Nauczyciele

Konstrukcje z papieru – wykorzystanie origami w rozwijaniu zdolności manualnych uczniów

Warsztaty metodyczne

Zapraszamy na warsztaty metodyczne wszystkich zainteresowanych nauczycieli techniki, plastyki, nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych.

Nauczycielu, dzięki udziałowi w zajęciach:

poznasz nowe wzory wykonane techniką origami i innymi technikami papieroplastycznymi – temat wiodący Boże Narodzenie,

W SZKOLE Z ERASMUSEM+

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, wszystkich typów szkół, placówek oświatowych oraz przedstawicieli samorządów terytorialnych z Łodzi i województwa na spotkanie poświęcone aplikowaniu projektów w programie Erasmus+

Uczestnicy:

Konieczna i potrzebna - kreatywna i pasjonująca edukacja bezpieczeństwa

Pracownia BHP i Ergonomii Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza nauczycieli gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konferencji dotyczącej edukacji z zakresu bezpieczeństwa ogólnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

W programie m.in.:

  • zmiany wynikające z reformy oświaty,
  • metodyka pracy,
  • oferta pracowni bhp i ergonomii, formy współpracy.

Udział w spotkaniu może zainspirować Państwa do zmiany spojrzenia na proces edukacji w obszarze bezpieczeństwa.

Jak przygotować się do eliminacji szkolnych XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego?

Wszystkich zainteresowanych (nauczycieli i uczniów) Olimpiadą Polonistyczną zapraszamy do udziału w  konsultacji grupowej, która odbędzie się 30 października 2017 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (Łódź, ul. Kopcińskiego 29, sala 210) w godz. 15.30 – 18.00.

Uczestnicy konsultacji zapoznają się z:

O REGULAMINIE KONKURSU PRAWIE WSZYSTKO

WARSZTATY DLA ORGANIZATORÓW/KOORDYNATORÓW KONKURSÓW SZKOLNYCH

            Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych do udziału w 10 - godzinnych warsztatach O regulaminie konkursu prawie wszystko, które odbędą się w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przy ul. Kopcińskiego 29, w godzinach popołudniowych - od 15.30 do 18.30.

WARSZTATY METODYCZNE

Kreatywne uczenie się – Lapbook jako metoda dydaktyczna

Rodzaj portfolio, obrazkowa mapa myśli, książka warstwowa. To tylko niektóre określenia Lapbooka. Dla tych, którzy chcą się dowiedzieć, jak go stworzyć i wykorzystać na lekcjach, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego organizuje warsztaty. Skierowane są one do nauczycieli szkół podstawowych, którzy pragną ożywić swoje lekcje i dać uczniom możliwość kreatywnego działania.

Podczas spotkania uczestnicy:

Klimat wychowawczy szkoły , czyli co sprzyja procesowi uczenia się i wychowania w szkole

Pracownia Wychowania i Profilaktyki Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych na warsztaty metodyczne

Klimat wychowawczy szkoły, czyli co sprzyja procesowi uczenia się i wychowania w szkole.

Warsztaty (12 godzin dydaktycznych) będą odbywały się w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i  Kształcenia Praktycznego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 29,  w terminach:

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO PODSUMOWANIE TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka angielskiego na konferencję metodyczną, która odbędzie się dnia 12 października 2017 roku (czwartek) w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 29, sala nr 210 w godzinach 15.00-17.30.

          

 

  Tematyka konferencji:

WARSZTAT PRACY ORGANIZATORA KONKURSU

WARSZTATY DLA ORGANIZATORÓW/KOORDYNATORÓW KONKURSÓW SZKOLNYCH

Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych do udziału w 10 - godzinnych warsztatach nt. Warsztat pracy organizatora konkursu, które odbędą się w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przy ul. Kopcińskiego 29, w godzinach popołudniowych - od 15.30 do 18.30.

Udział w warsztatach umożliwi:

IX Konkurs dla uczniów szkół podstawowych Akademia Przedsiębiorczego Dzieciaka „O PRZYSZŁOŚCI MARZĘ TERAZ”

Doradcy zawodowi Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zapraszają  nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie. Ma on na celu aktywizowanie uczniów do rozpoznania świata zawodów a w szczególności:

·     poznanie świata zawodów,

Strony