Publikacje

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego to placówka, która wśród wielu ofert  prowadzi działalność wydawniczą. Od lat ukazują się nakładem Centrum publikacje w formie książkowej, mające za zadanie pomagać, wspierać, inspirować. Są to zarówno scenariusze zajęć lekcyjnych jak i opisy wykorzystania w praktyce zajęć aktywizujących. Publikacje te wydawane są zazwyczaj w formie niewielkich książeczek, które nie zabierając nauczycielowi miejsca w teczce mogą okazać się przydatne w wielu sytuacjach.

Bezpośredniego zakupu publikacji można dokonać w siedzibie Centrum w Zespole Wydawniczym (p.213, II piętro), a także zamawiać mailowo (napoli@wp.pl).

Kod Tytuł Autor Cena
0153 Modelowanie kształcenia modułowego (część 1) Janusz Moos 14 zł
0154 Modelowanie kształcenia modułowego (część 2) Janusz Moos 10 zł
0155 Modelowanie kształcenia modułowego (część 3) Janusz Moos 10 zł
0156 Modelowanie kształcenia modułowego (część 4) Janusz Moos 11 zł
0157 Modelowanie kształcenia modułowego w szkole policealnej na podbudowie programowej liceum technicznego Janusz Moos 1 zł
0158 Modelowanie procesów edukacyjnych w Wojewódzkim Centrum Doskonalenia nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi Janusz Moos 1 zł
Mój samorząd w mojej szkole Piotr Janicki (red.) 7 zł
0161 Monitorowanie rynku pracy dla edukacji, Analizy i badania nr 11 Elżbieta Ciepucha (red.) prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski, Piotr Ryszard Cmela, Waldemar Dubla, Monika Fabińska, Iwona Gruszczyńska, Anna Jeschke, Leszek Kuras, Janusz Moos, Kamila Niewiadomska, Adam Paprocki, Anna Rękawek, Jakub Stempien, Renata Tyliń 24 zł
0164 Muzeum Miasta Łodzi dla Edukacji (Galeria Mistrzów Polskich) Piotr Machlański, Hanna Derewlana, Małgorzata Marczak, Beata Wosińska, Jolanta Bielecka, Hanna Jastrzębska-Gzella, Małgorzata Balcerowska, Monika Urbańska, Karolina Socha 7 zł
0165 Nie zapominajmy o zesłaniach naszych rodaków na Sybir Jerzy Rossowski 2 zł
0166 Niezwykłe krzywe, czyli matematyka w praktyce Kinga Gałązka (red.) 11 zł
0168 Nowa formuła, konkurs języka francuskiego – 2005/2006 (testy *gimnazjum *szkoły ponadgimnazjalne *opis nowej formuły testów Wlodzimierz Glamaciński (red.) 7 zł
0169 Nowatorskie działania nauczycieli techniki i wychowania komunikacyjnego Krzysztof Makowski, Bożena Piekarska, Barbara Preczyńska 4 zł
Nowe horyzonty i problemy badawcze psychologii twórczości, O istocie i mechanizmach pasji prof. dr hab. Stanisław I. Popek 2 zł
Nowoczesne technologie wyzwaniem dla młodzieży (materiały z X Konferencji Akademii Młodych Twórców), Slawomir Szaruga, Krzysztof Rychlicki-Kicior, Dominik Stożek, Anna Bartniak, Marek Rogalski, Marek Bączyński, Dominik Goss, Michał Gałka, Jakub Janiszewski 6 zł
0171 O metodach kształcenia stymulujących aktywność uczniów , Zeszyt Metodyczny nr 1 Danuta Bajor 4 zł
O projekcie edukacyjnym i nie tylko… (Metoda projektu edukacyjnego w pracy szkolnej Mariusz Widawski 7 zł
0172 O rety – Lena nie potrafi czytać, ale to nic takiego!!! Czyli Nigdy nie jest za późno na pracę nad trudnościami w nauce czytania i pisania Katarzyna Nejman-Lis 3 zł
0173 Obóz integracyjny w liceum technicznym - kształtowanie umiejętności kluczowych Wanda Chryczakowska-Wilamska, Joanna Gruszczyńska 1 zł
Oczekiwania łódzkich szkół wobec pracodawców z regionu (wyniki badania ankietowego), Elżbieta Ciepucha (red.), Janusz Moos (red.) 5 zł

Strony