Nauczyciele

seminarium „Genogram i ekomapa – narzędzia poznania środowiska dziecka”.

Pracownia Wychowania i Profilaktyki w Łódzkim  Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza pedagogów szkolnych, psychologów, wychowawców z łódzkich szkół
na   

seminarium

„Genogram i ekomapa – narzędzia poznania środowiska dziecka”.

 

Spotkanie odbędzie się  6 grudnia 2013 r. w godzinach 15.00 -18.45   w siedzibie Centrum, Łódź, ul. Kopcińskiego 29, sala 210.

 

Zaproszenie na Podsumowanie IV Konkursu SZKOLNA LIGA ELEKTRYKI

Zaproszenie na Podsumowanie IV Konkursu

SZKOLNA LIGA ELEKTRYKI 2012/2013

 

     Serdecznie zapraszamy dyrektorów, nauczycieli i uczniów na uroczystość Podsumowania Konkursu Szkolna Liga Elektryki 2012/2013. Podsumowanie odbędzie się 10 grudnia 2013 roku o godzinie 12.00 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29 sala 210. Przewidywane zakończenie około godziny 13.30.

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA FILOZOFICZNA

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA FILOZOFICZNA

 

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i nauczycieli zainteresowanych edukacją filozoficzną na kolejne spotkanie Młodzieżowej Akademii Filozoficznej, które odbędzie się 22 listopada 2013 r. (piątek)  w godz. 15.30 – 17.30
w IV Liceum Ogólnokształcącym im. E. Sczanieckiej w Łodzi (ul. Pomorska 16) s. 11.
Gościem Akademii będzie dr Wojciech Woźniak nauczyciel języka polskiego,
który wygłosi wykład na temat:

SEMINARIUM SPRAWDZIAN OD ROKU 2015

SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI
 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza do udziału w seminarium

 

SPRAWDZIAN OD ROKU 2015,

 

które odbędzie się w dniu  4 grudnia w godz. 15.30 – 18.30  w Szkole Podstawowej nr 5

w Łodzi, ul. Łęczycka 23,  sala nr 14.

 

Tematyka zajęć:

- Czego nie dowiemy się o sprawdzianie z Informatora?

WARSZTATY METODYCZNE "AQUA FUN KIDS - ILUSTRACJA MUZYCZNA DO POPULARNYCH PIOSENEK DLA DZIECI W WODZIE"

AQUA FUN KIDS - ILUSTRACJA MUZYCZNA
DO POPULARNYCH PIOSENEK DLA DZIECI W WODZIE

WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
szkół podstawowych

 

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych
na warsztaty metodyczne, które odbędą się 25 listopada 2013 r. (poniedziałek)
w Szkole Podstawowej nr 184 w Łodzi przy ul. Syrenki 19a (pływalnia)
w godzinach 16.45 - 18.15.

WARSZTATY METODYCZNE RUGBY TAG JAKO NOWA FORMA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ

RUGBY TAG JAKO NOWA FORMA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ

 

WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
szkół podstawowych

 

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych
na warsztaty metodyczne, które odbędą się 18 listopada 2013 r. (poniedziałek)
w godzinach 14.00 – 17.00 w Gimnazjum nr 6
przy ul. Limanowskiego 124.

Warsztaty Grota solna –zdrowy styl życia

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Pragniemy poinformować, że Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej ŁCDNiKP, nawiązała współpracę z firmą Grota Solna „Relax”, w ramach której zaplanowano warsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych

Grota solna –zdrowy styl życia

Celem spotkania jest poznanie właściwości leczniczych soli i jej funkcji w organizmie oraz  promocja miejsc w Łodzi, sprzyjających zdrowiu i odnowie biologicznej.

 

AKADEMIA POMIARU DLA NAUCZYCIELI LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

AKADEMIA POMIARU

 

DLA NAUCZYCIELI LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

 

Pracownia Pomiaru Dydaktycznego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zapraszają nauczycieli liceów ogólnokształcących  do udziału w kolejnych spotkaniach metodycznych Akademii Pomiaru.

Celem kolejnych zajęć Akademii jest wypracowanie przez  nauczycieli zadań do nowej podstawy programowej.

 

AKADEMIA POMIARU

AKADEMIA POMIARU

DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Pracownia Pomiaru Dydaktycznego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów  do udziału w kolejnych spotkaniach metodycznych Akademii Pomiaru.

Celem kolejnych zajęć Akademii jest wypracowanie przez  nauczycieli zadań do nowej podstawy programowej.

