Nauczyciele

modelowe zajęcia edukacyjne dla nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych

modelowe zajęcia edukacyjne dla nauczycieli
wychowania fizycznego w szkołach podstawowych

 

 

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych na zajęcia modelowe i konsultację grupowa, które odbędą się 14 maja 2014 r.  w Szkole Podstawowej nr 111 ul. Jaracza 44/46 w  godz. 13.45 – 16.00.

EMISJA I HIGIENA GŁOSU DLA NAUCZYCIELI DODATKOWY TERMIN WARSZTATÓW

EMISJA I HIGIENA GŁOSU DLA NAUCZYCIELI

 DODATKOWY TERMIN WARSZTATÓW

 

 Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz wszyscy zainteresowani pracownicy pedagogiczni szkół/placówek

         Pracownia BHP i Ergonomii zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli na ostatnie w bieżącym roku szkolnym warsztaty metodyczne z emisji i higieny głosu.   

KONFERENCJA "STATYSTYKA W KARIERZE"

KONFERENCJA

STATYSTYKA W KARIERZE

 

Ośrodek Doradztwa Zawodowego zaprasza liderów wewnątrzszkolnego systemu orientacji i poradnictwa zawodowego oraz zainteresowanych nauczycieli gimnazjów wraz z grupą uczniów  na konferencję Statystyka w karierze. Spotkanie odbędzie się 14 maja 2014 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Statystycznym w Łodzi przy ul. Suwalskiej 29.

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH "Wykorzystanie tablicy interaktywnej na zajęciach matematyki"

WARSZTATY  DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI
 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

           Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli matematyki do udziału w 6 – godzinnych warsztatach

 

Wykorzystanie tablicy interaktywnej na zajęciach matematyki,

 

które odbędą się w dniach  13 maja i 21 maja  2014 r. o godz. 15.00  w ŁCDNiKP sala 214.

 

Tematyka zajęć:

Warsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznego "ABC PIŁKI NOŻNEJ - gramy na Orliku"

Warsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznego

 ABC PIŁKI NOŻNEJ - gramy na Orliku

 

W ramach realizacji bloku tematycznego SPORTY CAŁEGO ŻYCIA I WYPOCZYNEK zapraszamy nauczycieli  szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów na zajęcia warsztatowe, które odbędą się 23 maja 2014 o godz.1430 (piątek) w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi, ul. Czernika 1/3 – boisko ORLIK /wejście od strony boisk/.

TEST DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH

TEST DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH 

 

 

Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe do przeprowadzenia testów diagnostycznych z języka angielskiego wśród uczniów klas trzecich. Diagnoza powinna mieć miejsce  w dniach między 4 a 6 czerwca (dzień i godzina testu ustalana jest indywidualnie przez Dyrektora Szkoły, prosimy by był to jeden termin dla wszystkich klas trzecich danej placówki).

Warsztaty dla bibliotekarzy

ZAPROSZENIE

 

Koleżanki i Koledzy!

Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół na warsztaty przygotowujące do prowadzenia zajęć terenowych (gry miejskie) pod hasłem „Miasto Atrakcji”. Zajęcia poprowadzi pani Joanna Ufnalska reprezentująca Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie. Warsztaty odbędą się 7 maja 2014 r. o godz. 1000 w Gimnazjum nr 3 w Łodzi, ul. Zacisze 7/9. 

 

Tematyka zajęć:

- Łódź jako miasto atrakcji. Tajemnice związane z Łodzią,

PAPIEROPLASTYKA NA ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH KWIATY DLA MAMY

PAPIEROPLASTYKA NA ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH KWIATY DLA MAMY

 

Pracownia Edukacji Przedzawodowej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli techniki, plastyki oraz świetlic szkolnych na prezentację dydaktyczną Papieroplastyka na zajęciach pozalekcyjnych – kwiaty dla mamy.

Spotkanie odbędzie się 08 maja 2014 r. w godzinach 15.00 – 17.00 w Szkole Podstawowej nr 23 ul. Gdańska 16 w sali nr 65.

