Pracodawcy

XII Weekend z Technologią Informacyjną “Kierunek - kompetencje przyszłości !”

 
XII Weekend z technologią informacyjną
„Kierunek – kompetencje przyszłości !”
 
Serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół i nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem technologii informacyjnej w pracy zawodowej do udziału w XII Weekendzie z Technologią Informacyjną „Kierunek – kompetencje przyszłości !”.

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

 
KURS KWALIFIKACYJNY PEDAGOGICZNY DLA NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
 
Dyrekcja Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego informuje o planowanej organizacji w roku szkolnym 2021/2022 kursu, który umożliwia przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu.
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego oraz uzyskują kwalifikacje zgodnie z w

Kursy języka angielskiego

W roku szkolnym 2020/2021 Ośrodek Zarządzania w Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego planuje kontynuację kursów języka angielskiego 
dla dyrektorów i wicedyrektorów 
łódzkich szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.

Harmonogram kursów: wrzesień/październik 2020 r.– styczeń/luty 2021 r. (z możliwością kontynuacji w kolejnym semestrze – od stycznia/lutego 2021 r.). 

Inspirowanie nauczycieli do podejmowania ciekawych inicjatyw /przedsięwzięć w zakresie orientacji prozawodowej

Doradcy metodyczni Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej we współpracy z Pracownią Edukacji Przedzawodowej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego planują organizację cyklu seminariów on-line na temat:

Prozawodowe projekty edukacyjne w łódzkich szkołach podstawowych i przedszkolach

Celem przedsięwzięcia jest:

· upowszechnienie działań realizowanych w zakresie V edycji projektu edukacyjnego „Modelowanie szkolnymi/przedszkolnymi systemami orientacji prozawodowej”,

Od pomysłu do projektu - aplikowanie wniosków w ramach Programu Erasmus+ Akcja 2

Informujemy, że termin składania wniosków w programie Erasmus+ na następujące działania zostaje przedłużony do 23 kwietnia 2020 r. (12:00 czasu obowiązującego w Brukseli):

• partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej (KA201),

• partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego (KA202),

• partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego ( KA203),

Strony