 

Tematyka spotkań listopadowych dotyczyć będzie:

„Programowanie i Obsługa Kas Fiskalnych”

Modelowe zajęcia edukacyjne

dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 

„Programowanie i Obsługa Kas Fiskalnych”

 

 

Pracownia Edukacji Zawodowej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli do udziału w 6 godzinnych modelowych zajęciach edukacyjnych  „Programowanie i obsługa kas fiskalnych”, które odbędą się w siedzibie ŁCDNiKP  ul. Kopcińskiego 29 - sala 3 C, w dniach:

 

Cykl zajęć otwartych prezentujących model pracy z uczniem niepełnosprawnym

ZAPROSZENIE NA ZAJĘCIA OTWARTE

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza zainteresowanych Dyrektorów, Nauczycieli i Pedagogów na cykl zajęć otwartych prezentujących model pracy z uczniem niepełnosprawnym (w rozumieniu prawa oświatowego).

Pierwsze spotkanie: Praca edukacyjno-terapeutyczna z dzieckiem autystycznym odbędzie się 14 listopada w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Łodzi przy ul. Niciarnianej 2a.

 

Plan spotkania:

KONSTRUKCJE Z PAPIERU WYKORZYSTANIE ORIGAMI W KSZTAŁTOWANIU WYOBRAŹNI PRZESTRZENNEJ UCZNIÓW

KONSTRUKCJE Z PAPIERU

WYKORZYSTANIE ORIGAMI W KSZTAŁTOWANIU WYOBRAŹNI PRZESTRZENNEJ UCZNIÓW

 

Pracownia Edukacji Przedzawodowej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli techniki, plastyki oraz świetlic szkolnych na prezentację dydaktyczną Konstrukcje z papieru – wykorzystanie origami w kształtowaniu wyobraźni przestrzennej uczniów.

ZRÓB COŚ Z NICZEGO - MIĘKKA BIŻUTERIA

ZRÓB COŚ Z NICZEGO

MIĘKKA BIŻUTERIA

 

Pracownia Edukacji Przedzawodowej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli techniki, plastyki oraz świetlic szkolnych na warsztaty Zrób coś z niczego – miękka biżuteria.

Spotkanie odbędzie się 21 listopada 2013 r. w godzinach 14.00 – 16.00 w Centralnym Muzeum Włókiennictwa ul. Piotrkowska 282 (wejście od ulicy Milionowej).

Facebook i blog jako narzędzie pracy nauczyciela

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych zainteresowanych wykorzystaniem nowych technologii w edukacji na warsztaty metodyczne

 

Facebook i blog
jako narzędzie pracy nauczyciela

 

Zajęcia zaplanowane są w terminach 13, 18 listopada 2013 w godz. 15:00 – 18:00
w Szkole Podstawowej nr 41 ul. Rajdowa 18.

Tematyka spotkań obejmuje:

§  zakładanie i personalizacja konta Facebook oraz Wordpress

konsultacje grupowe Projektowanie pracy zespołu zadaniowego ds. promocji zawodów mechanicznych

Zapraszamy nauczycieli na konsultacje grupowe

Projektowanie pracy zespołu zadaniowego ds. promocji zawodów mechanicznych

 

Szanowni Państwo!

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zaprasza do współpracy w ramach tworzonej sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych, której celem jest promocja zawodów branży mechanicznej i mechatronicznej.      

warsztaty Coaching w pracy nauczyciela

Zapraszamy nauczycieli do udziału w warsztatach

Coaching w pracy nauczyciela

Szanowni Państwo!

Pracownia Edukacji Zawodowej Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do udziału w warsztatach metodycznych dotyczących wykorzystania coaching jako skutecznego sposobu na zwiększenie efektywności zawodowej nauczycieli, które rozpoczną się 19 listopada 2013 r. (wtorek) w godz. 14.30 – 17.30 w sali 14 w siedzibie ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29.

KONFERENCJA KSZTAŁCENIE MODUŁOWE Z PERSPEKTYWY SZKOŁY ZAWODOWEJ

KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH

I NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

KSZTAŁCENIE MODUŁOWE Z PERSPEKTYWY

SZKOŁY ZAWODOWEJ

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Łódzka Sieć Kształcenia Modułowego zaprasza dyrektorów szkół zawodowych i nauczycieli kształcenia zawodowego na konferencję, która odbędzie się we wtorek 19 listopada 2013 roku w ŁCDNiKP przy ul. Kopcińskiego 29, w sali 310 od godziny 14:30.

Strony