Nauczyciele

KONSULTACJE GRUPOWE DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ NA TEMAT RYNKU PRACY I JEGO POTRZEB

Informujemy, iż w roku szkolnym 2018/2019 w ramach współpracy i organizacji wsparcia wszystkich typów szkół w obszarze monitorowania rynku pracy na kwalifikacje (szczególnie zawodowe przyszłych pracowników) Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego wzorem lat poprzednich będzie prowadzić spotkania edukacyjne w ramach konsultacji grupowych. 

Terminy spotkań będą wynikały ze zgłoszeń zainteresowanych szkół. Na konsultacje zapraszamydyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół.

KONFERENCJA METODYCZNA NAUCZYCIELI TECHNIKI I WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO

Pracownia Edukacji Przedzawodowej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, zaprasza na konferencję metodyczną

 

Edukacja przedzawodowa w szkole ogólnokształcącej

 

 Konferencja odbędzie się w środę 26 września 2018 roku o godz. 14.30 w  Pracowni Edukacji Przedzawodowej przy ul. Franciszkańskiej 137(Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego), wejście B - sala konferencyjna.

 

Program konferencji:

Warsztaty metodyczne

Jak wspierać uczącego się w przygotowaniu do egzaminu 
 potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie?

                                                               

Pracownia Edukacji Zawodowej zaprasza nauczycieli kształcenia zawodowego do udziału w 20 godzinnych warsztatach metodycznych których celem będzie wypracowanie materiałów wspomagających uczącego się w przygotowaniu do sprawdzianów szkolnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

 

MECHATRONIK ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Pracownia Edukacji Zawodowej zaprasza dyrektorów, nauczycieli, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na edukacyjne zajęcia pozaszkolne w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej.

Celem spotkania jest zaprezentowanie:

·       zmodernizowanego Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej,

·       przykładów wykorzystania mechatroniki w przemyśle,

·       perspektyw kształcenia i pracy w zawodach mechatronicznych,

KONFERENCJA dla nauczycieli wychowania fizycznego ORGANIZACJA PRACY NAUCZYCIELA WF – OFERTA DOSKONALENIA

Zapraszamy nauczycieli  gimnazjów i  szkół  ponadgimnazjalnych  do  udziału 

w spotkaniu,  które  odbędzie  się  2 października  2018r,o  godz.14.30  (wtorek) 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi ul. Czernika 1/3 (sala multimedialna).

 

Tematyka Konferencji:

·   organizacja pracy nauczyciela wychowania fizycznego zgodnie z nową podstawą       programową,

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych na konferencje Problemy cywilizacyjne dzieci i młodzieży i ich wpływ na funkcjonowanie w szkole,organizowaną przez Ewę Sprawkę i Annę Ryś - doradców metodycznych wychowania fizycznego, ŁCDNiKP. 

W programie wykłady:

·      Wpływ trudnych sytuacji życiowych na funkcjonowanie dzieci i młodzieży-  Jolanta Kałużna (psycholog);

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO

Serdecznie zapraszamy  nauczycieli języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych 
na pierwszą w tym roku szkolnym konferencję,która odbędzie się 2 października 2018 r.  (wtorek)  w godz. 15.30 – 18.00w ŁCDNiKP (Kopcińskiego 29), s.210.

Temat spotkania:

Jakoś czy jakość? – szkolna polonistyka wobec wyzwań wdrażanej reformy oświaty.           

Program spotkania:

VII Weekend z technologią informacyjną „Szkoła w cyfrowym świecie”

Serdecznie zapraszamy wszystkich dyrektorów szkół i nauczycieli interesujących się wykorzystaniem technologii informacyjnej w pracy zawodowej do udziału w VII Weekendzie z technologią informacyjną „Szkoła w cyfrowym świecie”. Odbędzie się on w dniach 5-6 października 2018 r. w pracowniach Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

Konferencja

Organizacja pracy pedagogów i psychologów szkolnych

 w roku  2018/2019

 

 

Pracownia Wychowania i Profilaktyki Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza pedagogów i  psychologów zatrudnionych w łódzkich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na konferencję metodyczną, która odbędzie się 5 października 2018 r. (piątek), w godzinach 11.30 – 13.00w siedzibie Centrum, ul. Żeromskiego 115, budynek C, sala konferencyjna.

 

WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WSPOMAGAJĄCE PROCES KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWODACH LOGISTYCZNYCH, EKONOMICZNYCH I HANDLOWYCH

Pracownia Wychowania i Profilaktyki Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza nauczycieli na warsztaty metodyczne Warsztat pracy wychowawcy klasy. Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli pracujących  w szkołach podstawowych (klasy IV-VIII) i ponadgimnazjalnych, którzy od niedawna pełnią rolę wychowawcy lub się do niej przygotowują. 

