ALTERNATYWNE FORMY ZAJĘĆ STOSOWANE NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Nr szybkiej informacji: 
231
Adresat: 
Wspaniali ;) nauczyciele wychowania fizycznego
Informacja o wydarzeniu: 

       Zapraszamy Nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich typów szkół
na modelowe zajęcia edukacyjne

 

FRISBEE

ZROZUMIEĆ I ZŁAPAĆ

 

Udział w zajęciach umożliwi:

·    zapoznanie się z historią i zasadami gry FRISBEE

·    prezentację rzutów, chwytów oraz poruszania się po boisku,

·    popularyzacjęULTIMATE FRISBEE,

·    poszerzenie wiadomości z zakresu gier i zabaw do bezpiecznego wdrażania 

na lekcjach wychowania fizycznego,

·    propagowanie aktywnej formy spędzenia czasu wolnego.

      Zajęcia odbędą się w ZSO nr 8 ul. Czernika 8 w Łodzi.dnia 06 czerwca 2018 r. 
w godz.14.30-16.00

Koordynatorem spotkania jest Maciej Matczak – doradca ŁCDNiKP, 

zajęcia prowadzić będą Pani Renata Kunikowska I LO oraz pan Bogusław Just XXXI LO nauczyciele wychowania fizycznego. 

Uwaga:Niezbędny strój sportowy do AKTYWNEGO uczestnictwa w zajęciach.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w konferencji poprzez wypełnienie Karty zgłoszenialink:   http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/52483

Zapraszamy!!!

 

Opracował:

Maciej Matczak

- doradca metodyczny wychowania fizycznego

 

 

Organizator: 
Maciej Matczak