Nauczyciele

WARSZTATY METODYCZNE Praca z dzieckiem – ofiarą przemocy seksualnej

WARSZTATY METODYCZNE

Praca z dzieckiem – ofiarą przemocy seksualnej

 

   Pracownia Wychowania i Profilaktyki Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza pedagogów, wychowawców i nauczycieli  wszystkich typów szkół na warsztaty metodyczne Praca z dzieckiem – ofiarą przemocy seksualnej.

Tematyka zajęć:

-    Rozwój psychoseksualny człowieka od dzieciństwa do dorosłości- podstawowe zagadnienia

Wycieczka zawodoznawcza do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich

Wycieczka zawodoznawcza

do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich

`

Ośrodek Doradztwa Zawodowego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza na wycieczkę zawodoznawczą do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi przy ulicy Drewnowskiej 171.

Konsultacje grupowe „Wsparcie uczniów z zaburzeniami afektywnymi”.

Pracownia Wychowania i Profilaktyki w Łódzkim  Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza pedagogów, psychologów oraz wszystkich zainteresowanych nauczycieli z łódzkich szkół
na   

konsultacje grupowe

„Wsparcie uczniów z zaburzeniami afektywnymi”.

Spotkanie odbędzie się  9 stycznia 2014 r. w godzinach 9.30 -13.30 w siedzibie Centrum, Łódź, ul. Kopcińskiego 29, sala 201.

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA FILOZOFICZNA

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA FILOZOFICZNA

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i nauczycieli zainteresowanych edukacją filozoficzną na kolejne spotkanie Młodzieżowej Akademii Filozoficznej, które odbędzie się 17 grudnia 2013 r. (wtorek)  w godz. 15.30 – 16.30
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łodzi (Więckowskiego 41).
Spotkanie będzie składało się z dwóch modułów - odbywających się równolegle.

Konferencja "Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi – wiedzieć i umieć wspierać"

Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi – wiedzieć i umieć wspierać

(konferencja)

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza dyrektorów, nauczycieli oraz pedagogów z przedszkoli, wszystkich typów szkół  i placówek oświatowych  na konferencję podsumowującą projekt Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi – wiedzieć i umieć wspierać.

Tematyka konferencji:

- prezentacja projektu, przedstawienie rezultatów i wyników ewaluacji

WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO "NOWOCZESNE FORMY RUCHU PRZY MUZYCE"

NOWOCZESNE FORMY RUCHU PRZY MUZYCE - TWORZENIE PROSTYCH UKŁADÓW TANECZNYCH Z WYKORZYSTANIEM PODSTAWOWYCH KROKÓW FITNESS

 

WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego do uczestnictwa w zajęciach warsztatowych, które odbędą się dnia 9 grudnia 2013 r. /poniedziałek/ w godzinach
14.30 – 17.15 w Szkole Podstawowej nr 153 w Łodzi ul. Obrońców Westerplatte 28

Przyjaciele Zippiego - Warsztaty metodyczne dla realizatorów Programu

Przyjaciele Zippiego

                    Warsztaty  metodyczne dla realizatorów Programu

 

   Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej  

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli do udziału w  warsztatach metodycznych przygotowujących do realizacji Międzynarodowego Programu Przyjaciele Zippiego.

KONKURS DLA NAUCZYCIELI NAJLEPSZY SCENARIUSZ ZAJĘĆ PROWADZONYCH METODĄ PROJEKTÓW

KONKURS DLA NAUCZYCIELI

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ZAJĘĆ PROWADZONYCH METODĄ PROJEKTÓW

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza wszystkich nauczycieli kształcenia zawodowego wykorzystujących metodę projektu w pracy z uczniem do udziału w I Konkursie NAJLEPSZY SCENARIUSZ ZAJĘĆ PROWADZONYCH METODĄ PROJEKTÓW

KONKURS DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

KONKURS

 DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

NAJLEPSZY SZKOLNY SYSTEM

EDUKACJI EKONOMICZNEJ

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza wszystkie gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne województwa łódzkiego prowadzące systematyczne działania w zakresie edukacji ekonomicznej do udziału w konkursie NAJLEPSZY SZKOLNY SYSTEM EDUKACJI EKONOMICZNEJ.

SPOTKANIE ZESPOŁU METODYCZNEGO NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W Szkołach Podstawowych pełniących funkcję wychowawcy klasy

SPOTKANIE ZESPOŁU METODYCZNEGO NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W Szkołach Podstawowych

pełniących funkcję wychowawcy klasy

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych do udziału w spotkaniach zespołu metodycznego, którego celem jest doskonalenie kompetencji wychowawcy klasy.

„WYSTAWA STOŁÓW OKOLICZNOŚCIOWYCH W GASTRONOMIKU”

„WYSTAWA STOŁÓW OKOLICZNOŚCIOWYCH W GASTRONOMIKU”

Serdecznie zapraszamy Państwa wraz z młodzieżą na

XL

Wystawę Stołów Okolicznościowych

 

która odbędzie się w dniach:  10.12.2013 (wtorek) w godz.: 900 – 1700
                                      11.12.2013 (środa)  w godz.: 900 – 1600

w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi

 

MODELOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE "JAK REALIZOWAĆ EDUKACJĘ ZDROWOTNĄ W ZGODZIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ?"

MODELOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

dla nauczycieli wychowania fizycznego

JAK REALIZOWAĆ EDUKACJĘ ZDROWOTNĄ W ZGODZIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ?

 

Zapraszamy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów na spotkanie, które odbędzie się 18 grudnia 2013 o godz.14.00 - 16.30 (środa) w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi ul. Czernika 1/3 - / sala multimedialna/.

