Nauczyciele

SZKOLNY WARSZTAT DZIANINY

Serdecznie zapraszamy nauczycieli techniki oraz innych zainteresowanych na warsztaty metodyczne. Celem zajęć jest przygotowanie uczestników do prowadzenia praktycznych działań technicznych  uczniów w warunkach szkolnych.

Podczas zajęć nauczyciele wykonają dzianinę z wykorzystaniem:

  • maszyny dziewiarskiej,
  • szydełka,
  • drutów

oraz bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI PRZYRODY 

Eliminacje dzielnicowe XVI Konkursu Przyrodniczego

Informujemy, że eliminacje dzielnicowe XVI Konkursu Przyrodniczego odbędą się 17 stycznia 2018r. w godz. 13:00 – 14:00. Uczniowie podczas konkursu powinni posiadać ważną legitymację oraz obuwie na zmianę.

Miejsca eliminacji dzielnicowych:

·     Dzielnica Bałuty – rejon I - Szkoła Podstawowa nr 101 w Łodzi ul. Wspólna 5/7, tel. 042 2554373
Zakwalifikowane szkoły: SP 54, SP 58, SP 61, SP 65, SP 101, SP 120, SP 122, SP 142, SP 172.

Seminarium Potencjał i kierunki zmian w edukacji w branży spożywczej i gastronomicznej 
z uwzględnieniem kształcenia bezpieczeństwa i higieny pracy

Zapraszamy nauczycieli kształcenia zawodowego z branży spożywczej i gastronomicznej do udziału w seminarium, organizowanym przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, które umożliwi poznanie nadchodzących zmian w edukacji zawodowej.                       

W programie seminarium między innymi:

MODELOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowy na modelowe zajęcia edukacyjne Systematyka ćwiczeń i metodyka nauczania w kształtowaniu podstawowych umiejętności technicznych i taktycznych w piłce koszykowej - wymagania w nowej podstawie programowej po klasie VI.  Organizatorami zajęć są: Anna Ryś i Ewa Sprawka, doradcy metodyczni  w ŁCDNiKP. Zajęcia poprowadzi Tomasz Szczepaniak - nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 58 w Łodzi.

Finał IX Konkursu dla uczniów szkół podstawowych „O PRZYSZŁOŚCI MARZĘ TERAZ” w ramach Akademii Przedsiębiorczego Dzieciaka

O przyszłosci marzę terazDoradcy zawodowi Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego pragną zaprosić wszystkich nauczycieli szkół podstawowych realizujących tematykę doradztwa zawodowego na podsumowanie konkursu dla uczniów O przyszłości marzę teraz. Zaprezentujemy jak za pomocą metody projektów można aktywizować uczniów do rozpoznania świata zawodów a w szczególności do:

XI KONKURS „ZAWODY PRZYSZŁOŚCI” dla gimnazjalistów

Przygotowanie uczniów do aktywnego poszukiwania pracy w warunkach gospodarki rynkowej jest szczególnie ważne. Dlatego też już w szkole gimnazjalnej należy planować swój rozwój zawodowy i podejmować działania, których celem jest uzyskanie odpowiedniego wykształcenia, kwalifikacji i doświadczeń. Jednocześnie należy umieć rozpoznawać rynek pracy a w szczególności zawody, na które w przyszłości będzie zapotrzebowanie. Stąd też inicjatywa doradców zawodowych zatrudnionych w ŁCDNiKP, aby rozpowszechniać w różnej formie tematykę orientacji zawodowej.

ZAPROSZENIE NA ZAJĘCIA OTWARTE

 INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA

Pracownia Edukacji Humanistycznej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza zainteresowanychnauczycieli na zajęcia otwarte dotyczące sposobów indywidualizowania pracy w klasie integracyjnej z wykorzystaniem tekstu bajki Ignacego Krasickiego „Żółw i mysz”.  

Nauczyciele wychowania przedszkolnego Ośrodek Zarządzania w Edukacji zaprasza do udziału w konkursie literackim

 „Podróż do  krainy wartości, czyli bajki dla małych i dużych”

Celem jest:

  • rozbudzanie zainteresowań literackich i kreatywności nauczycieli wychowania przedszkolnego
  • zainspirowanie do wykorzystanie autorskiego tekstu literackiego w codziennym procesie edukacyjnym z  małym dzieckiem.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w konkursie przyniesie wiele satysfakcji i stanie się doskonałą okazją do promowania własnej twórczości literackiej w środowisku oświatowym.

