Nauczyciele

SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Funkcje środków stylistycznych

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych do uczestnictwa w seminarium poświęconym wprowadzaniu zagadnień związanych ze wskazanymi w podstawie programowej środkami stylistycznymi. Gościem spotkania będzie profesor Uniwersytetu Łódzkiego – Pani Beata Burska – Ratajczyk. Uczestnicy spotkania poznają:

SEMINARIUM

Uczeń z ASD w szkole ogólnodostępnej

Uczestnicy:

·     otrzymają praktyczne wskazówki  do pracy z dziećmi i młodzieżą z całościowym zaburzeniem rozwoju,

·     poznają doświadczenia i opinie rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju, (w tym dziaci z zespołem Aspergera i autyzmem) dotyczące ich funkcjonowania w rodzinie.

Prawo wewnątrzszkolne bez tajemnic

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza nauczycieli stażystów do udziału w warsztatach metodycznych na temat Prawo wewnątrzszkolne bez tajemnic.

Udział w spotkaniu umożliwi uczestnikom:

uporządkowanie wiedzy dotyczącej podstawowych dokumentów regulujących pracę szkoły/placówki

doskonalenie umiejętności posługiwania się przepisami prawa oświatowego

Spotkanie odbędzie się 24 kwietnia 2018 r. o godz. 15.00 w sali 210 w siedzibie ŁCDNiKP ul. Kopcińskiego 29.

Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela

Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie oraz wspieranie klienta
w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany, na podstawie własnych (klienta) odkryć, wniosków i zasobów.

                                                   Piotr Pilipczuk Współczesna mitologia coachingu, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza do udziału w kolejnym spotkaniu w ramach warsztatów metodycznych  Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela.

Szkolne Kąciki Prawne

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z Sądem Okręgowym w Łodzi, zachęca do tworzenia Kącików Prawnych (SKP) w szkołach podstawowych i przedszkolach a także Kół i Klubów Prawnych (SKiKP) w szkołach ponadpodstawowych,  oraz  oferuje wsparcie metodyczne i merytoryczne dla nauczycieli-opiekunów SKP/SKiKP. Formy aktywności SKP/SKiKP mogą być różnorodne, np.: gazetki, konkursy, lekcje, prezentacje multimedialne, dyskusje, publikacje.

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA FILOZOFICZNA

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA FILOZOFICZNA

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych edukacją filozoficzną na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie Młodzieżowej Akademii Filozoficznej, które odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. (piątek)  w godz. 15.45 – 16.45 w Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 161. Gościem Akademii będzie Zofia Hałęza, która wygłosi wykład
na temat:

 Myśl luterańska w filozofii Paula Tillicha.

„Najlepsza Praca Modelowo-Konstrukcyjna w Szkołach Elektrycznych i Elektronicznych”

Tradycją lat ubiegłych Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego organizuje konkurs zawodowy „Najlepsza Praca Modelowo-Konstrukcyjna w Szkołach Elektrycznych i Elektronicznych” o zasięgu ogólnołódzkim dla uczniów szkół zawodowych branży elektrycznej, elektronicznej i mechatronicznej.

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA FILOZOFICZNA

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych edukacją filozoficzną na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie Młodzieżowej Akademii Filozoficznej, które odbędzie się 23 marca 2018 r. (piątek)  w godz. 15.45 – 16.30 w Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 161. Gościem Akademii będzie prof. dr hab. Marek Gensler (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego), który wygłosi wykład na temat:

Eros i Agape.

Wyniki eliminacji finałowych XVI Konkursu Wiedzy Technicznej dla Uczniów Szkół Podstawowych

2 marca 2018 r. odbył się finał XVI Konkursu Wiedzy Technicznej, którego uczestnikami byli uczniowie klas IV – VI łódzkich szkół podstawowych.

W  konkursie wzięło udział 170 uczniów z 8 łódzkich szkół. W finale uczestniczyło 14 uczniów.

Komisja XVI Konkursu Wiedzy Technicznej dla Uczniów Szkół Podstawowych, po zakończeniu zawodów  podaje do wiadomości listę laureatów:           

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza na kolejne warsztaty na temat: Jak organizować efektywne uczenie się?

Podczas spotkania uczestnicy między innymi:

  • poznają reguły funkcjonowania pamięci
  • poszerzą wiedzę na temat sposobów tworzenia atmosfery uczenia się zgodnie ze współczesnymi trendami neurodydaktyki
  • udoskonalą umiejętności wspomagające skuteczne zapamiętywanie
  • uzyskają informacje przydatne w planowaniu zajęć edukacyjnych

Warsztaty odbędą się 13 marca 2018 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego  w sali 310 o godzinie 15.00.

Weekend z technologią informacyjną

Serdecznie zapraszamy wszystkich dyrektorów szkół i nauczycieli interesujących się wykorzystaniem technologii informacyjnej w pracy zawodowej do udziału w VI Weekendzie z technologią informacyjną „Patrzymy dalej, działamy szerzej”. Odbędzie się on w dniach 23-24 marca 2018 r. w pracowniach Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

na podsumowanie VI edycji projektu W poszukiwaniu Mistrza… organizowanego w ramach FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ

W czasie spotkania uczniowie szkół biorących udział w projekcie zaprezentują sylwetki wybranych przez siebie  Nauczycieli Mistrzów.

Spotkanie odbędzie się 6 marca 2018 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29 w sali 310, rozpoczęcie o godzinie 11.00.

Zainteresowanych Państwa uprzejmie prosimy o zgłoszenie się drogą elektroniczną http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia do 5 marca 2018 r.

Organizator:

Niezbędnik kodowania w edukacji wczesnoszkolnej

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli łódzkich szkół podstawowych zainteresowanych wdrożeniem nowej podstawy programowej edukacji informatycznej na konferencję Niezbędnik kodowania w edukacji wczesnoszkolnej”, która odbędzie się 12 marca 2018 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej 310 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przy ul. Kopcińskiego 29.

Konkurs Chemiczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Termin konkursu chemicznego organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego dla uczniów klas pierwszych i drugich szkoły ponadgimnazjalnej został ustalony na 9. maja 2018 r., godz. 1230.

Ogólnołódzkie eliminacje konkursowe (czas trwania - 90 minut) będą przeprowadzone w siedzibie XX Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Łodzi, ul. Obywatelska 57.

Seminarium

Postępowanie z odczynnikami chemicznymi w szkolnym laboratorium

Serdecznie zapraszamy nauczycieli chemii uczący w  szkołach  podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych  do udziału w spotkaniu, które  odbędzie się 22. marca 2018r. (czwartek) w godzinach 15.00-17.15 w ŁCDNiKP (ul. Kopcińskiego 29) w sali nr 210 (II piętro).

Podczas spotkania:

IV KONKURS TWÓRCZOŚCI TECHNICZNEJ – MISTRZ TECHNIKI TO JA

Szanowni Państwo, zachęcamy do zgłoszenia uczniów do udziału w Konkursie TWÓRCZOŚCI TECHNICZNEJ – MISTRZ TECHNIKI TO JA , którego organizatorem jest ŁCDNiKP. 

Termin zgłoszenia szkoły do konkursu – 28 lutego 2018 roku.

Zgłoszenie prac konkursowych uczniów z zakresu twórczości technicznej (wyroby, makiety, konstrukcje, itp.) – Finał konkursu odbędzie się 14 marca 2018 roku w ŁCDNiKP od godziny 9.00.

W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły.

Strony