieli historii i języka polskiego szkół ponadpodstawowych na spotkanie Nowa podstawa programowa z historii i języka polskiego dla czteroletnich liceów i pięcioletnich techników. Podczas zajęć omówione zostaną zmiany w nowej podstawie programowej (historii i języka polskiego) oraz zaprezentowane podręczniki do szkół ponadpodstawowych, przygotowane przez WSiP.

Spotkania odbędą się:

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA FILOZOFICZNA

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnychzainteresowanych edukacją filozoficzną na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie Młodzieżowej Akademii Filozoficznej, które odbędzie się4 kwietnia 2019 roku  
(czwartek)  w godz. 15.00 – 16.00
w IV Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi (ul. Pomorska 16), aula (I piętro). Gospodarzem Akademii będzieopiekun MAF – Pan Bogusław Maryniak (nauczyciel filozofii i etyki), który wygłosi wykład na temat:

Wyniki XVIII Łódzkiego Festiwalu Bibliotek Szkolnych Pokochaj czytanie Pod hasłem: Dozwolone do lat 18 – książki o mnie, o tobie, o nas

I. Konkurs dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych pod hasłem:Wyruszamz książką w świat. Zadanie konkursowe: wykonanie zakładki promującej wybraną książkę, której akcja osadzona jest we współczesności. 

 

Miejsce

Szkoła

I miejsce 

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich typów szkół, na warsztatyAlternatywne formy ruchu na zajęciach wychowania fizycznego - rozwijanie sprawności 
z wykorzystaniem trampolin
 zorganizowane przez Annę Ryś, Ewę Sprawkę oraz Macieja Matczaka doradców metodycznych wychowania fizycznego w ŁCDNiKP we współpracy z nowo otwartym Parkiem Trampolin JUMP WORLD- największą siecią parków trampolin w Polsce. 

Konferencja dla młodzieży DIETA – AKTYWNOŚĆ - RELAKS

Zapraszamy do udziału w konferencji, która odbędzie się podczas Dnia Otwartego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi 4 kwietnia 2019 r. w godzinach 10.00 – 11.30. Spotkanie adresowane jest do uczniów klas 3 gimnazjum oraz klas 8 szkoły podstawowej. 

Tematyka:

·      Promocja zdrowego stylu życia

·      Edukacja prozdrowotna;

·      Kształtowanie nawyków zdrowego żywienia i higienicznego trybu życia;

·      Promocja aktywności fizycznej.

Podczas konferencji prelekcje wygłoszą eksperci:

Historia i WOS – nowocześnie i efektywnie

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej ŁCDNiKP zaprasza wszystkich nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie na kurs

 

Historia i WOS – nowocześnie i efektywnie

 

Program kursu dotyczy:

- projektowania pracy dydaktycznej – podstawa programowa, program, plan pracy,  

 scenariusze zajęć, ewaluacja,

- metod i technik aktywizujących pracę uczniów oraz rozwijających ich kreatywność,

- pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych,

- edukacji regionalnej i prawnej.

 

Konferencja metodyczna dla nauczycieli biologii w szkołach ponadgimnazjalnych

Zapraszamy nauczycieli biologii do udziału w konferencji metodycznej Nowa podstawa programowa do biologii w czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum, która odbędzie się 13 marca br. w godzinach 16.00 – 18.00w II Liceum Ogólnokształcącym im. Gabriela Narutowicza w Łodzi, ul. Nowa 11/13, sala 103. 

W programie spotkania:

Strony