Dyrektorzy

Erasmus+. Spotkanie informacyjne dla sektorów: Edukacja Szkolna, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe oraz Młodzież

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone aplikowaniu projektów w programie Erasmus+.

Spotkanie odbędzie się 13 stycznia 2016 r. w godz. 11:00-17:30 w Zespole Szkół w Kleszczowie (Solpark, ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów).

Forum Dyrektorów Szkół

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza zainteresowanych dyrektorów na spotkanie w ramach Forum Dyrektorów Szkół na temat: Ocenianie wspierające rozwój ucznia prowadzone przez p. Annę Romańską eksperta współpracującego z Centrum Edukacji Obywatelskiej w zakresie oceniania kształtującego.   

Podczas spotkania uczestnicy będą mogli zapoznać się z następującymi  zagadnieniami:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego w zakresie Działania XI.3 Kształcenie zawodowe

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonymi konkursami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w zakresie Działania XI.3 Kształcenie zawodowe serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkania informacyjne poświęcone dokumentacji konkursowej dla ww. konkursu.

Spotkania odbędą się:

Kurs Kwalifikacyjny dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego planuje organizację i przeprowadzenie Kursu Kwalifikacyjnego z metodyki nauczania języka angielskiego według ramowego programu MEN.

CEL KURSU:

ERASMUS+ EDUKACJA SZKOLNA

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone aplikowaniu projektów w programie Erasmus+ Edukacja Szkolna.

Tematyka spotkania:

1.   Akcja 1: Mobilność edukacyjna Wyjazdy kadry edukacyjnej

2.   Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekty wielostronne realizowane z udziałem polskich instytucji

III KONKURS LIDER WDRAŻANIA EDUKACJI NORMALIZACYJNEJ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne województwa łódzkiego do udziału w III edycji Konkursu Lider wdrażania edukacji normalizacyjnej w szkołach ponadgimnazjalnych.

Konkurs objęty został honorowym patronatem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Praca z dzieckiem słabowidzącym i niewidomym w tym z niepełnosprawnością sprzężoną w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

ZAPROSZENIE NA ZAJĘCIA OTWARTE

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza zainteresowanych Dyrektorów, Nauczycieli i Pedagogów na cykl zajęć otwartych prezentujących model pracy z uczniem niepełnosprawnym (w ujęciu prawa oświatowego). 

Fundusze europejskie dla edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych oraz pracowników samorządowych na spotkanie informacyjne.

Udział w spotkaniu umożliwi poznanie:

-  kluczowych obszarów wsparcia dla edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Kształcenie modułowe w edukacji mechatronicznej w ŁCDNiKP

Zaproszenie

Szanowni Państwo!

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 do udziału w konferencji:

 Kształcenie modułowe w edukacji mechatronicznej w ŁCDNiKP.

Program konferencji obejmuje:

Spotkanie Regionalne Przywództwa Edukacyjnego w ramach projektu Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek

Uniwersytet Jagielloński oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Spotkaniu Regionalnym Przywództwa Edukacyjnego. Spotkanie jest dedykowane dla przedstawicieli organów prowadzących i nadzoru pedagogicznego, organizacji przedstawicielskich dyrektorów szkół/placówek oraz placówek doskonalenia nauczycieli.

Strony