Komunikat o błędzie

 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 695 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 696 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 700 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 702 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 267 of /home/accounts/strona/www/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 268 of /home/accounts/strona/www/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 276 of /home/accounts/strona/www/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 283 of /home/accounts/strona/www/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_settings_initialize() (line 819 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_settings_initialize() (line 828 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_name(): Cannot change session name when headers already sent in drupal_settings_initialize() (line 831 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_set_save_handler(): Cannot change save handler when headers already sent in drupal_session_initialize() (line 242 of /home/accounts/strona/www/includes/session.inc).
 • Warning: session_id(): Cannot change session id when headers already sent in drupal_session_initialize() (line 266 of /home/accounts/strona/www/includes/session.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) in drupal_send_headers() (line 1503 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) in drupal_send_headers() (line 1503 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) in drupal_send_headers() (line 1503 of /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) w drupal_send_headers() (linia 1503 z /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) w drupal_send_headers() (linia 1503 z /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/accounts/strona/www/kusmir4.css:1) w drupal_send_headers() (linia 1503 z /home/accounts/strona/www/includes/bootstrap.inc).

Katalog dobrych praktyk w edukacji, zeszyt 41. Rola ŁCDNiKP w realizacji projektu “Architekci wiedzy - szkoła ćwiczeń w Łodzi”

Nr komunikatu: 
7
Rok szkolny: 
2022/2023
Autor: 
Grażyna Adamiec
 
Katalog dobrych praktyk w edukacji, zeszyt 41.  
 
Rola Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w realizacji projektu „Architekci wiedzy – szkoła ćwiczeń w Łodzi” 
 
 
Katalog dobrych praktyk w edukacji, zeszyt 41. w całości poświęcony jest roli Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w realizacji projektu „Architekci wiedzy – szkoła ćwiczeń” w Łodzi. 
 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego to placówka zorientowana na wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, doskonalenie umiejętności zawodowych oraz wzbogacanie warsztatu pracy kadry pedagogicznej wszystkich typów szkół i placówek oświatowych. Centrum realizuje również kształcenie innych dorosłych oraz kształcenie praktyczne uczniów, prowadzone w ramach zajęć dydaktycznych całorocznych i w formach pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowoczesnego, specjalistycznego wyposażenia technodydaktycznego. 
 
ŁCDNiKP uczestniczyło w projekcie „Architekci wiedzy – szkoła ćwiczeń w Łodzi” w roli partnera, wspierającego Szkołę Podstawową Kornelówka - Przystań w realizacji działań projektowych.  
 
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacją. Poniżej prezentujemy wykaz zagadnień zawartych w opracowaniu: 
 

1.  Wyniki analizy potrzeb beneficjentów projektu podstawą planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli: 

 
1.1 Analiza, spostrzeżenia i wnioski z wyników ankiety oceny szkoleń 
 
1.2 Spostrzeżenia i wnioski sformułowane na podstawie zbiorczego zestawienia wyników analizy ankiety oceny szkoleń. 
 

1.3 Wyniki analizy potrzeb beneficjentów projektu podstawą planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół współpracujących: 

 • Szkoły Podstawowej nr 4 w Łodzi 
 • Szkoły Podstawowej nr 199 w Łodzi 
 • Szkoły Podstawowej nr 2 przy Zespole Szkół Specjalnych w Warcie 
 • Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach 
 • Szkoły Podstawowej w Bełdowie 
 • Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu 
 • Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 97 w Łodzi 
 

2.  Rola planowania procesu dydaktycznego i monitorowania jego efektywności 

 
Koncentrując się na roli planowania procesu dydaktycznego i monitorowania jego efektywności szczególną uwagę poświęcono terminologii dotyczącej tej tematyki. W związku z tym skupiano się m.in. na: uświadomieniu uczestnikom znaczenia planowania jako sformalizowanego  formułowania celów edukacyjnych - konkretnych, jasno sformułowanych, realnych, aktywizujących uczniów oraz sposobów osiągania tych celów w określonym czasie. Zwracano szczególną uwagę na rozumieniu istoty celów planowania jako elementu modelowania przyszłości, zgodnie z zaprojektowanymi kierunkami działań i realnymi zadaniami z optymalnym wykorzystaniem zasobów. 
 
 Prezentowano i omawiano również fazy planowania:  
 
 • diagnostyczną -  rozumianą jako rozpoznanie warunków zewnętrznych i wewnętrznych  (potrzeb, oczekiwań, wymagań, zasobów indywidualnych i instytucjonalnych), 
 • twórczą – interpretowaną jako  budowanie koncepcji pracy i strategii działań, określanie  celów ogólnych, 
 • projektową – dotyczącą celów szczegółowych, opracowywania projektów/programów,   planów działań oraz  projektowania sposobów monitorowania i ewaluacji pracy. 
 
Podczas spotkań zapoznano uczestników z zasadami planowania: 
 
 • zasadą efektywności – dotyczącą:  
 1. określenia celów i sposobów działania, 
 2. dokonania realnej oceny możliwości osiągnięcia ustalonych celów, 
 3. zapewnienia niezbędnych środków; 
 • zasadą legitymizacji – dotyczącą:  
 
 1. włączenia do programu i planowanych działań celów placówki, 
 2. konkretnego, merytorycznego, merytorycznego wskazania zasadności planowanego przedsięwzięcia, 
 3. orientacji na uczniów; 
 • zasadą przejrzystości (transparencji) dotyczącą: 
 
 • stosowania ustalonych kryteriów planowania, realizacji i dokumentowania działań, 
 • możliwości monitorowania, kontrolowania działań na wszystkich etapach realizacji przedsięwzięcia, 
 • czytelności, logiczności planowania dla tych, których to dotyczy. 
 
 
3. Wspieranie nauczycieli podczas realizacji działań projektowych: 
 
 1. opracowywanie i udostępnianie Materiałów szkoleniowych, 
 2. prowadzenie konsultacji indywidualny i grupowych, 
 3. recenzowanie materiałów wzorcowych i scenariuszy zajęć dydaktycznych, 
 4. opracowanie komentarzy do nagranych lekcji, 
 5. moderowanie spotkań sieci współpracy i samokształcenia. 
 
 
Opracowanie: 
 
Grażyna Adamiec 
czwartek, 23. Marzec 2023
poniedziałek, 1. Styczeń 2024