Szkolne Kąciki Prawne

Nr szybkiej informacji: 
201
Adresat: 
Nauczyciele i dyrektorzy
Informacja o wydarzeniu: 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z Sądem Okręgowym w Łodzi, zachęca do tworzenia Kącików Prawnych (SKP) w szkołach podstawowych i przedszkolach a także Kół i Klubów Prawnych (SKiKP) w szkołach ponadpodstawowych,  oraz  oferuje wsparcie metodyczne i merytoryczne dla nauczycieli-opiekunów SKP/SKiKP. Formy aktywności SKP/SKiKP mogą być różnorodne, np.: gazetki, konkursy, lekcje, prezentacje multimedialne, dyskusje, publikacje. Patronat nad Szkolnymi Kącikami/Kołami Prawnymi obejmuje Sędzia Anna Maria Wesołowska. Opiekunem tego przedsięwzięcia jest doradca metodyczny Barbara Muras.

ŁCDNiKP utworzy listę działających Kącików i Kół Prawnych na podstawie otrzymanych od szkół następujących informacji, które prosimy przesyłać do 14 czerwca  2018 na adres: basia.muras@gmail.com  lub faksem na numer 42/6781085.  Lista będzie systematycznie uaktualniana.

  1. Nazwa Kąciku/Koła Prawnego (opcjonalnie).
  2. Data powstania.
  3. Szkoła.
  4. Opiekun/owie.
  5. Adresaci – kogo obejmuje? (szacowana liczba adresatów-członków, rodzaj grup/klas/społeczności).
  6. Działalność ( dotychczasowe działania podjęte przez SKP, planowane działania).

W sprawie oczekiwanego wsparcia prosimy kontaktować się na wskazany wyżej e-mail.

Opracowała

Barbara Muras

Proszę o zamieszczenie „SZYBKIEJ INFORMACJI” na tablicy ogłoszeniowej w pokoju nauczycielskim 

Organizator: 
Barbara Muras