Pracodawcy

Kursy języka angielskiego

W roku szkolnym 2020/2021 Ośrodek Zarządzania w Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego planuje kontynuację kursów języka angielskiego 
dla dyrektorów i wicedyrektorów 
łódzkich szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.

Harmonogram kursów: wrzesień/październik 2020 r.– styczeń/luty 2021 r. (z możliwością kontynuacji w kolejnym semestrze – od stycznia/lutego 2021 r.). 

Inspirowanie nauczycieli do podejmowania ciekawych inicjatyw /przedsięwzięć w zakresie orientacji prozawodowej

Doradcy metodyczni Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej we współpracy z Pracownią Edukacji Przedzawodowej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego planują organizację cyklu seminariów on-line na temat:

Prozawodowe projekty edukacyjne w łódzkich szkołach podstawowych i przedszkolach

Celem przedsięwzięcia jest:

· upowszechnienie działań realizowanych w zakresie V edycji projektu edukacyjnego „Modelowanie szkolnymi/przedszkolnymi systemami orientacji prozawodowej”,

Od pomysłu do projektu - aplikowanie wniosków w ramach Programu Erasmus+ Akcja 2

Informujemy, że termin składania wniosków w programie Erasmus+ na następujące działania zostaje przedłużony do 23 kwietnia 2020 r. (12:00 czasu obowiązującego w Brukseli):

• partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej (KA201),

• partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego (KA202),

• partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego ( KA203),

Lodzermenscha przemysłowy język postępu

Jak wyglądała rzeczywistość pierwszych łódzkich przedsiębiorców? Jakie – zapomniane już dziś – profesje występowały w Łodzi przemysłowej w epoce jej kształtowania się i burzliwego rozwoju? Jak się robiło karierę w fabrycznym mieście? Dowiedzą się tego uczestnicy warsztatów metodycznych, organizowanych przez Muzeum Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego dla nauczycieli wszystkich typów szkół.

IX Weekend z Technologią Informacyjną „Nowe technologie – nowoczesne kształcenie”

11-12 października 2019 roku w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego po raz dziewiąty zostanie zorganizowany Weekend z Technologią Informacyjną. W trakcie dwóch dni zostanie zorganizowanych 48 warsztatów dla dyrektorów i nauczycieli informatyki oraz nauczycieli innych przedmiotów zainteresowanych wykorzystaniem technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej i zarządzaniu pracą szkoły. Ich tematyka będzie dotyczyć, między innymi:

·      kształtowania twórczego, logicznego i algorytmicznego myślenia,

Strony