Publikacje

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego to placówka, która wśród wielu ofert  prowadzi działalność wydawniczą. Od lat ukazują się nakładem Centrum publikacje w formie książkowej, mające za zadanie pomagać, wspierać, inspirować. Są to zarówno scenariusze zajęć lekcyjnych jak i opisy wykorzystania w praktyce zajęć aktywizujących. Publikacje te wydawane są zazwyczaj w formie niewielkich książeczek, które nie zabierając nauczycielowi miejsca w teczce mogą okazać się przydatne w wielu sytuacjach.

Bezpośredniego zakupu publikacji można dokonać w siedzibie Centrum w Zespole Wydawniczym (p.213, II piętro), a także zamawiać mailowo (napoli@wp.pl).

Kod Tytuł Autor Cena
0249 Udział szkół zawodowych w programach Unii Europejskiej, Niemiecki system kształcenia zawodowego (na podstawie wizyty partnerskiej w Centrum Kształcenia Budowlanego w miastach Turyngii: Jenie, Weimarze i Erfurcie), Zeszyt metodyczny nr 2 (Zespół Szkół Pona Elżbieta Czyż-Dąbrowska, Danuta Gnidzińska, Krystyna Kiedrzyńska, Lucyna Pietras, Halina Świątnicka, Maria Wachowska, Joanna Witkowska 7 zł
0254 V Konferencja Akademii Młodych Twórców (materiały konferencyjne) Sławomir Szaruga (red.) 5 zł
V Ogólnopolski konkurs filozoficzno-oratorski NA ŚCIEZKACH ZYCIA – TISCENROWSIE DROGOWSKAZY, Relacja z przebiegu piątej edycji konkursu – antologia wystąpień uczniów Ewa Sztombka (red.) 5 zł
VII Ogólnopolski Konkurs Filozoficzno-Oratorski, Na ścieżkach życia – Tischnerowskie drogowskazy Ewa Sztombka (red.) 3 zł
Wdrażanie uczniów do samokształcenia Janusz Moos (red.)
0257 Wędrówki z ortografią Dorota Barańska, Jolanta Bielecka, Dorota Franciszkowska, Marlena Kazimierczak, Małgorzata Marat 2 zł
0256 Wędrówki z ortografią Jolanta Bielecka (red.) 3 zł
Wędrówki z ortografią IV Jolanta Bielecka (red.) 2 zł
Wędrówki z ortografią V Jolanta Bielecka (red.) 2 zł
Wędrówki z ortografią VI Jolanta Bielecka (red.) 2 zł
0260 Wspieranie procesów uczenia się poprzez edukację artystyczną Anna Majchrzak 2 zł
0261 Współpraca przedsiębiorstw z łódzkim szkolnictwem zawodowym Janusz Moos (red.), Barbara Kapruziak (red.) 3 zł
0263 Wybrane scenariusze lekcji z astronomii, Zeszyt metodyczny nr 13 Wlodzimierz Nawrocki, Emilia Niedziałek, Elżbieta Kusowska, Ewa Kaźmierczak, Barbara Ochmańska, Bożena Chwiałkowska 3 zł
0266 Wykorzystanie metod aktywizujących w kształceniu matematycznym, fizycznym oraz chemicznym Kinga Gałązka (red.) 9 zł
0267 Wykorzystanie metody projektów w edukacji wczesnoszkolnej (z doświadczeń łódzkich nauczycieli) Hanna Derewlana (red.) 4 zł
Wyzwania systemu edukacji w kontekście inwestowania w kapitał ludzki -z uwzględnieniem potrzeb szkolnictwa zawodowego i możliwości wykorzystania europejskiego funduszu społecznego- (studium przypadku dla regionu łódzkiego), Analizy i badania nr 20 Elżbieta Ciepucha 6 zł
0268 XV Przegląd Twórczości artystycznej uczniów szkół zawodowych Jezierna (red.) 1 zł
XVI Przegląd Twórczości artystycznej uczniów szkół zawodowych Jadwiga Jezierna (red.) 0 zł
XVIII Sesja Naukowa z Fizyki, Prace sesyjne FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, Zeszyt metodyczny nr 33 Anna Barczyńska, Maria Dworzańska-Zapałowicz, Mateusz Fabiś, Dariusz Fiodorow, Hanna Makowska, Stanisław Nawrocki, Justyna Piłat, Janina Polito-Kulińska, Arkadiusz Ryski, Aneta Sikorska, Adrian Stańdo, Bartosz Stepczyński, Bartosz Surgosz, Magdalena Szafr 10 zł
Z Białą Fabryką w tle, antologia prac pokonkursowych Danuta Górecka, Jolanta Bielecka 9 zł

Strony