Oczekiwania łódzkich szkół wobec pracodawców z regionu (wyniki badania ankietowego),

Oczekiwania łódzkich szkół wobec pracodawców z regionu (wyniki badania ankietowego), 

Autor: 
Elżbieta Ciepucha (red.), Janusz Moos (red.)
Cena: 
5 zł