 

Konkurs na scenariusz zajęć edukacyjnych "Jestem Polakiem. Odpowiadam za Europę"

Konkurs na scenariusz zajęć edukacyjnych

Jestem Polakiem. Odpowiadam za Europę

      Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół i przedszkoli z województwa łódzkiego do udziału w konkursie na scenariusz zajęć edukacyjnych. Scenariusz ma ukazać wagę odpowiedzialności obywatela Rzeczypospolitej Polskiej za wspólną Europę w  następujących dziedzinach: gospodarka, prawo, nauka, ekologia, regionalna i narodowa tożsamość, praktyka życia społecznego, kierunki integracji europejskiej, funkcjonowanie strefy euro.

WARSZTATY Z EMISJI I HIGIENY GŁOSU

WARSZTATY  Z  EMISJI  I  HIGIENY  GŁOSU

DLA  NAUCZYCIELI  -  STYCZEŃ - MAJ  2014 R.

 

Adresaci:  nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz wszyscy zainteresowani pracownicy pedagogiczni szkół/placówek, edukatorzy, trenerzy

 

     Pracownia BHP i Ergonomii zaprasza zainteresowanych nauczycieli na warsztaty z emisji i higieny głosu.

     Cele zajęć:

   - uzupełnienie wiedzy z zakresu funkcjonowania i patologii narządu mowy;

Kurs informatyczny "Dokumenty wielostronicowe w edytorze tekstu"

Dokumenty wielostronicowe w edytorze tekstu    

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych ŁCDNiKP serdecznie zaprasza nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych zainteresowanych problematyką tworzenia długich dokumentów tekstowych na kurs informatyczny.

Tematyka kursu obejmować będzie m.in.:

·         Rodzaje edytorów tekstu

·         Zasady edycji tekstu formatowania

XI ŁÓDZKI TURNIEJ „PRZYGODA Z PRZEPISAMI RUCHU DROGOWEGO”

XI  ŁÓDZKI  TURNIEJ
„PRZYGODA  Z  PRZEPISAMI  RUCHU  DROGOWEGO”

 

Zapraszamy nauczycieli oraz uczniów z klas II i III do udziału w kolejnej edycji turnieju „Przygoda z przepisami ruchu drogowego” organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Szkołę Podstawową nr 2 w Łodzi. Współorganizatorami turnieju są Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego i Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Łodzi.

Cele turnieju to:

SPOTKANIE ZESPOŁU METODYCZNEGO NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO wdrażających program Umiem bo ćwiczę, ćwiczę bo chcę

SPOTKANIE ZESPOŁU METODYCZNEGO NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO wdrażających program Umiem bo ćwiczę, ćwiczę bo chcę

 

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych do udziału w pracach zespołu metodycznego, którego celem jest wypracowanie narzędzi pozwalających na efektywne wdrażanie programu Umiem bo ćwiczę, ćwiczę bo chcę.

II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO Łódzkie – region o wielu obliczach

II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Łódzkie – region o wielu obliczach

dla uczniów gimnazjów

           

Serdecznie zapraszamy uczniów gimnazjów oraz ich nauczycieli do udziału w II edycji Konkursu Języka Angielskiego Łódzkie – region o wielu obliczach.  Organizatorem Konkursu jest  XV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Łodzi pod patronatem Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO "BILARD DLA KAŻDEGO"

WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

"BILARD DLA KAŻDEGO"

Serdecznie    zapraszamy    wszystkich    nauczycieli   do    czynnego    uczestnictwa 

w spotkaniu, podczas którego zostaną zaprezentowane podstawowe ćwiczenia, przepisy, zasady wspomagające pracę każdego nauczyciela.

 

Cele spotkania:

§  Popularyzacja dyscypliny "bilard sportowy"

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli matematyki w gimnazjum Konstruowanie narzędzi dydaktycznych do pracy z uczniem mającym trudności w uczeniu się matematyki

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli matematyki w gimnazjum
 

Konstruowanie narzędzi dydaktycznych do pracy
 uczniem mającym trudności w uczeniu się matematyki

 

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI Origami jako technika rozwijająca wyobraźnię przestrzenną ucznia

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI
 Origami jako technika rozwijająca wyobraźnię przestrzenną ucznia

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli zainteresowanych techniką origami do udziału w warsztatach metodycznych. Spotkanie odbędzie się
29 listopada 2013 roku w godz. 15.00 – 19.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Łodzi, ul. Czernika 1/3.

W planie spotkania:

·        wielościany,

·        origami płaskie,

Informacje dotyczące Międzynarodowego Konkursu KANGUR MATEMATYCZNY 2014

Informacje dotyczące  Międzynarodowego Konkursu
 KANGUR MATEMATYCZNY 2014

Dla nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół z powiatów: Bełchatów, Brzeziny, Kutno, Łask, Łęczyca, Łowicz, Łódź, Łódź Wschód, Opoczno, Pabianice, Pajęczno, Piotrków Trybunalski, Poddębice, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki, Wieluń, Wieruszów, Zduńska Wola, Zgierz

Zajęcia otwarte Praca edukacyjno-terapeutyczna z dzieckiem niewidomym i słabowidzącym

ZAPROSZENIE NA ZAJĘCIA OTWARTE

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza zainteresowanych dyrektorów, pedagogów i nauczycieli  szkół podstawowych (klas IV-VI) i gimnazjów, na cykl zajęć otwartych prezentujących model pracy z uczniem niepełnosprawnym.

            Kolejne spotkanie: Praca edukacyjno-terapeutyczna z dzieckiem niewidomym i słabowidzącym odbędzie się 6 grudnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 6 w Łodzi przy ul. Dziewanny 24.

Strony