Nauczyciele

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza na kolejne warsztaty na temat: Jak organizować efektywne uczenie się?

Podczas spotkania uczestnicy między innymi:

  • poznają reguły funkcjonowania pamięci
  • poszerzą wiedzę na temat sposobów tworzenia atmosfery uczenia się zgodnie ze współczesnymi trendami neurodydaktyki
  • udoskonalą umiejętności wspomagające skuteczne zapamiętywanie
  • uzyskają informacje przydatne w planowaniu zajęć edukacyjnych

Warsztaty odbędą się 13 marca 2018 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego  w sali 310 o godzinie 15.00.

Weekend z technologią informacyjną

Serdecznie zapraszamy wszystkich dyrektorów szkół i nauczycieli interesujących się wykorzystaniem technologii informacyjnej w pracy zawodowej do udziału w VI Weekendzie z technologią informacyjną „Patrzymy dalej, działamy szerzej”. Odbędzie się on w dniach 23-24 marca 2018 r. w pracowniach Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

na podsumowanie VI edycji projektu W poszukiwaniu Mistrza… organizowanego w ramach FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ

W czasie spotkania uczniowie szkół biorących udział w projekcie zaprezentują sylwetki wybranych przez siebie  Nauczycieli Mistrzów.

Spotkanie odbędzie się 6 marca 2018 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29 w sali 310, rozpoczęcie o godzinie 11.00.

Zainteresowanych Państwa uprzejmie prosimy o zgłoszenie się drogą elektroniczną http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia do 5 marca 2018 r.

Organizator:

Niezbędnik kodowania w edukacji wczesnoszkolnej

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli łódzkich szkół podstawowych zainteresowanych wdrożeniem nowej podstawy programowej edukacji informatycznej na konferencję Niezbędnik kodowania w edukacji wczesnoszkolnej”, która odbędzie się 12 marca 2018 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej 310 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przy ul. Kopcińskiego 29.

WYNIKI ELIMINACJI FINAŁOWYCH XV ŁÓDZKIEGO TURNIEJU „PRZYGODA Z PRZEPISAMI RUCHU DROGOWEGO”

23 lutego 2018 r., w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi, odbył się finał XV Łódzkiego Turnieju „Przygoda z przepisami ruchu drogowego”, którego uczestnikami byli uczniowie edukacji wczesnoszkolnej z łódzkich szkół podstawowych.

Organizatorami tego przedsięwzięcia były: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łodzi,  Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Łodzi oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi.

Konkurs Chemiczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Termin konkursu chemicznego organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego dla uczniów klas pierwszych i drugich szkoły ponadgimnazjalnej został ustalony na 9. maja 2018 r., godz. 1230.

Ogólnołódzkie eliminacje konkursowe (czas trwania - 90 minut) będą przeprowadzone w siedzibie XX Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Łodzi, ul. Obywatelska 57.

Seminarium

Postępowanie z odczynnikami chemicznymi w szkolnym laboratorium

Serdecznie zapraszamy nauczycieli chemii uczący w  szkołach  podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych  do udziału w spotkaniu, które  odbędzie się 22. marca 2018r. (czwartek) w godzinach 15.00-17.15 w ŁCDNiKP (ul. Kopcińskiego 29) w sali nr 210 (II piętro).

Podczas spotkania:

IV KONKURS TWÓRCZOŚCI TECHNICZNEJ – MISTRZ TECHNIKI TO JA

Szanowni Państwo, zachęcamy do zgłoszenia uczniów do udziału w Konkursie TWÓRCZOŚCI TECHNICZNEJ – MISTRZ TECHNIKI TO JA , którego organizatorem jest ŁCDNiKP. 

Termin zgłoszenia szkoły do konkursu – 28 lutego 2018 roku.

Zgłoszenie prac konkursowych uczniów z zakresu twórczości technicznej (wyroby, makiety, konstrukcje, itp.) – Finał konkursu odbędzie się 14 marca 2018 roku w ŁCDNiKP od godziny 9.00.

W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły.

zajęcia modelowe dla nauczycieli wychowania fizycznego

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych na modelowe zajęcia edukacyjne Umiejętności utylitarne w nowej podstawie programowej wychowania fizycznego - elementy samoobrony, samoochrony i asekuracji. Zajęcia poprowadzą: Pan Jarosław Ciemeiniecki nauczyciel w XXV LO i Szkole Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata, trener II klasy judo oraz Pan Tomasz Sokołowski nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 30, instruktor judo. Organizatorami spotkania są Ewa Sprawka i Anna Ryś, doradcy metodyczni w ŁCDNiKP.

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

Serdecznie zapraszamy nauczycieli matematyki na warsztaty metodyczne poświęcone rozwijaniu wyobraźni przestrzennej uczniów techniką origami.

Spotkanie odbędzie się 1 marca 2018 roku w godz. 15.30 – 18.30
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi, ul. Czernika 1/3.

Udział w warsztatach umożliwi m. in.:

Katalog dobrych praktyk w edukacji - prezentacja proinnowacyjnych rozwiązań - Akademia Twórczego Dyrektora Szkoły Podstawowej

Szanowni Państwo.

Pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018 zakończyliśmy przygotowaniem dla Państwa dwóch kolejnych wydań Katalogu dobrych praktyk w edukacji. Oba zeszyty Katalogu - siedemnasty i osiemnasty - różnią się od poprzednio wydanych nowym podejściem do upowszechniania dobrych praktyk. Naszym nowym celem stało się zaprezentowanie zarówno działalności proinnowacyjnych szkół, jak i twórców tych działań czyli nauczycieli innowatorów.

W jaki sposób dostosować warunki i formy egzaminu ósmoklasisty dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

Pracownia Edukacji Humanistycznej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza zainteresowanych nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych na seminarium z udziałem pracowników Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej: Pani Ewy Śnieg-Kapeli- specjalisty ds.

Szkoła w chmurze

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli łódzkich szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych zainteresowanych wdrażaniem usług chmury cyfrowej „Office 365” na konferencję, pt. „Szkoła w chmurze”, która odbędzie się 1 marca 2018 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej „A” w budynku Międzynarodowych Targów Łódzkich, al. Politechniki 4. Konferencja będzie się odbywać podczas XXI Łódzkich Targów Edukacyjnych.

Wymiary edukacji prawnej w szkole: teoria a praktyka

Konferencja podczas ŁÓDZKICH TARGÓW EDUKACYJNYCH
 

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli z wszystkich typów szkół w Łodzi na konferencję Wymiary edukacji prawnej w szkole: teoria a praktyka. Spotkanie odbędzie się 2 marca 2018 r., w ramach Łódzkich Targów Edukacyjnych w Łodzi, w hali EXPO sala A, godz. 13.30 – 15.30. Głównym wykładowcą konferencji będzie Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska.

Tematyka konferencji:

KURS I POMOCY

KURS I POMOCY

 

            Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich typów szkół.

Kurs organizowany jest w oparciu o aktualne przepisy prawa „Rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 26.08.2009r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych

w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139, poz. 1132). Organizatorem jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

 

Konferencja

Interdyscyplinarne kształcenie w przedmiotach
przyrodniczych i ścisłych

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN zapraszają na konferencję skierowaną do dyrektorów, nauczycieli, doradców, konsultantów, specjalistów, zajmujących się edukacją przyrodniczą.

Strony