XVI KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Nauczycielu techniki, rozwijasz u uczniów zainteresowanie techniką, poziom kultury technicznej, kształcisz twórcze postawy wobec problemów techniki? -  Zainspiruj uczniów do udziału w XVI Konkursie Wiedzy Technicznej dla Szkół Podstawowych.

Regulamin konkursu umieszczony jest na stronie internetowej  konkursy.wckp.lodz.pl w części poświęconej konkursom zawodowym.

Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela

Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie oraz wspieranie klienta
w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany, na podstawie własnych (klienta) odkryć, wniosków i zasobów.

                                                   Piotr Pilipczuk Współczesna mitologia coachingu, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza do udziału w trzecim spotkaniu w ramach warsztatów metodycznych  Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela.

Dzięki udziałowi w spotkaniu uczestnicy:

„ZIELONE ENERGIE” oferta edukacyjnych zajęć pozaszkolnych 
dla uczniów klas IV –VI szkoły podstawowej

Serdecznie zapraszamy nauczycieli edukacji  przyrodniczej ze szkół podstawowych do skorzystania z oferty bezpłatnych  dwugodzinnych zajęć pozaszkolnych  adresowanych do uczniów z klas IV-VI.

Spotkania odbywały się w  ŁCDNiKP w sali 313 III piętro.  W zajęciach może uczestniczyć  maksymalnie 18 uczniów (najlepiej z jednej klasy).

Podczas zajęć uczniowie:

Kursy dla administratorów szkolnych kont Office 365

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaplanował tegoroczne terminy (do końca 2017 r.) jednodniowych kursów dla administratorów szkolnych kont Office 365. Odbędą się one w dniach: 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 grudnia 2017r. w godz.: 9.00-15.00. Rejestracja elektroniczna jest już dostępna pod adresem: http://rejestracja.wckp.lodz.pl.

Aplikowanie projektów edukacyjnych w ramach Programu Erasmus+

Aplikowanie projektów edukacyjnych w ramach Programu Erasmus+

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, wszystkich typów szkół, placówek oświatowych oraz przedstawicieli samorządów terytorialnych z Łodzi i województwa łódzkiego na spotkanie poświęcone aplikowaniu projektów w programie Erasmus+.

XV Łódzki Turniej 
„Przygoda z przepisami ruchu drogowego”

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza uczniów I etapu kształcenia pod opieką nauczycieli do udziału w

XV Łódzkim Turnieju „Przygoda z przepisami ruchu drogowego”.

Celem konkursu jest przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym, kształtowanie umiejętności obserwacji i oceny sytuacji na drodze oraz podejmowania właściwych decyzji, wyłonienie i promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych.

Inspiracje świąteczne - wianki warsztaty metodyczne

Zapraszamy na warsztaty metodyczne wszystkich zainteresowanych nauczycieli pragnących rozwijać własne zainteresowania i pasje.

Nauczycielu, dzięki udziałowi w zajęciach:

·      poznasz tajniki tworzenia wianków świątecznych,

·      wykonasz wianek z różnych materiałów m.in. gałązek, rafii, kwiatów, elementów drewnianych, który z całą pewnością będzie świetnym elementem dekoracyjnym drzwi lub świątecznego stołu.

O PRZYCZYNACH NIEPOWODZEŃ UCZNIÓW 
NA EGZAMINIE MATURALNYM 
Z JĘZYKA POLSKIEGO

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych na konferencję, współorganizowaną z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łodzi, która odbędzie się 11 grudnia 2017 r. (w poniedziałek) w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (Łódź, ul. Praussa 4) w godz. 15.30 – 18.30.

Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się:

TWOJA TWÓRCZOŚĆ W ŚWIETLICY

Serdecznie  zapraszamy nauczycieli świetlic oraz wychowawców szkół podstawowych na dwa grudniowe spotkania w formie warsztatów metodycznych, których celem jest zainspirowanie Państwa do działań twórczych w świetlicy, w tym – do rozwinięcia własnych uzdolnień i zamiłowań. Można uczestniczyć w jednym lub dwu spotkaniach.

Twórczość plastyczna

Strony