Nauczyciele

KSZTAŁCENIE POZAFORMALNE DZIECI I MŁODZIEŻY

W Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w bieżącym roku szkolnym kontynuowana będzie działalność Akademii Młodych Twórców (sekcja uczniowska i dziecięca) i Twórczej Szkoły Komputerowej.

Uczniów zainteresowanych udziałem w zajęciach prosimy o przesłanie do 27 września 2014 roku Kart zgłoszenia udostępnionych na stronie WWW Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (www.wckp.lodz.pl).

TERAPIA PEDAGOGICZNA – kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego

TERAPIA PEDAGOGICZNA – kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego Uprzejmie informujemy, że ŁCDNiKP planuje organizację kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej. Celem kursu jest umożliwienie zainteresowanym nauczycielom osiągnięcia nowych kwalifikacji zawodowych. Adresaci będą przygotowani do stwarzania optymalnych warunków uczenia się dzieciom ujawniającym nietypowe potrzeby edukacyjne.

KONFERENCJA METODYCZNA NAUCZYCIELI TECHNIKI

Pracownia Edukacji Przedzawodowej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, zaprasza na konferencję metodyczną

 

Edukacja ogólnotechniczna i preorientacja zawodowa
 w gimnazjum i szkole podstawowej

 

Konferencja odbędzie się w środę 24 września 2014 roku o godz. 14.30 w  Pracowni Edukacji Przedzawodowej przy ul. Franciszkańskiej 137 (Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego), wejście B - sala konferencyjna.

 

Program konferencji:

 

Rola nauczyciela bibliotekarza w przygotowaniu ucznia do sprawdzianu/egzaminów zewnętrznych

Rola nauczyciela bibliotekarza w przygotowaniu ucznia

do sprawdzianu/egzaminów zewnętrznych

 

Serdecznie zapraszamy na warsztaty metodyczne przygotowane przez konsultantów i doradców metodycznego ds. bibliotek szkolnych i ds. języka polskiego, które odbędą się w następujących terminach:

·           8 października  dla nauczycieli bibliotekarzy szkół ponadgimnazjalnych,

Coaching w pracy nauczyciela

Coaching w pracy nauczyciela

 

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół na warsztaty poświęcone istocie coachingu oraz możliwości wykorzystania narzędzi coachingowych w pracy nauczyciela. Zajęcia odbędą się w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (ul. Kopcińskiego 29, s. 210, w godz. 15.30 – 18.30).

Plan spotkań przedstawia się następująco:

Projektowanie spotkań edukacyjnych i doskonalących dla uczniów i nauczycieli w Pracowni Edukacji Ekologicznej w roku szkolnym 2014/2015

Projektowanie spotkań edukacyjnych i doskonalących

 dla uczniów i nauczycieli w Pracowni Edukacji Ekologicznej

w roku szkolnym 2014/2015

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do udziału w spotkaniu organizowanym  dnia 1. października 2014r. [środa] w godz.  od 15.00 do 16.30 (gmach ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29, III piętro, sala 313).

Projektowanie spotkań edukacyjnych i doskonalących dla uczniów i nauczycieli w Pracowni Edukacji Ekologicznej w roku szkolnym 2014/2015

Projektowanie spotkań edukacyjnych i doskonalących

 dla uczniów i nauczycieli w Pracowni Edukacji Ekologicznej

w roku szkolnym 2014/2015

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do udziału w spotkaniu organizowanym  dnia 1. października 2014r. [środa] w godz.  od 15.00 do 16.30 (gmach ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29, III piętro, sala 313).

Projektowanie spotkań edukacyjnych i doskonalących dla uczniów i nauczycieli w Pracowni Edukacji Ekologicznej w roku szkolnym 2014/2015

Projektowanie spotkań edukacyjnych i doskonalących

 dla uczniów i nauczycieli w Pracowni Edukacji Ekologicznej

w roku szkolnym 2014/2015

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do udziału w spotkaniu organizowanym  dnia 1. października 2014r. [środa] w godz.  od 15.00 do 16.30 (gmach ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29, III piętro, sala 313).

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI FIZYKI W GIMNAZJACH "Organizacja pracy w roku szkolnym 2014/2015"

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI FIZYKI W GIMNAZJACH

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli fizyki na konferencję

 

Organizacja pracy w roku szkolnym 2014/2015,

która odbędzie się w poniedziałek 29 września 2014 roku w godz. 1500-1630 w IX Liceum Ogólnokształcącym   w Łodzi przy ul. Paderewskiego 24, sala 15.

 

W programie spotkania:

 

KURS KWALIFIKACYJNY PEDAGOGICZNY DLA NAUCZYCIELI CZYNNYCH ZAWODOWO

Dyrekcja Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego informuje
o planowanej organizacji w roku szkolnym 2014/2015 kursu pedagogicznego.

Kurs pedagogiczny przeznaczony  dla nauczycieli, którzy posiadają wykształcenie wyższe, prowadzony będzie w wymiarze 270 godzin dydaktycznych - w tym podstawy edukacji 150 godzin i metodyka kształcenia 120 godzin.

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH "Planowanie i organizacja pracy w roku szkolnym 2014/2015"

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI

ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

            Serdecznie zapraszamy nauczycieli matematyki ze szkół podstawowych do udziału w konferencji

Planowanie i organizacja pracy w roku szkolnym 2014/2015,
 

która odbędzie się dnia 25.09.2014 roku o godz. 15.30 w Szkole Podstawowej nr 5,
w Łodzi, ul. Łęczycka 23, sala 14.

