Nauczyciele

ZAPROSZENIE NA ZAJĘCIA OTWARTE

 INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA

Pracownia Edukacji Humanistycznej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza zainteresowanychnauczycieli na zajęcia otwarte dotyczące sposobów indywidualizowania pracy w klasie integracyjnej z wykorzystaniem tekstu bajki Ignacego Krasickiego „Żółw i mysz”.  

Nauczyciele wychowania przedszkolnego Ośrodek Zarządzania w Edukacji zaprasza do udziału w konkursie literackim

 „Podróż do  krainy wartości, czyli bajki dla małych i dużych”

Celem jest:

  • rozbudzanie zainteresowań literackich i kreatywności nauczycieli wychowania przedszkolnego
  • zainspirowanie do wykorzystanie autorskiego tekstu literackiego w codziennym procesie edukacyjnym z  małym dzieckiem.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w konkursie przyniesie wiele satysfakcji i stanie się doskonałą okazją do promowania własnej twórczości literackiej w środowisku oświatowym.

XVI KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Nauczycielu techniki, rozwijasz u uczniów zainteresowanie techniką, poziom kultury technicznej, kształcisz twórcze postawy wobec problemów techniki? -  Zainspiruj uczniów do udziału w XVI Konkursie Wiedzy Technicznej dla Szkół Podstawowych.

Regulamin konkursu umieszczony jest na stronie internetowej  konkursy.wckp.lodz.pl w części poświęconej konkursom zawodowym.

Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela

Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie oraz wspieranie klienta
w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany, na podstawie własnych (klienta) odkryć, wniosków i zasobów.

                                                   Piotr Pilipczuk Współczesna mitologia coachingu, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza do udziału w trzecim spotkaniu w ramach warsztatów metodycznych  Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela.

Dzięki udziałowi w spotkaniu uczestnicy:

„ZIELONE ENERGIE” oferta edukacyjnych zajęć pozaszkolnych 
dla uczniów klas IV –VI szkoły podstawowej

Serdecznie zapraszamy nauczycieli edukacji  przyrodniczej ze szkół podstawowych do skorzystania z oferty bezpłatnych  dwugodzinnych zajęć pozaszkolnych  adresowanych do uczniów z klas IV-VI.

Spotkania odbywały się w  ŁCDNiKP w sali 313 III piętro.  W zajęciach może uczestniczyć  maksymalnie 18 uczniów (najlepiej z jednej klasy).

Podczas zajęć uczniowie:

Kursy dla administratorów szkolnych kont Office 365

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaplanował tegoroczne terminy (do końca 2017 r.) jednodniowych kursów dla administratorów szkolnych kont Office 365. Odbędą się one w dniach: 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 grudnia 2017r. w godz.: 9.00-15.00. Rejestracja elektroniczna jest już dostępna pod adresem: http://rejestracja.wckp.lodz.pl.

Aplikowanie projektów edukacyjnych w ramach Programu Erasmus+

Aplikowanie projektów edukacyjnych w ramach Programu Erasmus+

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, wszystkich typów szkół, placówek oświatowych oraz przedstawicieli samorządów terytorialnych z Łodzi i województwa łódzkiego na spotkanie poświęcone aplikowaniu projektów w programie Erasmus+.

XV Łódzki Turniej 
„Przygoda z przepisami ruchu drogowego”

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza uczniów I etapu kształcenia pod opieką nauczycieli do udziału w

XV Łódzkim Turnieju „Przygoda z przepisami ruchu drogowego”.

Celem konkursu jest przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym, kształtowanie umiejętności obserwacji i oceny sytuacji na drodze oraz podejmowania właściwych decyzji, wyłonienie i promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych.

Inspiracje świąteczne - wianki warsztaty metodyczne

Zapraszamy na warsztaty metodyczne wszystkich zainteresowanych nauczycieli pragnących rozwijać własne zainteresowania i pasje.

Nauczycielu, dzięki udziałowi w zajęciach:

·      poznasz tajniki tworzenia wianków świątecznych,

·      wykonasz wianek z różnych materiałów m.in. gałązek, rafii, kwiatów, elementów drewnianych, który z całą pewnością będzie świetnym elementem dekoracyjnym drzwi lub świątecznego stołu.

O PRZYCZYNACH NIEPOWODZEŃ UCZNIÓW 
NA EGZAMINIE MATURALNYM 
Z JĘZYKA POLSKIEGO

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych na konferencję, współorganizowaną z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łodzi, która odbędzie się 11 grudnia 2017 r. (w poniedziałek) w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (Łódź, ul. Praussa 4) w godz. 15.30 – 18.30.

Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się:

TWOJA TWÓRCZOŚĆ W ŚWIETLICY

Serdecznie  zapraszamy nauczycieli świetlic oraz wychowawców szkół podstawowych na dwa grudniowe spotkania w formie warsztatów metodycznych, których celem jest zainspirowanie Państwa do działań twórczych w świetlicy, w tym – do rozwinięcia własnych uzdolnień i zamiłowań. Można uczestniczyć w jednym lub dwu spotkaniach.

Twórczość plastyczna

Akademia Liderów Kariery warsztaty dla uczniów

W tym roku szkolnym już po raz piętnasty Regionalny Ośrodek Kariery organizuje warsztaty dla uczniów – liderów Szkolnych Ośrodków Kariery pt. Metoda projektów w pracy Szkolnego Ośrodka Kariery. Zapraszamy od dwóch do pięciu uczniów z każdej szkoły, w której funkcjonuje Szkolny Ośrodek Kariery oraz z tych szkół, które planują prowadzenie takiej działalności. Warsztaty będą odbywały się w środy, co dwa-trzy tygodnie od listopada do maja.

Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela

Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie oraz wspieranie klienta w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany, na podstawie własnych (klienta) odkryć, wniosków i zasobów.

                                                   Piotr Pilipczuk Współczesna mitologia coachingu, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza do udziału w drugim spotkaniu w ramach warsztatach metodycznych  Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela

Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy:

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA FILOZOFICZNA

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów oraz nauczycieli zainteresowanych edukacją filozoficzną na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie Młodzieżowej Akademii Filozoficznej, które odbędzie się 24 listopada 2017 r.  (piątek) 
w godz. 15.45 – 16.45
w Publicznym Liceum Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata  (ul. Pomorska 161).

VIII KONKURS STATYSTYKA W KARIERZE

Ośrodek Doradztwa Zawodowego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Urząd Statystyczny w Łodzi  zapraszają uczniów gimnazjów do udziału w kolejnej edycji konkursu Statystyka w karierze. Celem konkursu jest aktywizowanie uczniów do świadomego planowania dalszej ścieżki edukacyjnej  poprzez kształcenie umiejętności:

Komunikat nr 5 Pracowni Edukacji matematycznej, fizycznej i chemicznej rok szkolny 2017/2018

 

Konkurs chemiczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

                       W roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się kolejna edycja konkursu przedmiotowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnikiem konkursu może być uczeń klasy pierwszej bądź drugiej, który nie bierze udziału w II etapie Olimpiady Chemicznej.

Cele konkursu

Strony