Publikacje

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego to placówka, która wśród wielu ofert  prowadzi działalność wydawniczą. Od lat ukazują się nakładem Centrum publikacje w formie książkowej, mające za zadanie pomagać, wspierać, inspirować. Są to zarówno scenariusze zajęć lekcyjnych jak i opisy wykorzystania w praktyce zajęć aktywizujących. Publikacje te wydawane są zazwyczaj w formie niewielkich książeczek, które nie zabierając nauczycielowi miejsca w teczce mogą okazać się przydatne w wielu sytuacjach.

Bezpośredniego zakupu publikacji można dokonać w siedzibie Centrum w Zespole Wydawniczym (p.213, II piętro), a także zamawiać mailowo (napoli@wp.pl).

Kod Tytuł Autor Cena
Jubileuszowa XVI Sesja Naukowa z Fizyki, Prace Sesyjne FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, Zeszyt metodyczny 30 Włodzimierz Nawrocki (red.), 10 zł
0075 Jubileuszowy XX Konkurs Fizyczny 1990-2011, Zeszyt metodyczny nr 26 Włodzimierz Nawrocki (red.) 23 zł
0078 Kalejdoskop bibliotekarza – zeszyty metodyczne, zeszyt 2 red. Bogusława Walenta, Bogusława Staszewska 1 zł
0082 Kalejdoskop bibliotekarza, Zeszyt Metodyczny nr 3 Bogusława Staszewska, Bogusława Walenta 6 zł
0086 Katalog innowacji pedagogicznych – CERTYFIKATY- (wyniki konkursów przedmiotowych, interdyscyplinarnych, informatycznych, zawodowych i wynalazczych) – 2006 Elżbieta Bytniewska 8 zł
0088 Katalog innowacji pedagogicznych – CERTYFIKATY- (wyniki konkursów przedmiotowych, interdyscyplinarnych, informatycznych, zawodowych i wynalazczych) – wyniki wojewódzkich konkursów przedmiotowych - 2011 Elżbieta Bytniewska 7 zł
0092 Komputerowe wspomaganie projektowania w liceum technicznym o profilu „kształtowanie środowiska”, część druga Anna Koludo 1 zł
0095 Konkurs matematyczny dla uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych, „Funkcje i figury” Ewa Boczkowska, Marianna Bień, (red.) Magdalena Jastrzębska-Buchta, (red.) 15 zł
0096 Konkurs matematyczny dla uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej „Z Pitagorasem na Ty” Dorota Palka (red.) 8 zł
0097 Konkurs matematyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych „Liczby i procenty Ewa Boczkowska, (red.) Magdalena Jastrzębska-Buchta, (red.) 8 zł
0098 Konkursy historyczne (Polska Piastów, Polska Jagiellonów) – TESTY, Zeszyt Metodyczny nr 6 Ewa Wiercińska-Banaszczyk (red.), Piotr Atemborski (red.), Elżbieta Grasz. Małgorzata Kantecka, Małgorzata Niewiadomska 4 zł
0099 Konkursy środowiskowe o tematyce prozdrowotnej, Zeszyt Metodyczny nr 10 Ewa Sprawka 9 zł
0100 Konkursy w roku szkolnym 2011/2012 Elżbieta Bytniewska 1 zł
Konkursy w roku szkolnym 2012/2013 Elżbieta Bytniewska 2 zł
0101 Konspekty i scenariusze zajęć dla nauczycieli techniki, Zeszyt metodyczny nr 6 Anna Pawłowska (red.), Krzysztof makowski (red.), Bożena Piekarska (red.), Iwona Kramarz, Anna Pawlikowska, Barbara Preczyńska, Danuta Stepińska-Sobolewska, Anna Żak 9 zł
0102 Konstruktywizm a edukacja informatyczna Janusz Moos (red.) 20 zł
0104 Kreatywny nauczyciel-twórczy uczeń (materiały wspierające dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych i gimnazjów) Jolanta Bielecka (red.) 7 zł
0105 Kształcenie modułowe w szkole policealnej na podbudowie programowej liceum technicznego Janusz Moos 1 zł
0106 Kształcenie modułowe w szkolnych systemach edukacji zawodowej Janusz Moos (red.) 16 zł
0108 Kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów jako element programu wychowawczego liceum profilowanego, Liceum Profilowane, Zeszyt nr 15 Agnieszka Mikina 2 zł

Strony