Nauczyciele

Origami w pracy nauczyciela, jako forma wspomagania rozwoju dziecka

Warsztaty 

 

Zapraszamy na warsztaty wszystkich zainteresowanych nauczycieli techniki, plastyki, nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych.

Nauczycielu, dzięki udziałowi w zajęciach:

·      poznasz nowe wzory wykonane techniką origami i innymi technikami papieroplastycznymi – temat wiodący Boże Narodzenie, 

·      będziesz miał możliwość zaprezentowania własnych pomysłów i prac wytwórczych,

ZAJĘCIA MODELOWE DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych na zajęcia modeloweOrganizacja procesu kształcenia w zakresie gier zespołowych na przykładzie piłki ręcznej, z uwzględnieniem etapów rozwojowych uczniówOrganizatorami zajęć są Ewa Sprawka 
i Anna Ryś - doradcy metodyczni w ŁCDNiKP, we współpracy z Panem Józefem Kulikiem (nauczyciel wychowania fizycznego w klasach sportowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

O KONSTRUOWANIU REGULAMINU KONKURSU

WARSZTATY DLA ORGANIZATORÓW/KOORDYNATORÓW KONKURSÓW SZKOLNYCH

            Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych do udziału w 9godzinnychwarsztatach O konstruowaniu regulaminu konkursu, które odbędą się w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznegoprzy ul. Kopcińskiego 29, w godzinach popołudniowych - od 15.30do 18.00, w sali nr310

Kurs dla nauczycieli-bibliotekarzy o stażu 0-5 lat

Zapraszamy nauczycieli-bibliotekarzy o stażu 0-5 lat do udziału  w 24-godzinnym kursie „Pierwsze kroki  w bibliotece szkolnej”. Kurs będzie obejmował 5 spotkań, które zorganizowane zostaną  w bibliotekach różnych typów szkół.

Uczestnicy: 

-  poznają specyfikę pracy biblioteki w różnych typach szkół : szkole podstawowej ,  liceum   

  ogólnokształcącym, ponadgimnazjalnej szkole zawodowej; 

-  poznają zasady organizacji biblioteki szkolnej: struktura księgozbioru, aranżacja 

ZAPROSZENIE na Pyszności Literackie

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza zainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych (języka polskiego, historii, bibliotekarzy oraz wychowawców) na spotkanie organizacyjne dotyczące projektu literackiego 

Otworzyć furtkę
 

Podczas spotkania uczestnicy zostaną zapoznani m.in. z :

·     ideą i celami projektu,

·     harmonogramem spotkań,

·     zasadami organizowania konkursów uczniowskich,

Jak przygotować się do eliminacji szkolnych XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego?

Wszystkich zainteresowanych (nauczycieli i uczniów) Olimpiadą Polonistyczną zapraszamy do udziału w konsultacji grupowej, która odbędzie się 7 listopada 2018 r.
XXIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi(Łódź, ul. Piłsudskiego 159, sala nr 7) 
godz. 15.30 – 18.00.

Uczestnicy konsultacji zapoznają się z:

Zespół Nauczycieli Liderów Edukacji Filmowej (dokonania i perspektywy)

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Centralny Gabinet Edukacji Filmowej zapraszają nauczycieli zainteresowanych edukacją filmową i medialną do udziału w pracach Zespołu Nauczycieli Liderów Edukacji Filmowej. Zespół  poszukuje skutecznych sposobów wdrażania edukacji filmowej i medialnej do praktyki szkolnej, opracowuje projekty zajęć, podczas których uczniowie wzbogacają swoją wiedzę funkcjonalną dotyczącą kina, pogłębiają badawcze spojrzenie na dzieła sztuki filmowej i doskonalą swoje umiejętności analityczne oraz interpretacyjne.

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza na kolejny warsztat na temat:

Kompetencje kluczowe – umiejętność uczenia się

Podczas spotkania uczestnicy między innymi:

  • poszerzą wiedzę na temat sposobów tworzenia atmosfery uczenia się zgodnie ze współczesnymi trendami neurodydaktyki,
  • będą próbowali udoskonalić umiejętności wspomagające skuteczne zapamiętywanie,
  • uzyskają informacje przydatne w planowaniu zajęć edukacyjnych. 

Warsztaty odbędą się 24 października 2018 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego  w sali 310 o godzinie 15.00.

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Nowe -stare lektury. Jak je oswoić

 

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych na cykl czterech spotkań warsztatowych poświęconych pracy z tekstem literackim zgodnie z wymogami, jakie stawia nowa podstawa programowa i egzamin ósmoklasisty.

Uczestnicy warsztatów stworzą cykl scenariuszy do wybranych przez nich pozycji lekturowych z obowiązującego kanonu lektur szkolnych. Będą to współczesne próby spojrzenia na klasyczne utwory dotąd spoza kręgu zainteresowań naszych uczniów. 

