Dyrektorzy

XLIV OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

 

Olimpiada Polonistyczna, organizowana bez przerwy od 1970 roku, zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jej finalistami i laureatami było wielu wybitnych badaczy z różnych dziedzin humanistyki, profesorów, nauczycieli akademickich i szkolnych, a także znanych uczestników życia publicznego i działaczy na polu kultury. Zdaniem prof. dr hab.

Zaproszenie do udziału w konferencji

KSZTAŁCENIE MODUŁOWO – ZADANIOWE
 W EDUKACJI MECHATRONICZNEJ
 W ŁÓDZKIM CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
 I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Szanowni Państwo!

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza dyrektorów, nauczycieli rodziców i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 do udziału w konferencji Kształcenie modułowe w edukacji mechatronicznej w ŁCDNiKP.

NAUCZYCIEL-BIBLIOTEKARZ KREATOREM PROMOCJI CZYTELNICTWA

21 września 2016r. o godz. 10.00 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź, ul. Kopcińskiego 29, w sali 310 odbędzie się pierwsza w tym roku szkolnym konferencja dla nauczycieli-bibliotekarzy. Zgodnie z polityką oświatową MEN na rok szkolny 2016/17 zajmiemy się szeroko pojętą problematyką upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Podczas pierwszej części spotkania dowiecie się Państwo o tym:

Stwórz HIP klasę

Projekt Bohaterskiej Wyobraźni 
Jak Bierni Obserwatorzy mogą stać się Bohaterami?

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi  we współpracy z  Łódzką Akademią Dramy, Centrum Zimbardo w Katowicach zaprasza nauczycieli  do zapoznania się z międzynarodowym programem  ,,Bohaterska Wyobraźnia” -  Heroic Imagination Project .

10 lat ,,Zippiego” w Centrum

 

 

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi  wraz z Centrum Wsparcia Terapeutycznego i Centrum Pozytywnej Edukacji od 10 lat zajmuje się przygotowaniem nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do realizacji Międzynarodowego Programu Przyjaciele Zippiego,  promującego wśród nauczycieli zdrowie psychiczne  dzieci w wieku 5-8 lat.

WARSZTAT PRACY ORGANIZATORA KONKURSU WARSZTATY DLA ORGANIZATORÓW/KOORDYNATORÓW KONKURSÓW SZKOLNYCH

Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych do udziału w 12 - godzinnych warsztatach nt. Warsztat pracy organizatora konkursu, które odbędą się w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przy ul. Kopcińskiego 29, w godzinach popołudniowych - od 15.30 do 18.30.

Udział w warsztatach umożliwi:

Szybka informacja 12

Doradcy metodyczni zapraszają dyrektorów, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i świetlic szkolnych  zainteresowanych doskonaleniem umiejętności zawodowych oraz wdrażaniem nowych strategii pracy z uczniem I etapu kształcenia do udziału w konferencji. Osoby zainteresowane zastosowaniem nowych rozwiązań technologii informacyjnej w szkole będą miały możliwość wyboru jednego bezpłatnego warsztatu poprowadzonego przez zaproszonego eksperta.

KONKURSY W CENTRUM

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zorganizuje i przeprowadzi w roku szkolnym 2016/2017, podobnie jak w latach ubiegłych, wiele różnorodnych konkursów (przedmiotowych, interdyscyplinarnych, zawodowych i informatycznych) o zasięgu łódzkim i wojewódzkim.

Nowe horyzonty wychowania przedszkolnego – oferta doskonalenia i doradztwa Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na rok szkolny 2016/2017

Zaproszenie na konferencję
Nowe horyzonty wychowania przedszkolnego – oferta doskonalenia
i doradztwa Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
na rok szkolny 2016/2017

Doradcy metodyczni zapraszają dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego zainteresowanych doskonaleniem umiejętności zawodowych oraz wdrażaniem nowych strategii pracy z małym dzieckiem do udziału w konferencji.

Konferencja „Edukacja ekologiczna – nowe możliwości” na przykładzie współpracy ŁCDNiKP z WFOŚiGW w Łodzi

Serdecznie zapraszamy  dnia 16. września 2016r. (piątek) nauczycieli przedszkoli i wszystkich typów szkół do udziału w spotkaniu z zakresu szeroko rozumianej ekologii. Celem konferencji jest zaprezentowanie oferty edukacyjnej ŁCDNiKP i WFOŚiGW w Łodzi w nowym roku szkolnym. 

Konferencja odbędzie się w godz. 13.00 -14.30 w  siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  ul. Dubois 118, sala konferencyjna  (parter).

Tematyka konferencji:

PETANQUE – POZNAJEMY ZASADY GRY I ORGANIZACJĘ TURNIEJÓW MINI TURNIEJ DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Zapraszamy  nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych, gimnazjów 
i  szkół  ponadgimnazjalnych na 5 godzinne warsztaty metodyczne:

Udział w warsztatach umożliwi poznanie:

  • przepisów  gry w bule i nauki rzutów,
  • zasad organizacji zawodów sportowych w bule,
  • alternatywnych form aktywności ruchowej do zastosowania w szkole.

 

ZAPROSZENIE

W ramach Forum Dyrektorów Szkół i Przedszkoli Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza zainteresowanych dyrektorów, wicedyrektorów szkół/placówek oraz nauczycieli - liderów szkolnych zespołów zadaniowych na spotkanie na temat Wpływ aktualnych zmian prawa oświatowego na kształt Statutu Szkoły/Placówki. 

Podczas spotkania uczestnicy między innymi:

ZAPROSZENIE NA ZAJĘCIA OTWARTE

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza zainteresowanych dyrektorów, pracowników poradni, nauczycieli i pedagogów  na zajęcia otwarte z cyklu prezentującego  

Model pracy z uczniem niepełnosprawnym.

 

Kolejne spotkanie Wspomaganie ucznia z zaburzoną komunikacją odbędzie się 17 maja 2016 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 4 w Łodzi, ul. Krzywickiego 20.

Podczas spotkania uczestnicy m.in.:

ZAPROSZENIE

W ramach Forum Dyrektorów Szkół i Placówek Specjalnych Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza zainteresowanych dyrektorów na spotkanie, którego tematem będzie  Dokumentowanie pracy szkoły.

Podczas spotkania uczestnicy między innymi:

Strony