 

Tematyka konferencji:

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH EDUKACJĘ HISTORYCZNĄ, EUROPEJSKĄ, REGIONALNĄ I OBYWATELSKĄ

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH EDUKACJĘ HISTORYCZNĄ, EUROPEJSKĄ, REGIONALNĄ I OBYWATELSKĄ

 

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli edukacji historycznej, europejskiej, regionalnej i obywatelskiej (WOS dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej), wszystkich typów szkół na konferencję Edukacja historyczna, europejska, regionalna i obywatelska w roku szkolnym 2014/2015.

 

Tematyka spotkania:

KONFERENCJA METODYCZNA dla pedagogów i psychologów łódzkich szkół podstawowych

KONFERENCJA METODYCZNA

dla pedagogów i psychologów łódzkich szkół podstawowych

 

Pracownia Wychowania i Profilaktyki Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza pedagogów i  psychologów zatrudnionych w łódzkich szkołach podstawowych na konferencję metodyczną, która odbędzie się 24 września (środa) 2014 r. w godzinach 9.30 – 12.30 w siedzibie Centrum, ul. Kopcińskiego 29, sala 310

 

Tematyka konferencji:

Konferencja: Organizacja pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2014/2015

Pracownia Wychowania i Profilaktyki w Łódzkim  Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza pedagogów szkolnych, psychologów z łódzkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
na   

 

konferencję

Organizacja pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2014/2015

Tematyka:

1.    Planowane formy i metody wspierania pracy pedagoga szkolnego i psychologa

KONFERENCJA „CYFROWE ZASOBY WSPIERAJĄCE KSZTAŁCENIE UCZNIÓW”

Uprzejmie informujemy, że 16 września 2014 roku o godz. 13:00 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (w sali 310) odbędzie się konferencja poświęcona cyfrowym zasobom edukacyjnym wspierającym procesy kształcenia. Szczególną uwagę zwrócimy na obecnie opracowywany e-podręcznik do 18 przedmiotów wszystkich poziomów edukacyjnych. Konferencja ta będzie niepowtarzalną okazją do spotkania z koordynatorem projektu Panią Marlenę Plebańską., która przedstawi założenia tego przedsięwzięcia.

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI CHEMII W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI CHEMII

   W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

 

 

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli chemii na konferencję, która odbędzie się
w czwartek  25 września 2014 roku  w godz. 1530 – 1730w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul . Kopcińskiego 29, sala 201, II piętro.

 

W planie spotkania:

KIERUNKI PRACY NAUCZYCIELA POLONISTY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Kierunki pracy nauczyciela polonisty

w Roku szkolnym 2014/2015

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego łódzkich szkół podstawowych na pierwszą w roku szkolnym 2014/2015 konferencję metodyczną poświęconą planowaniu pracy nauczyciela polonisty w nowym roku szkolnym oraz skutecznym sposobom nauki ortografii. Spotkanie odbędzie się 18.09.2014 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (ul. Kopcińskiego 29, s. 210). Rozpoczęcie o godz. 15.30.

 

Gra miejska jako forma inicjowania zainteresowań czytelniczych

Gra miejska jako forma inicjowania zainteresowań czytelniczych

Serdecznie zapraszamy na warsztaty metodyczne przygotowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Miejskich Topografie, które odbędą się w dniu 17 września
o godz. 12:30, oraz 24 września o godz. 10:00
w siedzibie ŁSIMT, ul. Pomorska 39.

Tematyka:

1.     Zasady organizowania gier miejskich

2.     Uczestnicy i miejsca

EDUKACJA GLOBALNA „Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za Świat”

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie  zaprasza dyrektorów i nauczycieli  łódzkich szkół (II, III, IV etapu edukacyjnego) oraz osoby zainteresowane do udziału w warsztatach inaugurujących kolejną edycję ogólnopolskiego projektu z zakresu edukacji  globalnej „Edukacja globalna w szkolnych programach nauczania”.

Zaproszenie na konsultację grupową Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela na ścieżce awansu zawodowego

Zaproszenie na konsultację grupową Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela na ścieżce awansu zawodowego

 

Doradcy Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej zapraszają zainteresowanych nauczycieli stażystów i kontraktowych z przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach do udziału w konsultacjach grupowych, które odbędą się
17 września 2014 r., w godzinach 13.00-17.00:

 

JAK MÓWIĆ ABY NAS SŁYSZANO I ROZUMIANO ? zajęcia edukacyjne dla uczniów

JAK  MÓWIĆ  ABY  NAS  SŁYSZANO  I  ROZUMIANO ?

zajęcia  edukacyjne  dla  uczniów

 

Adresaci:   uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Do wiadomości:   dyrektorzy szkół, wychowawcy

              

Pracownia BHP i Ergonomii zaprasza na zajęcia z dykcji i ekspresji mowy wszystkich uczniów, którzy są zainteresowani kształceniem swoich umiejętności w zakresie autoprezentacji.

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Wokół dobrych praktyk łódzkich szkół

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
 

Wokół dobrych praktyk łódzkich szkół

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego ze szkół ponadgimnazjalnych na pierwszą w tym roku szkolnym konferencję, która odbędzie się 17 września 2014 r. (środa) w godz. 15.30 – 17.30 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (ul. Kopcińskiego 29) sala 210.

 

ZMIANY W EGZAMINIE MATURALNYM Z FIZYKI OD 2015 ROKU

Zapraszamy nauczycieli fizyki szkół ponadgimnazjalnych na konferencję

Zmiany w egzaminie maturalnym z fizyki od 2015 rokuktóra odbędzie się w ŁCDNiKP (ul. Kopcińskiego 29, sala 310) 25 września 2014 r. w godz. 15.00 – 17.00.

Tematyka spotkania:

-      nowe typy zadań na egzaminie maturalnym z fizyki od 2015 roku,

-      ocenianie holistyczne zadań z fizyki,

Strony