Dyrektorzy

ZAJĘCIA „OLIMPIJSKIE” Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Pracowania Pomiaru Dydaktycznego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego  i doradca metodyczny ds. matematyki zapraszają uczniów i nauczycieli  zainteresowanych wspólnym rozwiązywaniem problemów, z jakimi można spotkać się w trakcie zawodów olimpiady matematycznej, na zajęcia pozalekcyjne.

KONKURSY W CENTRUM

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zorganizuje i przeprowadzi w roku szkolnym 2015/2016, podobnie jak w latach ubiegłych, wiele różnorodnych konkursów (przedmiotowych, interdyscyplinarnych, zawodowych i informatycznych) o zasięgu łódzkim i wojewódzkim. Będą one adresowane do uczniów i nauczycieli publicznych oraz niepublicznych szkół wszystkich typów, także różnych placówek oświatowych.

Konferencja - Globalne widzenie świata. Przestrzeń - miejsca - ludzie - działania. Europejski Rok na rzecz Rozwoju.

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zapraszają na  konferencję zatytułowaną  Globalne widzenie świata. Przestrzeń - miejsca - ludzie - działania. Europejski Rok na rzecz Rozwoju.  Jest jedną z szesnastu regionalnych konferencji organizowanych w Polsce w ramach Europejskiego Roku na Rzecz Rozwoju.

Strony