20 – godzinnewarsztaty będą odbywać się wŁódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29,  w następujących terminach:

GRANT ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY

Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów prawa

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego będzie realizowało od września do listopada 2018 r. szkolenia rad pedagogicznych na temat Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów prawaw ramach zadania zleconego 
przez Łódzkiego Kuratora oświaty (zad. Nr 2, obszar 1a – dla przedszkoli i szkół z terenu Miasta Łódź).

KSZTAŁCENIE POZAFORMALNE DZIECI I MŁODZIEŻY

W Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w bieżącym roku szkolnym (od października 2018 r.) kontynuowana będzie działalność Akademii Młodych TwórcówTwórczej Szkoły KomputerowejDziecięcej Akademii Młodych Twórców.

W ramach Twórczej Szkoły Komputerowejdla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przewidywane jest utworzenie dwóch grup warsztatowych: 

·     Programowanie robotów mobilnych - dla uczniów szkół podstawowych z klas III-IV. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – papierowa fikcja czy efektywne wsparcie?

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – papierowa fikcja czy efektywne wsparcie?

Ośrodek Zarządzania w Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego zaprasza zainteresowanych nauczycieli i  pedagogów do uczestnictwa w bezpłatnych 24-godzinnychwarsztatach metodycznych nt. pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom.

Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy:

·     uzyskają podstawowe informacje na temat zasad udzielania PPP

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli na konferencję

Jak efektywnie organizować proces kształcenia w zakresie edukacji obywatelskiej, historycznej, europejskiej i regionalnej?
 

Podczas spotkania uczestnicy poznają, przygotowaną na bieżący rok szkolny, ofertę doradztwa                     i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ofertę edukacyjną dla uczniów m.in. dotyczącą edukacji prawnej w szkole, prowadzenia mediacji rówieśniczych, pracy samorządów uczniowskich i konkursów interdyscyplinarnych. 

Informacje o wynikach Konkursu Chemicznego przeprowadzonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Tegoroczna edycja KONKURSU CHEMICZNEGO dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych została zamknięta. Eliminacje ogólnołódzkie odbyły się 9 maja 2018r., zostały  zorganizowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z XX Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Łodzi. Zakres wymagań określony w regulaminie konkursowym poszerzony o wybrane wątki tematyczne  adresowany był do uczniów klas pierwszych 
i drugich  szkół ponadgimnazjalnych i  korespondował z  podstawą programową  kształcenia ogólnego.   

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

         Edukacja polonistyczna- dokonania i perspektywy                               

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych na konferencję poświęconą podsumowaniu pracy w roku szkolnym 2017/2018. W czasie spotkania uczestnicy:

1.    wezmą udział w dyskusji dotyczącej realizacji obowiązujących podstaw programowych,

2.    poznają wnioski płynące z analizy  prac konkursowych uczestników Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych,

POKAZ I SEMINARIUM DLA LAUREATÓW KONKURSÓW: „ZAWODY PRZYSZŁOŚCI” I „ JA PRZEDSIĘBIORCA” W NAJWIĘKSZYM CENTRUM NAUKI I TECHNIKI W POLSCE

Serdecznie zapraszamy Państwa wraz z młodzieżą na rozdanie dyplomów i nagród laureatom i finalistom, którzy brali udział w rywalizacji konkursowej. Uroczystość odbędzie się 11 czerwca 2018 roku o godzinie 12.00  w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi(wejście od ulicy W.J. Hasa). Prosimy opiekunów o potwierdzenie liczby osób uczestniczących w podsumowaniu konkursów do dnia 06.06.2018 r.

Test diagnostyczny z języka angielskiego dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych

Zapraszamy nauczycielki i nauczycieli języka angielskiego w szkołach podstawowych 
do przeprowadzenia 

testu diagnostycznego z języka angielskiego wśród uczniów klas trzecich

 

 

Diagnoza powinna odbyć się w dniach 6 lub 7 czerwca(dzień i godzinę testu ustala Dyrektor Szkoły, dla uczniów wszystkich klas trzecich danej placówki). 

Test diagnostyczny z języka angielskiego dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych

Zapraszamy nauczycielki i nauczycieli języka angielskiego szkół podstawowych 
do przeprowadzenia 

 

testu diagnostycznego z języka angielskiego wśród uczniów klas szóstych

 

 

Diagnoza powinna odbyć się w dniach 23 lub 24 maja(dzień i godzinę testu ustala Dyrektor Szkoły, dla uczniów wszystkich klas szóstych danej placówki). 

Strony