Nauczyciele

Konkurs „Przedsiębiorcza szkoła jutra”

Mana sp. z o.o. zaprasza nauczycieli do wzięcia udziału

 w konkursie „Przedsiębiorcza szkoła jutra”

 

            Konkurs „Przedsiębiorcza szkoła jutra”, organizowany przez Mana sp. z o.o. skierowany jest do nauczycieli, szkoleniowców i pracowników naukowych z całej Polski. W konkursie wziąć udział może każdy, kto ma ciekawy pomysł na urozmaicenie zajęć z podstaw przedsiębiorczości.

Podsumowanie XII Konkursu Przyrodniczego

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
zaprasza uczniów wraz z opiekunami oraz Dyrektorów wyróżnionych szkół na

 

Podsumowanie XII Konkursu Przyrodniczego

 

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom i finalistom, odbędzie się 30 maja 2014r. w godz. 12:00 – 13:30 w Szkole Podstawowej Nr 37  im. Janusza Kusocińskiego w Łodzi ul. Szpitalna 9/11

 

Laureaci:

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

KONFERENCJA

DLA NAUCZYCIELI ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

 

Pracownia Edukacji Przedzawodowej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Wydawnictwo Nowa Era zapraszają nauczycieli zajęć technicznych  na konferencję Myślenie logiczne wzmacnia działanie praktyczne, czyli narzędzia TOC w edukacji.

Podczas konferencji zostaną omówione następujące zagadnienia:

Wykorzystanie wybranych narzędzi przekształceń w procesie diagnostyczno – rozwojowym szkoły/placówki.

Wykorzystanie wybranych narzędzi przekształceń
w procesie diagnostyczno – rozwojowym szkoły/placówki.

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza do udziału w 10 – godzinnych warsztatach metodycznych Wykorzystanie wybranych narzędzi przekształceń w procesie diagnostyczno – rozwojowym szkoły/placówki.

ADRESACI  WARSZTATÓW

dyrektorzy, wicedyrektorzy oraz nauczyciele szkół/placówek oświatowych

CEL WARSZTATÓW

XXXVII Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Gimnazjów

XXXVII Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa

 w Ruchu Drogowym dla Gimnazjów

 

W dniu 16 kwietnia 2014 roku odbyły się w Łodzi eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla gimnazjów.

Głównymi organizatorami turnieju byli: Polski Związek Motorowy, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i  Kształcenia Praktycznego.

XXXVII Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych

XXXVII Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa

 w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych

 

W dniu 16 kwietnia 2014 roku odbyły się w Łodzi eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkól podstawowych.

Głównymi organizatorami turnieju byli: Polski Związek Motorowy, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i  Kształcenia Praktycznego.

Zaproszenie na Podsumowanie Konkursów zorganizowanych w roku szkolnym 2013/2014 przez Pracownię Edukacji Zawodowej

Zaproszenie na Podsumowanie Konkursów zorganizowanych

 w roku szkolnym 2013/2014 przez Pracownię Edukacji Zawodowej

 

     Serdecznie zapraszamy dyrektorów, nauczycieli i uczniów na uroczystość Podsumowania Konkursów zorganizowanych w roku szkolnym 2013/2014 przez Pracownię Edukacji Zawodowej.  Podsumowanie odbędzie się 3 czerwca 2014 roku o godzinie 11.00 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29 sala 310.

modelowe zajęcia edukacyjne dla nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych

modelowe zajęcia edukacyjne dla nauczycieli
wychowania fizycznego w szkołach podstawowych

 

 

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych na zajęcia modelowe i konsultację grupowa, które odbędą się 14 maja 2014 r.  w Szkole Podstawowej nr 111 ul. Jaracza 44/46 w  godz. 13.45 – 16.00.

EMISJA I HIGIENA GŁOSU DLA NAUCZYCIELI DODATKOWY TERMIN WARSZTATÓW

EMISJA I HIGIENA GŁOSU DLA NAUCZYCIELI

 DODATKOWY TERMIN WARSZTATÓW

 

 Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz wszyscy zainteresowani pracownicy pedagogiczni szkół/placówek

         Pracownia BHP i Ergonomii zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli na ostatnie w bieżącym roku szkolnym warsztaty metodyczne z emisji i higieny głosu.   

KONFERENCJA "STATYSTYKA W KARIERZE"

KONFERENCJA

STATYSTYKA W KARIERZE

 

Ośrodek Doradztwa Zawodowego zaprasza liderów wewnątrzszkolnego systemu orientacji i poradnictwa zawodowego oraz zainteresowanych nauczycieli gimnazjów wraz z grupą uczniów  na konferencję Statystyka w karierze. Spotkanie odbędzie się 14 maja 2014 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Statystycznym w Łodzi przy ul. Suwalskiej 29.

