Publikacje

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego to placówka, która wśród wielu ofert  prowadzi działalność wydawniczą. Od lat ukazują się nakładem Centrum publikacje w formie książkowej, mające za zadanie pomagać, wspierać, inspirować. Są to zarówno scenariusze zajęć lekcyjnych jak i opisy wykorzystania w praktyce zajęć aktywizujących. Publikacje te wydawane są zazwyczaj w formie niewielkich książeczek, które nie zabierając nauczycielowi miejsca w teczce mogą okazać się przydatne w wielu sytuacjach.

Bezpośredniego zakupu publikacji można dokonać w siedzibie Centrum w Zespole Wydawniczym (p.213, II piętro), a także zamawiać mailowo (napoli@wp.pl).

Kod Tytuł Autor Cena
0053 Historia Getta Łódzkiego (pakiet edukacyjny) Dorota Ceran (red.), Ewa Wiercińska-Banaszczyk (red.) 11 zł
0054 Historie mówione – przewodnik Maria Welfe (red.), Julian Czurko (red.), Agata Zysiak (red.) 1 zł
0056 II Ogólnopolski Konkurs Filozoficzny NA ŚCIEŻKACH ŻYCiA – TISCHNEROWSKIE DROGOWSKAZY, relacja z przebiegu konkursu, antologia wystąpień uczniów Ewa Sztombka (red.) 5 zł
0057 III Ogólnopolski Konkurs Filozoficzno-Oratorski NA ŚCIEŻKACH ŻYCIA – TISCHNEROWSKIE DROGOWSKAZY Relacja z przebiegu trzeciej edycji konkursu (Antologia wystąpień uczniów) Ewa Sztombka (red.) 3 zł
0061 Instytucje wspierające rodzinę i pracę szkoły (informator o placówkach pomocowych działających na terenie Łodzi) Jolanta Trawczyńska-Markiewicz, Krystyna Marszał, Małgorzata Niedzielski 19 zł
0062 Internet dla edukacji Sławomir Nowakowski 1 zł
0064 IV Ogólnopolski Konkurs Filozoficzno-Oratorski NA SCIEŻKACH ŻYCIA – TISCHNEROWSKIE DROGOWSKAZY Relacja z przebiegu czwartej edycji konkursu (Antologia wystąpień uczniów) Ewa Sztombka (red.) 4 zł
0065 IX Szkolna Sesja Naukowa z Fizyki, prace sesyjne – fizyka cząstek elementarnych, Zeszyt metodyczny nr 17 Włodzimierz Nawrocki 9 zł
0066 Jak badać dojrzałość szkolną dziecka? (materiały opracowane w ramach pracy Zespołu ds. Integracji Oddziaływań Między Nauczycielami Przedszkoli i Szkoły) Aleksandra Proc, Beata Wosińska 3 zł
0067 Jak organizować pracownię pracy biurowej? Teresa Bogusławska 1 zł
Jak osiągnąć sukces na rynku pracy? Scenariusze zajęć dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych Ewa Koper, Małgorzata Redlicka, Iwona Kapela, Anna Zientalska, Jolanta Kacprzak 0 zł
Jak osiągnąć sukces na rynku pracy? Scenariusze zajęć dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych + płyta z materiałami Ewa Koper, Małgorzata Redlicka, Iwona Kapela, Anna Zientalska, Jolanta Kacprzak 0 zł
Jak wdrażać metodę projektów w kształceniu zawodowym, Poradnik metodyczny dla nauczycieli kształcenia zawodowego, Zeszyt nr 1 Grażyna Adamiec (red.), Anna Siennicka (red.) 5 zł
0071 Jak zapoznać uczniów w szkole podstawowej z gospodarką? ( propozycje rozwiązań metodycznych w zakresie edukacji ekonomicznej i kształtowania postaw przedsiębiorczych uczniów w łódzkich szkołach podstawowych ) , Zeszyt metodyczny nr 4 2 zł
0072 Jaki pracownik – jaki zawód? Analizowanie internetowych i prasowych ofert pracy, Analizy i badania nr 9 Leszek Kuras, Elżbieta Ciepucha (red.) 9 zł
0073 Jaki pracownik, jaki zawód? Analiza internetowych i prasowych ofert pracy w branżach: informatyka produkcja oraz instalacja/utrzymanie/serwis – oczekiwania pracodawców odnośnie kwalifikacji przyszłych pracowników, Analizy i badania nr 14 Leszek Kuras 5 zł
Jaki pracownik, jaki zwód? Analiza internetowych ofert pracy w branżach: „Finanse, ekonomia”, „Księgowość, audyt, podatki”, „Logistyka, spedycja, dystrybucja”, w okresie styczeń-czerwiec 2012 roku, Analizy i badania nr 19 Leszek Kuras 6 zł
Jaki pracownik, jaki zwód? Analiza internetowych ofert pracy w sekcjach sprzedaż, obsługa klienta – call center, informatyka, finanse – ekonomia, kadra zarządzająca, inżynieria - oczekiwania pracodawców odnośnie kwalifikacji przyszłych pracowników, A Elżbieta Ciepucha 8 zł
Jestem Urszula Kowalska 2 zł
0074 Jubileuszowa X Sesja naukowa z Fizyki, prace sesyjne „Fizyka cząstek elementarnych”, Zeszyt metodyczny nr 20 + PŁYTA (red.) Wlodzimierz Nawrocki 10 zł

Strony