Dyrektorzy

Wznowione kursy „Administracja szkolnym kontem Office 365”

Informujemy, że zostały wznowione kursy dla tych osób pełniących rolę szkolnych administratorów kont Office 365, którzy do tej pory nie skorzystali z tego typu usług. Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w tych kursach wszystkich administratorów nowo powołanych szkół i przedszkoli, nowych administratorów, którzy zostali powołani w bieżącym roku szkolnym oraz administratorów szkół i placówek oświatowych, które jeszcze nie rozpoczęły wdrożenia usług Office 365.

Podsumowanie konkursów zawodowych w ŁCDNiKP w roku szkolnym 2018/2019

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zaprasza uczniów - laureatów konkursów, dyrektorów i nauczycieli do udziału w uroczystym podsumowaniu konkursów zawodowych, które odbędzie się 4 czerwca 2019 r. w godzinach 10.00 – 12.30, w sali 210, w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

 

W planie spotkania przedstawienie wyników:

FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH

„Blaski i cienie zarządzania szkołą i placówką specjalną”

 

Ośrodek Zarządzania w Edukacji zaprasza dyrektorów szkół i placówek specjalnych do udziału w ostatnim w bieżącym roku szkolnym spotkaniu 

w ramach Forum. 

W planie spotkania:

·     Podsumowanie działalności Forum w roku szkolnym 2018/2019.

·     Wymiana doświadczeń związanych z zarządzaniem szkołą i placówką specjalną. 

VIII Weekend z technologią informacyjną „Nowe horyzonty kreatywności”

Serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół i nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem technologii informacyjnej w pracy zawodowej do udziału w VIII Weekendzie z Technologią Informacyjną „Nowe horyzonty kreatywności”. Spotykamy się w dniach 12-13 kwietnia 2019 r. w pracowniach Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

VII MISTRZOSTWA ŁODZI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SPORTACH SIŁOWYCH

ALTERNATYWNA FORMA SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

 

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego do udziału w spotkaniu, którego celem jest:

·    popularyzacjasportów siłowych w środowisku szkolnym,

·    wyłonienieindywidualnych mistrzów  w konkurencjach takich jak:

-     wyciskanie sztangi leżąc

-     podciąganie na drążku 

 

„Jak zachęcić samego siebie, aby chciało się innym”

FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH

Ośrodek Zarządzania w Edukacji zaprasza dyrektorów szkół i placówek specjalnych do udziału w kolejnym spotkaniu w ramach Forum. 

W planie spotkania:

·     Warsztaty na temat „Jak zachęcić samego siebie, aby chciało się innym”.

·     Dyskusja na temat sposobów motywowania pracowników w kontekście doskonalenia umiejętności zarządczych dyrektora szkoły i placówki. 

Konkurs „Co wiem o mechatronice?”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w kolejnej edycji  konkursuCo wiem o mechatronice?”. Konkurs, adresowany do uczniów łódzkich szkół podstawowych, odbędzie się,  4 kwietnia 2019o godz. 12:00 w siedzibie ŁCDNiKP (sala 310). Każdy uczestnik rozwiąże krótki test składający się z zadań zamkniętych i otwartych. Dla zwycięzców  –  atrakcyjne nagrody. 

Konkurs zawodowy „MYŚL KREATYWNIE – ZOSTAŃ WYNALAZCĄ”

Jeszcze do czwartku(28 lutego) można zgłaszać szkołędo udziału w konkursieMyśl kreatywnie – zostań wynalazcą”. Konkurs jest adresowany do uczniów łódzkich szkół zawodowych z włączeniem szkół w Pabianicach, Kleszczowie, Rawie Mazowieckiej, Tomaszowie Mazowieckim, Zgierzu, Zduńskiej Woli. Komisja Konkursowa będzie oceniać walory ankiety wypełnionej przez uczniów zawierającej opis pomysłu racjonalizatorskiego. Dla zwycięzców –  atrakcyjne nagrody.

Zróbmy sobie kulturę…

Szanowni Państwo  Dyrektorzy,

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdeczniezaprasza na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie tym razem temat:

Zróbmy sobie kulturę…

Uczestnicy uzyskają informacje na temat możliwości działań kulturalnych na terenie placówki na przykładzie Przedszkola Miejskiego nr 98 i Szkoły Podstawowej nr 26. Spotkanie będzie okazją do:

Prezentacja projektu

Zapraszamy uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów klas trzecich dotychczasowych gimnazjów do udziału w konkursie Prezentacja Projektu organizowanym przez XXX Liceum Ogólnokształcące w Łodzi.

 

Konkurs rozpocznie się 11 marca 2019 roku o godz. 10.00w XXX LO, 

ul. Sowińskiego 50/56.

 

Konkurs jest objęty Patronatem Dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia  Praktycznego oraz Patronatem  Honorowym Konsulatu Brytyjskiego w Łodzi.

Akademia Przedsiębiorczego Dzieciaka

Zapraszamy nauczycieli i uczniów klas V – VII szkół podstawowych do udziału w projekcie Akademia Przedsiębiorczego Dzieciaka – Moja pasja – moja przyszłość – mój własny biznes. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowiebędą mieli możliwość doskonalenia umiejętności myślenia i działania przedsiębiorczego, a nauczycielezostaną wyposażeni w ciekawe scenariusze zajęć sprzyjające kształtowaniu postaw przedsiębiorczych.

FORUM DYREKTORA PRZEDSZKOLA

SZANOWNI  PAŃSTWO DYREKTORZY,

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie na temat:

Nowe zasady awansu zawodowego

Uczestnicy uzyskają informacje dotyczące zmian w przepisach prawa oświatowego, obowiązujących od września 2018 r., dotyczących poszczególnych stopni awansu zawodowego:

FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH „ KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”

Ośrodek Zarządzania w Edukacji zaprasza dyrektorów szkół i placówek specjalnych do udziału w kolejnym Forum. 

W planie spotkania:

1. Dyskusja na temat kształtowania kompetencji kluczowych uczniów

  • prezentacja praktyk i doświadczeń uczestników


2. Analiza zadań i obowiązków dyrektora  związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych.

3. Omówienie sposobów monitorowania procesu kształtowania przez nauczycieli kompetencji kluczowych uczniów.

Akademia Liderów Kariery warsztaty dla uczniów

W tym roku szkolnym już po raz szesnasty Regionalny Ośrodek Kariery organizuje warsztaty dla uczniów – liderów Szkolnych Ośrodków Kariery pt. Metoda projektów w pracy Szkolnego Ośrodka Kariery. Zapraszamy od dwóch do pięciu uczniów z każdej szkoły, w której funkcjonuje Szkolny Ośrodek Kariery oraz z tych szkół, które planują prowadzenie takiej działalności. Warsztaty będą odbywały się w środy, co dwa-trzy tygodnie od listopada do maja.

O KONSTRUOWANIU REGULAMINU KONKURSU

WARSZTATY DLA ORGANIZATORÓW/KOORDYNATORÓW KONKURSÓW SZKOLNYCH

            Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych do udziału w 9godzinnychwarsztatach O konstruowaniu regulaminu konkursu, które odbędą się w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznegoprzy ul. Kopcińskiego 29, w godzinach popołudniowych - od 15.30do 18.00, w sali nr310

FORUM DYREKTORA PRZEDSZKOLA

SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY,

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie:

Nadzór pedagogiczny dyrektora przedszkola- prawo i praktyka

Uczestnicy uzyskają informacje na temat zmian w przepisach prawa oświatowego, obowiązujących od września 2018 r., w tym dotyczących:

Strony