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH "Wykorzystanie tablicy interaktywnej na zajęciach matematyki"

WARSZTATY  DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI
 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

           Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli matematyki do udziału w 6 – godzinnych warsztatach

 

Wykorzystanie tablicy interaktywnej na zajęciach matematyki,

 

które odbędą się w dniach  13 maja i 21 maja  2014 r. o godz. 15.00  w ŁCDNiKP sala 214.

 

Tematyka zajęć:

Warsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznego "ABC PIŁKI NOŻNEJ - gramy na Orliku"

Warsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznego

 ABC PIŁKI NOŻNEJ - gramy na Orliku

 

W ramach realizacji bloku tematycznego SPORTY CAŁEGO ŻYCIA I WYPOCZYNEK zapraszamy nauczycieli  szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów na zajęcia warsztatowe, które odbędą się 23 maja 2014 o godz.1430 (piątek) w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi, ul. Czernika 1/3 – boisko ORLIK /wejście od strony boisk/.

TEST DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH

TEST DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH 

 

 

Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe do przeprowadzenia testów diagnostycznych z języka angielskiego wśród uczniów klas trzecich. Diagnoza powinna mieć miejsce  w dniach między 4 a 6 czerwca (dzień i godzina testu ustalana jest indywidualnie przez Dyrektora Szkoły, prosimy by był to jeden termin dla wszystkich klas trzecich danej placówki).

Warsztaty dla bibliotekarzy

ZAPROSZENIE

 

Koleżanki i Koledzy!

Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół na warsztaty przygotowujące do prowadzenia zajęć terenowych (gry miejskie) pod hasłem „Miasto Atrakcji”. Zajęcia poprowadzi pani Joanna Ufnalska reprezentująca Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie. Warsztaty odbędą się 7 maja 2014 r. o godz. 1000 w Gimnazjum nr 3 w Łodzi, ul. Zacisze 7/9. 

 

Tematyka zajęć:

- Łódź jako miasto atrakcji. Tajemnice związane z Łodzią,

PAPIEROPLASTYKA NA ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH KWIATY DLA MAMY

PAPIEROPLASTYKA NA ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH KWIATY DLA MAMY

 

Pracownia Edukacji Przedzawodowej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli techniki, plastyki oraz świetlic szkolnych na prezentację dydaktyczną Papieroplastyka na zajęciach pozalekcyjnych – kwiaty dla mamy.

Spotkanie odbędzie się 08 maja 2014 r. w godzinach 15.00 – 17.00 w Szkole Podstawowej nr 23 ul. Gdańska 16 w sali nr 65.

ZAINTERESOWANYCH AWANSEM ZAWODOWYM

KONSULTACJA GRUPOWA DLA NAUCZYCIELI RELIGII
ZAINTERESOWANYCH AWANSEM ZAWODOWYM

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli religii zainteresowanych awansem zawodowym na konsultację grupową, która odbędzie się 7 maja 2014 roku w godz. 1530 – 1930  w gmachu filii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łodzi przy ul. Skorupki 7.

W trakcie zajęć omówione zostaną:

NOWOCZESNE FORMY RUCHU PRZY MUZYCE - TWORZENIE PROSTYCH UKŁADÓW TANECZNYCH Z WYKORZYSTANIEM PODSTAWOWYCH KROKÓW FITNESS

NOWOCZESNE FORMY RUCHU PRZY MUZYCE - TWORZENIE PROSTYCH UKŁADÓW TANECZNYCH Z WYKORZYSTANIEM PODSTAWOWYCH KROKÓW FITNESS

 

WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego do uczestnictwa w zajęciach warsztatowych, które odbędą się dnia 12 maja 2014 r. /poniedziałek/ w godzinach 14.45 – 17.30 w Szkole Podstawowej nr 153 w Łodzi ul. Obrońców Westerplatte 28

KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWEJ POSTAWY CIAŁA. ĆWICZENIA WZMACNIAJĄCE GORSET MIĘŚNIOWY. ĆWICZENIA ODDECHOWE – TECHNIKA I ZANACZENIE

MODELOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

dla NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWEJ POSTAWY CIAŁA. ĆWICZENIA WZMACNIAJĄCE GORSET MIĘŚNIOWY. ĆWICZENIA ODDECHOWE – TECHNIKA I ZANACZENIE

      

 

Strony