ZAINTERESOWANYCH AWANSEM ZAWODOWYM

KONSULTACJA GRUPOWA DLA NAUCZYCIELI RELIGII
ZAINTERESOWANYCH AWANSEM ZAWODOWYM

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli religii zainteresowanych awansem zawodowym na konsultację grupową, która odbędzie się 7 maja 2014 roku w godz. 1530 – 1930  w gmachu filii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łodzi przy ul. Skorupki 7.

W trakcie zajęć omówione zostaną:

NOWOCZESNE FORMY RUCHU PRZY MUZYCE - TWORZENIE PROSTYCH UKŁADÓW TANECZNYCH Z WYKORZYSTANIEM PODSTAWOWYCH KROKÓW FITNESS

NOWOCZESNE FORMY RUCHU PRZY MUZYCE - TWORZENIE PROSTYCH UKŁADÓW TANECZNYCH Z WYKORZYSTANIEM PODSTAWOWYCH KROKÓW FITNESS

 

WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego do uczestnictwa w zajęciach warsztatowych, które odbędą się dnia 12 maja 2014 r. /poniedziałek/ w godzinach 14.45 – 17.30 w Szkole Podstawowej nr 153 w Łodzi ul. Obrońców Westerplatte 28

KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWEJ POSTAWY CIAŁA. ĆWICZENIA WZMACNIAJĄCE GORSET MIĘŚNIOWY. ĆWICZENIA ODDECHOWE – TECHNIKA I ZANACZENIE

MODELOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

dla NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWEJ POSTAWY CIAŁA. ĆWICZENIA WZMACNIAJĄCE GORSET MIĘŚNIOWY. ĆWICZENIA ODDECHOWE – TECHNIKA I ZANACZENIE

      

 

Wyniki IV edycji konkursu z mechatroniki "Szkolna Liga Mechatroniki" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Wyniki IV edycji konkursu z mechatroniki

Szkolna Liga Mechatroniki

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Komisja IV edycji konkursu zawodowego Szkolna Liga Mechatroniki
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, po zakończeniu II etapu finału ogólnołódzkiego z włączeniem Pabianic, który odbył się w 10 dniu kwietnia 2014 r. w ŁCDNiKP podaje do wiadomości listę laureatów:

WARSZTATY METODYCZNE "Warsztat pracy wychowawcy klasy"

WARSZTATY METODYCZNE

Warsztat pracy wychowawcy klasy

 

Pracownia Wychowania i Profilaktyki Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych na warsztaty metodyczne Warsztat pracy wychowawcy klasy.

Warsztaty odbędą się w następujących terminach:

Warsztaty metodyczne "Kończę staż i co dalej?"

Kończę staż i co dalej?

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza nauczycieli kończących staż na kolejny stopień awansu zawodowego do udziału w warsztatach metodycznych 
Kończę staż i co dalej?

CELE WARSZTATÓW:

Doskonalenie umiejętności:

─       pisania sprawozdania z planu rozwoju zawodowego za okres stażu

─       przygotowania dokumentacji zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi

 

WARSZTATY METODYCZNE dla nauczycieli wychowania fizycznego „SZKOŁA NA DWA KOŁA”

WARSZTATY METODYCZNE

dla nauczycieli wychowania fizycznego

„SZKOŁA NA DWA KOŁA”

 

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i gimnazjów zainteresowanych realizacją zajęć w ramach edukacji zdrowotnej, promujących wśród uczniów rower jako bezpieczny i ekologiczny środek transportu. Warsztaty odbędą się w Gimnazjum nr 7 w Łodzi ul. Rojna 33

dnia. 28.04.2014r.(poniedziałek) w godzinach. 15.00-17.00

 

Program:

KONSULTACJA GRUPOWA DLA NAUCZYCIELI RELIGII I NUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KONSULTACJA GRUPOWA DLA NAUCZYCIELI RELIGII
I NUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Serdecznie zapraszamy nauczycieli religii i nauczycieli wychowania fizycznego na konsultację grupową Korelacja religii i sportu w procesie wychowawczym. Spotkanie odbędzie się 7 maja 2014 roku w godz. 1630-1930 w Punkcie Konsultacyjnym UKSW,

ul. ks. Ignacego Skorupki 7.

 

Tematyka seminarium:

Strony