Nauczyciele

Elementy coachingu w pracy dyrektora szkoły/placówki i nauczyciela

Elementy coachingu w pracy dyrektora szkoły/placówki i nauczyciela

Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie oraz wspieranie klienta
w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany, na podstawie własnych (klienta) odkryć, wniosków i zasobów.

Piotr Pilipczuk Współczesna mitologia coachingu, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA FILOZOFICZNA

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA FILOZOFICZNA

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli, i wszystkie osoby zainteresowane refleksją filozoficzną na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie Młodzieżowej Akademii Filozoficznej, które odbędzie się 26 września 2014 r. (piątek)  w godz. 15.30 – 17.30 w XX Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Łodzi (ul. Obywatelska 57).

NAUCZYCIELE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ZEBRANIE ZESPOŁU ZADANIOWEGO DS. WDRAŻANIA KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO

 

NAUCZYCIELE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

ZEBRANIE ZESPOŁU ZADANIOWEGO DS. WDRAŻANIA KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy chcieliby doskonalić umiejętności metodyczne, podnieść jakość swojej pracy, podzielić się doświadczeniem związanym z kształceniem modułowym, do współpracy w ramach prac Zespołu Zadaniowego ds. wdrażania kształcenia modułowego.

Kierunki pracy polonisty w bieżącym roku szkolnym

Kierunki pracy polonisty w bieżącym roku szkolnym

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego łódzkich gimnazjów do uczestnictwa w konferencji metodycznej poświęconej planowaniu pracy w roku szkolnym 2014/2015.

Tematyka spotkania:

1.    Omówienie wyników egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2013/2014

2.     Przygotowanie uczniów do Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego i konkursu „Na słowiańską nutę”

KSZTAŁCENIE POZAFORMALNE DZIECI I MŁODZIEŻY

W Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w bieżącym roku szkolnym kontynuowana będzie działalność Akademii Młodych Twórców (sekcja uczniowska i dziecięca) i Twórczej Szkoły Komputerowej.

Uczniów zainteresowanych udziałem w zajęciach prosimy o przesłanie do 27 września 2014 roku Kart zgłoszenia udostępnionych na stronie WWW Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (www.wckp.lodz.pl).

TERAPIA PEDAGOGICZNA – kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego

TERAPIA PEDAGOGICZNA – kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego Uprzejmie informujemy, że ŁCDNiKP planuje organizację kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej. Celem kursu jest umożliwienie zainteresowanym nauczycielom osiągnięcia nowych kwalifikacji zawodowych. Adresaci będą przygotowani do stwarzania optymalnych warunków uczenia się dzieciom ujawniającym nietypowe potrzeby edukacyjne.

KONFERENCJA METODYCZNA NAUCZYCIELI TECHNIKI

Pracownia Edukacji Przedzawodowej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, zaprasza na konferencję metodyczną

 

Edukacja ogólnotechniczna i preorientacja zawodowa
 w gimnazjum i szkole podstawowej

 

Konferencja odbędzie się w środę 24 września 2014 roku o godz. 14.30 w  Pracowni Edukacji Przedzawodowej przy ul. Franciszkańskiej 137 (Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego), wejście B - sala konferencyjna.

 

Program konferencji:

 

Rola nauczyciela bibliotekarza w przygotowaniu ucznia do sprawdzianu/egzaminów zewnętrznych

Rola nauczyciela bibliotekarza w przygotowaniu ucznia

do sprawdzianu/egzaminów zewnętrznych

 

Serdecznie zapraszamy na warsztaty metodyczne przygotowane przez konsultantów i doradców metodycznego ds. bibliotek szkolnych i ds. języka polskiego, które odbędą się w następujących terminach:

·           8 października  dla nauczycieli bibliotekarzy szkół ponadgimnazjalnych,

Coaching w pracy nauczyciela

Coaching w pracy nauczyciela

 

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół na warsztaty poświęcone istocie coachingu oraz możliwości wykorzystania narzędzi coachingowych w pracy nauczyciela. Zajęcia odbędą się w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (ul. Kopcińskiego 29, s. 210, w godz. 15.30 – 18.30).

Plan spotkań przedstawia się następująco:

Projektowanie spotkań edukacyjnych i doskonalących dla uczniów i nauczycieli w Pracowni Edukacji Ekologicznej w roku szkolnym 2014/2015

Projektowanie spotkań edukacyjnych i doskonalących

 dla uczniów i nauczycieli w Pracowni Edukacji Ekologicznej

w roku szkolnym 2014/2015

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do udziału w spotkaniu organizowanym  dnia 1. października 2014r. [środa] w godz.  od 15.00 do 16.30 (gmach ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29, III piętro, sala 313).