Konferencja dla nauczycieli biologii szkołach ponadgimnazjalnych

Zapraszamy na konferencję, która odbędzie się 24. października br. w godzinach 15.30 – 17.30w II Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, ul. Nowa 11/13, sala 103.

 

Tematyka spotkania:

·     Wykład: Biochemiczne podstawy oddziaływań między roślinami– prof. Ewa Gajewska Uniwersytet Łódzki.

·     Wyniki egzaminów zewnętrznych i ich wykorzystanie w organizacji pracy nauczyciela.

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych na drugą część warsztatówWymagania nowej podstawy programowej ukierunkowane na promowanie gier 
i zabaw z Europy i spoza Europy - Rugby Tag, 
organizowane przez Ewę Sprawkę i Annę Ryś - doradców metodycznych w ŁCDNiKP, we współpracy z Panem Pawłem Jurkowskim - nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 30. 

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych 
na warsztatymetodycznez cyklu: Jak ciekawie pracować z lekturami szkolnymi?
poświęcone twórczości Mirona Białoszewskiego, któreodbędą się18 października 2018 r.
w godz. 15.30 – 18.30 w budynku ŁCDNiKP (ul. Kopcińskiego 29), s. 310.

Przebieg spotkania: 

·      15.30 – 16.30: O Mironie Białoszewskim w polskim kinie (na przykładzie filmu Andrzeja Barańskiego „Parę osób, mały czas”);

Wznowione kursy „Administracja szkolnym kontem Office 365”

Informujemy, że zostały wznowione kursy dla tych osób pełniących rolę szkolnych administratorów kont Office 365, którzy do tej pory nie skorzystali z tego typu usług. Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w tych kursach wszystkich administratorów nowo powołanych szkół i przedszkoli, nowych administratorów, którzy zostali powołani w bieżącym roku szkolnym oraz administratorów szkół i placówek oświatowych, które jeszcze nie rozpoczęły wdrożenia usług Office 365.

SEMINARIUM DLA NAUCZYCIEL MATEMATYKI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie

Serdecznie zapraszamy nauczycieli matematyki uczących w szkołach podstawowych i gimnazjach na seminarium poświęconemu pracy z uczniem zdolnym.

Tematyka spotkania:

-       rozpoznawanie uzdolnień uczniów,

-       planowanie pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie,

-       indywidualizacja pracy na lekcji,

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI SZKÓŁ PONADGINAZJALNYCH

„Nie tylko o maturze z matematyki” 

Pracowania Edukacji Matematyczno-Fizyczno-Chemicznej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łodzi, zapraszają Państwa na konferencję, której celem będzie m.in. omówienie:

·     zmian w podstawie programowej z matematyki,

·     wyników egzaminu maturalnego w roku 2018,

·     konkursu Matematyczna Piramida,

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Polonistyczne wyzwania w nowym roku szkolnym

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych na pierwszą w tym roku szkolnym konferencję. W czasie spotkania uczestnicy poznają:

1.    zmiany dotyczące oceny pracy nauczycieli,

2.    zasady organizacji X edycji Konkursu Języka Polskiego Wędrówki z Ortografiąoraz Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych,

KONERENCJA DLA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI

Zapraszamy dyrektorów szkół na spotkanie na temat

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSZKOLU

W czasie spotkania będą poruszone następujące tematy:

  • Klauzule informacyjne.
  • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
  • Które dane są tajne?
  • Informowanie Administratora Danych Osobowych o naruszeniu

Spotkanie odbędzie się w ŁCDNiKPdnia 02 października br. w godzinach 11.00 – 13.00
w sali nr 310.

Warsztaty filmoznawcze dla uczniów zainteresowanych udziałem w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowanych udziałem w Olimpiadzie Wiedzy 
o Filmie i Komunikacji Społecznej Olimpiada. Weź to na warsztat
, do uczestnictwa 
w zajęciach filmoznawczych, które w atrakcyjnej i przystępnej formie umożliwią młodzieży wzbogacenie wiedzy funkcjonalnej dotyczącej polskiego kina. Uczestnicy spotkania będą pogłębiać badawcze spojrzenie na dzieła sztuki filmowej i artystyczne plakaty dostępne 

Wychowanie komunikacyjne – wybrane problemy z zakresu bezpieczeństwa nie tylko w ruchu drogowym

Zapraszamy na konferencję wszystkich zainteresowanych nauczycieli, przede wszystkim nauczycieli techniki i koordynatorów wychowania komunikacyjnego, wychowawców klas.

Tematyka spotkania:

·     psychologiczne uwarunkowania zachowań dzieci w ruchu drogowym,

·     sytuacje problematyczne w ruchu drogowym,

·     wychowanie komunikacyjne w nowej podstawie programowej,

·     prawne aspekty dotyczące karty rowerowej, 

Strony