Dyrektorzy

Kurs kwalifikacyjny z zakresu Zarządzania Oświatą

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego planuje realizację kursu kwalifikacyjnego  z zakresu Zarządzania Oświatą.
 
Adresatami kursu są nauczyciele posiadający wykształcenie, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. poz.

AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZEGO DZIECIAKA XIII Konkurs dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych „O PRZYSZŁOŚCI MARZĘ TERAZ”

 
AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZEGO DZIECIAKA XIII Konkurs dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w nowej odsłonie
 
„O PRZYSZŁOŚCI MARZĘ TERAZ”
 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego prosi wszystkich nauczycieli szkół podstawowych, którzy w ramach WSDZ są zobowiązani do realizacji tematyki doradztwa zawodowego, o zachęcenie uczniów klas IV-VIII do udziału w konkursie O prz

„JA PRZEDSIĘBIORCA” IX Wojewódzki Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych

 
JA PRZEDSIĘBIORCA
IX Wojewódzki Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 
Przygotowanie uczniów do aktywnego poszukiwania pracy w warunkach gospodarki rynkowej jest szczególnie ważne. Również istotne jest aktywizowanie uczących się do kształtowania postaw przedsiębiorczych i samozatrudnienia.

Kształcenie zdalne – doskonalsze, łatwiejsze, skuteczniejsze

To ogromna szansa dla 144 łódzkich nauczycieli! Zapraszamy Państwa do udziału w unikatowym przedsięwzięciu edukacyjnym, jakie Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zrealizuje w oparciu o grant Ośrodka Rozwoju Edukacji. Celem grantu jest wsparcie nauczycieli w prowadzeniu edukacji zdalnej. Zapewniamy Państwu:

IX Forum Młodzieży Uzdolnionej Informatycznie

 
IX FORUM MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ INFORMATYCZNIE
 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na IX Forum Młodzieży Uzdolnionej Informatycznie organizowane przez uczniów - członków Akademii Młodych Twórców.
 
Spotkanie na temat „Nowoczesne technologie wyzwaniem dla młodzieży” odbędzie się 15 grudnia (środa) 2021 roku w godz. 16.00-18.30 w formie zdalnej.

Konferencja “Rola i zadania nauczyciela w udzielaniu uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej"

 
KONFERENCJA
 
Konsultanci z Ośrodka Zarządzania w Edukacji ŁCDNiKP serdecznie zapraszają do udziału w konferencji online na temat:
 
„Rola i zadania nauczyciela w udzielaniu uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej”.
 
Program:
 
13.00 – 13.10
Otwarcie konferencji;
 
13.10 – 13.40

Forum Dyrektorów Szkół Zawodowych “O nadzorze pedagogicznym i nie tylko” (3 godz./seminarium)

 
FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH
 
Konsultanci z Ośrodka Zarządzania w Edukacji serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu online na temat:
 
O nadzorze pedagogicznym i nie tylko
 
Uczestnicy między innymi:
  • przeanalizują aktualnie obowiązujące uregulowania prawne dotyczące sprawowania nadzoru pedagogicznego,
  • omówią standardy pracy dyrektora szkoły zawodowej,
  • pr

MECHATRONIKA WOKÓŁ NAS

 
MECHATRONIKA WOKÓŁ NAS 
 
Pracownia Edukacji Zawodowej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów szkół na edukacyjne zajęcia pozaszkolne w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej. 
 
Celem spotkania jest zaprezentowanie: 
  • zmodernizowanego Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej, 
  • przykładów wykorzystania mechatroniki w różnych obszarach przemysłowych, 

Forum Dyrektorów Liceów Ogólnokształcących. “Narzędzia efektywnej komunikacji interpersonalnej - Asertywność”

 
FORUM DYREKTORÓW LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
 
Konsultanci z Ośrodka Zarządzania w Edukacji serdecznie zapraszają do udziału w konferencji w ramach Forum na temat:
 
Narzędzia efektywnej komunikacji interpersonalnej - Asertywność
 
Uczestnicy między innymi:
  • uzyskają podstawowe informacje na temat sposobów komunikowania się, przeanalizują bariery komunika

Forum Dyrektorów Szkół i Placówek Specjalnych - Narzędzia efektywnej komunikacji interpersonalnej - Asertywność

 
FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH
 
Konsultanci z Ośrodka Zarządzania w Edukacji serdecznie zapraszają do udziału w konferencji online w ramach Forum na temat:
 
Narzędzia efektywnej komunikacji interpersonalnej - Asertywność
 
Uczestnicy, między innymi:
  • uzy

Forum Dyrektorów Przedszkoli i Szkół Podstawowych - Narzędzia efektywnej komunikacji interpersonalnej - Asertywność

 
FORUM DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
 
Konsultanci z Ośrodka Zarządzania w Edukacji serdecznie zapraszają do udziału w konferencji online w ramach Forum na temat:
 
Narzędzia efektywnej komunikacji interpersonalnej - Asertywność
 
Uczestnicy, między innymi:

Klub Młodego Dyrektora – Awans zawodowy nauczyciela – zadania dyrektora

 
KLUB MŁODEGO DYREKTORA
 
Konsultanci z Ośrodka Zarządzania w Edukacji serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu online na temat:
 
Awans zawodowy nauczyciela – zadania dyrektora
 
Uczestnicy, między innymi:
  • usystematyzują wiedzę na temat aktualnych aktów prawnych regulujących zagadnienie awansu zawodowego nauczycieli,

Konferencja “Szkoła XXI wieku – Wyzwania i trendy w edukacji”

 
KONFERENCJA
„Szkoła XXI wieku – Wyzwania i trendy w edukacji”.
 
Konsultanci z Ośrodka Zarządzania w Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zapraszają do udziału w konferencji online na temat: „Szkoła XXI wieku – Wyzwania i trendy w edukacji”. Konferencja odbędzie się 20 października 2021 r. w godzinach 12:30 - 14:30.

Dyrektor w świecie mediów

 
FORUM DYREKTORÓW
 
Konsultanci z Ośrodka Zarządzania w Edukacji serdecznie zapraszają do udziału w dwudniowych warsztatach na temat:
 
Dyrektor w świecie mediów
 
Nie można wywrzeć dobrego wrażenia po raz drugi
 
Uczestnicy między innymi:
  • przedyskutują sposoby sprawnego formułowania, dobierania

SZKOŁA ĆWICZEŃ – EDUKACJA NA MIARĘ CZASÓW, POTRZEB I MOŻLIWOŚCI

 

 

INFORMACJE O KONFERENCJI

Ogólnopolski Operator Oświaty oraz Szkoła Ćwiczeń „Architekci Wiedzy”  wraz z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego i Uczelnią Nauk Społecznych w Łodzi ma zaszczyt zaprosić na Konferencję pt. „SZKOŁA ĆWICZEŃ – EDUKACJA NA MIARĘ CZASÓW, POTRZEB I MOŻLIWOŚCI”

XII Weekend z Technologią Informacyjną “Kierunek - kompetencje przyszłości !”

 
XII Weekend z technologią informacyjną
„Kierunek – kompetencje przyszłości !”
 
Serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół i nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem technologii informacyjnej w pracy zawodowej do udziału w XII Weekendzie z Technologią Informacyjną „Kierunek – kompetencje przyszłości !”.

Strony