Publikacje

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego to placówka, która wśród wielu ofert  prowadzi działalność wydawniczą. Od lat ukazują się nakładem Centrum publikacje w formie książkowej, mające za zadanie pomagać, wspierać, inspirować. Są to zarówno scenariusze zajęć lekcyjnych jak i opisy wykorzystania w praktyce zajęć aktywizujących. Publikacje te wydawane są zazwyczaj w formie niewielkich książeczek, które nie zabierając nauczycielowi miejsca w teczce mogą okazać się przydatne w wielu sytuacjach.

Bezpośredniego zakupu publikacji można dokonać w siedzibie Centrum w Zespole Wydawniczym (p.213, II piętro), a także zamawiać mailowo (napoli@wp.pl).

Kod Tytuł Autor Cena
0021 Dlaczego warto uczyć się w szkole zawodowej? Janusz Moos (red.) 22 zł
0022 Dobre praktyki z zakresu doradztwa zawodowego Małgorzata Bartosiak (red.), Małgorzata Sienna (red.), Anna Zientalska (red.), Regina Bednarczyk, Aleksandra Iwin, Jolanta Kacprzak, Ewa Koper, Małgorzata Redlicka, Dorota Sobajda 6 zł
Dobre praktyki, Zeszyt 1 Jacek Głębski (red) 0 zł
0023 Doradztwo zawodowe kontekście potrzeb rynku pracy, Szkoła zawodowa – dzisiaj i jutro (Rekomendacja Konferencji Ogólnopolskiej) Janusz Moos, Małgorzata Sienna, Małgorzata Bartosiak, Ewa Koper, Maria Michalak, Dorota Świt, Małgorzata Redlicka, Arkadiusz Trzuskowski, Wanda Chyrczakowska-Wilamska, Anna Zientalska 1 zł
0024 Doradztwo zawodowe, lokalne działania-globalny cel Ewa Koper (red.), Małgorzata Sienna (red.), Joanna Jednoralska, Piotr Łoś, Halina Stasiak 2 zł
0027 Dysleksja na lekcjach języka angielskiego Joanna Bechcińska (red.), Beata Adrianowska, Agnieszka Duda, Małgorzata Gulak, Rozana Szmigiel, Marzena Śliwińska, Katarzyna Witkowska 8 zł
0028 Dzień patrona szkoły (scenariusz uroczystości szkolnych), Zeszyt Metodyczny nr 5 Ewa Wiercińska-Banaszczyk (red.), Elżbieta Błędowska, Ewa Czernek, Marzena Kozłowska, Ewa Królikowska, Jolanta Rybowska, Ewa Sobieszczyk, Marta Welk-Tomalska, Sławomira Wójcik 11 zł
0030 Edukacja czytelnicza – 3 red. Anna Iwicka-Okońska 1 zł
Edukacja jakościowa uczniów w procesie doskonalenia pracy szkoły Lidia Turska 6 zł
0036 Edukacja mechatroniczna Janusz Moos (red.), Elżbieta Gonciarz (red.), Urszula Kaczorkiewicz (red.), Marek Szymański (red.) 8 zł
Edukacja mechatroniczna w kontekście nowych podstaw programowych i osiąganych efektów uczenia si Agnieszka Pfeiffer (red,), Maria Suliga (red.) 19 zł
0035 Edukacja mechatroniczna w kontekście nowych podstaw programowych i osiąganych efektów uczenia się Agnieszka Pfeiffer (red,), Maria Suliga (red.), Małgorzata Sienna, Janusz Moos, Leszek Kuras, Elzbieta Gonciarz, Barbara Kapruziak, Marek Szymański, Włodzimierz Jankowski, Witold Morawski, Łukasz Sendecki, Robert Dubas, Paweł Krawczak, Sławomir Szaruga 19 zł
0037 Edukacja prozawodowa w różnych krajach Wiesław Karpiński, Janusz Moos 6 zł
0039 Edukacja religijna we współczesnej szkole Danuta Górecka (red.), Irena Wolska (red.) 11 zł
0042 Egzamin maturalny, poziom rozszerzony – język francuski Wlodzimierz Glamaciński (red.), Urszula Bendkowska, Beata Czerwińska, Joanna Jaworska-Hołysz, Katarzyna Tazbir 7 zł
0046 Filmoteka szkolna (pakiet drugi) – analitycznie i metodycznie Dorota Gołębiowska (red.), Danuta Górecka (red.), Anna Kołodziejczak (red.), Jolanta Górecka, Monika Kucharczyk-Drużyńska, Jolanta Manthej, Tomasz Mularski, Elżbieta Piotrowicz, Elwira Rewińska, Maria Jolanta Szatkowska, Mariusz Widawski, Joanna Zabłocka 12 zł
Filmowe interpretacje tekstów literackich w realizacjach telewizyjnych, Dorota Ceran, (nadbitka Acta Universitatis Lodziensis Dorota Ceran 0 zł
Glottodydaktyka w szkole, nr 1/2004 – refleksje (propozycje dydaktyczne) Włodzimierz Glamaciński, Katarzyna Karolczak-Barczyńska 4 zł
0051 Glottodydaktyka w szkole, nr 2/2004 – refleksje (propozycje dydaktyczne) Włodzimierz Glamaciński, Natasza Świerczyńska 1 zł
0052 Glottodydaktyka w szkole, nr 3/2005 – refleksje (propozycje dydaktyczne) Włodzimierz Glamaciński, Katarzyna Karolczak-Barczyńska, Agnieszka Lipska-Dangréaux 8 zł

Strony