Projektowanie spotkań edukacyjnych i doskonalących dla uczniów i nauczycieli w Pracowni Edukacji Ekologicznej w roku szkolnym 2014/2015

Projektowanie spotkań edukacyjnych i doskonalących

 dla uczniów i nauczycieli w Pracowni Edukacji Ekologicznej

w roku szkolnym 2014/2015

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do udziału w spotkaniu organizowanym  dnia 1. października 2014r. [środa] w godz.  od 15.00 do 16.30 (gmach ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29, III piętro, sala 313).

Projektowanie spotkań edukacyjnych i doskonalących dla uczniów i nauczycieli w Pracowni Edukacji Ekologicznej w roku szkolnym 2014/2015

Projektowanie spotkań edukacyjnych i doskonalących

 dla uczniów i nauczycieli w Pracowni Edukacji Ekologicznej

w roku szkolnym 2014/2015

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do udziału w spotkaniu organizowanym  dnia 1. października 2014r. [środa] w godz.  od 15.00 do 16.30 (gmach ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29, III piętro, sala 313).

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI FIZYKI W GIMNAZJACH "Organizacja pracy w roku szkolnym 2014/2015"

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI FIZYKI W GIMNAZJACH

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli fizyki na konferencję

 

Organizacja pracy w roku szkolnym 2014/2015,

która odbędzie się w poniedziałek 29 września 2014 roku w godz. 1500-1630 w IX Liceum Ogólnokształcącym   w Łodzi przy ul. Paderewskiego 24, sala 15.

 

W programie spotkania:

 

KURS KWALIFIKACYJNY PEDAGOGICZNY DLA NAUCZYCIELI CZYNNYCH ZAWODOWO

Dyrekcja Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego informuje
o planowanej organizacji w roku szkolnym 2014/2015 kursu pedagogicznego.

Kurs pedagogiczny przeznaczony  dla nauczycieli, którzy posiadają wykształcenie wyższe, prowadzony będzie w wymiarze 270 godzin dydaktycznych - w tym podstawy edukacji 150 godzin i metodyka kształcenia 120 godzin.

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH "Planowanie i organizacja pracy w roku szkolnym 2014/2015"

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI

ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

            Serdecznie zapraszamy nauczycieli matematyki ze szkół podstawowych do udziału w konferencji

Planowanie i organizacja pracy w roku szkolnym 2014/2015,
 

która odbędzie się dnia 25.09.2014 roku o godz. 15.30 w Szkole Podstawowej nr 5,
w Łodzi, ul. Łęczycka 23, sala 14.

 

Tematyka konferencji:

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH EDUKACJĘ HISTORYCZNĄ, EUROPEJSKĄ, REGIONALNĄ I OBYWATELSKĄ

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH EDUKACJĘ HISTORYCZNĄ, EUROPEJSKĄ, REGIONALNĄ I OBYWATELSKĄ

 

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli edukacji historycznej, europejskiej, regionalnej i obywatelskiej (WOS dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej), wszystkich typów szkół na konferencję Edukacja historyczna, europejska, regionalna i obywatelska w roku szkolnym 2014/2015.

 

Tematyka spotkania:

KONFERENCJA METODYCZNA dla pedagogów i psychologów łódzkich szkół podstawowych

KONFERENCJA METODYCZNA

dla pedagogów i psychologów łódzkich szkół podstawowych

 

Pracownia Wychowania i Profilaktyki Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza pedagogów i  psychologów zatrudnionych w łódzkich szkołach podstawowych na konferencję metodyczną, która odbędzie się 24 września (środa) 2014 r. w godzinach 9.30 – 12.30 w siedzibie Centrum, ul. Kopcińskiego 29, sala 310

 

Tematyka konferencji:

Konferencja: Organizacja pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2014/2015

Pracownia Wychowania i Profilaktyki w Łódzkim  Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza pedagogów szkolnych, psychologów z łódzkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
na   

 

konferencję

Organizacja pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2014/2015

Tematyka:

1.    Planowane formy i metody wspierania pracy pedagoga szkolnego i psychologa

KONFERENCJA „CYFROWE ZASOBY WSPIERAJĄCE KSZTAŁCENIE UCZNIÓW”

Uprzejmie informujemy, że 16 września 2014 roku o godz. 13:00 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (w sali 310) odbędzie się konferencja poświęcona cyfrowym zasobom edukacyjnym wspierającym procesy kształcenia. Szczególną uwagę zwrócimy na obecnie opracowywany e-podręcznik do 18 przedmiotów wszystkich poziomów edukacyjnych. Konferencja ta będzie niepowtarzalną okazją do spotkania z koordynatorem projektu Panią Marlenę Plebańską., która przedstawi założenia tego przedsięwzięcia.

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI CHEMII W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI CHEMII

   W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

 

 

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli chemii na konferencję, która odbędzie się
w czwartek  25 września 2014 roku  w godz. 1530 – 1730w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul . Kopcińskiego 29, sala 201, II piętro.

 

W planie spotkania:

Strony