Publikacje

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego to placówka, która wśród wielu ofert  prowadzi działalność wydawniczą. Od lat ukazują się nakładem Centrum publikacje w formie książkowej, mające za zadanie pomagać, wspierać, inspirować. Są to zarówno scenariusze zajęć lekcyjnych jak i opisy wykorzystania w praktyce zajęć aktywizujących. Publikacje te wydawane są zazwyczaj w formie niewielkich książeczek, które nie zabierając nauczycielowi miejsca w teczce mogą okazać się przydatne w wielu sytuacjach.

Bezpośredniego zakupu publikacji można dokonać w siedzibie Centrum w Zespole Wydawniczym (p.213, II piętro), a także zamawiać mailowo (napoli@wp.pl).

Kod Tytuł Autor Cena
0109 Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w liceum profilowanym Zofia Sepkowska, Agnieszka Mikina 1 zł
0112 Kształtowanie umiejętności z zakresu mini-siatkówki Jakub Grzegorczyk 8 zł
0113 Kształtujemy estetykę ruchu poprzez taniec (tańce regionalne i towarzyskie) Krystyna Solarz, Elżbieta Kotyńska, Małgorzata Woch, Renata Kunikowska, Teresa Libiszewska-Gozdan 7 zł
0114 Ksztłcenie językowe, scenariusz lekcji (język angielski), Zeszyt metodyczny nr 1 Kinez Łuczywek (red.) Joanna Bechcińska (red.) 9 zł
0115 Liceum techniczne Janusz Moos (red.) 3 zł
Lider w edukacji Janusz Moos (red) 13 zł
0116 Lider zarządzania procesem kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2010/2011, Podsumowanie projektu Alicja Oleska 1 zł
0117 Losy absolwentów w świetle wyników badań (studium przypadku na podstawie wybranych szkół łódzkich), Zeszyt Metodyczny nr 6 Renata Wierucka, Barbara Sędzińska, Grzegorz Walczak, Ewa Koper, Elżbieta Ciepucha (red.) 8 zł
Matematyczne wędrówki gimnazjalisty po Łodzi Danuta Węgrowska (red.) 8 zł
0130 Matematyczne wędrówki gimnazjalisty po Łodzi i okolicy, zbiór zadań Danuta Węgrowska (red.) 6 zł
0133 Metoda debaty w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych uczniów, Zeszyt metodyczny nr 2 Agnieszka Mikina, Małgorzata Sienna 1 zł
0136 Metoda projektów na lekcjach techniki Krzysztof makowski, Anna Pawlikowska, Barbara Preczyńska, Irena Rejniak, Danuta Stępiński-Sobolewska, Aneta Szymczak, Beata Tim, Magdalena Wiśniewska 7 zł
0139 Metoda projektów w kreowaniu postaw przedsiębiorczych uczniów Agnieszka Mikina 3 zł
0140 Metoda projektów w kształtowaniu przedsiębiorczych postaw uczniów, przykłady wykorzystania metody projektów na zajęciach języka polskiego Agnieszka Mikina (red.), Joanna Bień, Maria Piwońska 2 zł
0141 Metoda tekstu przewodniego jako strategia dydaktyczna w systemie laboratoryjnym Alicja Oleska 2 zł
0142 Metody aktywizujące w kształceniu matematycznym – scenariusze zajęć Anna Gorzeń (red.), Aleksandra Guzowska, Renata Kozłowska, Mirosława Loba, Maria Malinowska, Jolanta Olszewska, Wiesława Pirek, Barbara Tarantus, Agnieszka Tomczyńska, Halina Wawruszczak 9 zł
0143 Metody aktywizujące w liceum profilowanym Agnieszka Mikina, Bożena Zając 3 zł
0144 Metody aktywizujące w liceum profilowanym. Metoda projektów, Liceum Profilowane , Zeszyt nr 9 Agnieszka Mikina, Bożena Zając, red. Janusz Moos 4 zł
Między teorią a praktyką (wybrane zagadnienia z zakresu kultury książki dzieci i młodzieży), Jadwiga Konieczna (red.), Mariola Antczak (red.) 14 zł
0149 Międzyszkolne forum interpretacji polskiej literatury współczesnej, najnowszy regulamin (trzecia edycja), dokumentacja drugiej edycji, antologia prac uczniów Aneta Kula, Elżbieta Misiakiewicz, Ewa Sztombka (red.) 7 zł

Strony