Kursy języka angielskiego

Nr szybkiej informacji: 
2
Adresat: 
Dla dyrektorów i wicedyrektorów łódzkich szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.
Informacja o wydarzeniu: 

W roku szkolnym 2020/2021 Ośrodek Zarządzania w Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego planuje kontynuację kursów języka angielskiego 
dla dyrektorów i wicedyrektorów 
łódzkich szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.

Harmonogram kursów: wrzesień/październik 2020 r.– styczeń/luty 2021 r. (z możliwością kontynuacji w kolejnym semestrze – od stycznia/lutego 2021 r.). 

Harmonogram opracowano dla zajęć stacjonarnych z możliwością (w razie konieczności) czasowego przejścia w tryb zdalny za pomocą platformy Microsoft Teams.

Terminarz pierwszych spotkań:

L.p.

Poziom 

Ilość godzin

Koszt 
(1 semestr)

Planowany termin i miejsce pierwszego spotkania

Dzień tygodnia/sala

1.

B1
(konwersacje  dla dyrektorów)

60 
(20 x 3 godz.)

30*zł 

05.10.2020 godz. 13.30-15.30

poniedziałek
sala 201

2.

A1 (III sem)

60 
(15 x 4 godz)

600 zł

28.09.2020 godz. 16.00-19.15

poniedziałek
sala 201

3.

B1 (II sem.)

60 
(15 x 4 godz)

600 zł

01.12.2020 godz. 17.00-20.15 

wtorek
sala 201

4.

B2 (I sem.)

60 
(15 x 4 godz)

600 zł

30.09.2020 godz. 16.00-19.15 

środa
sala 201

5.

B1(+) (I sem.)

60 
(15 x 4 godz)

600 zł

01.10.2020 godz. 17.00-20.15 

czwartek
sala 201

6.

B1 (+)

60 
(15 x 4 godz)

600 zł

25.09.2020 godz. 15.00-18.15 

piątek
sala 201

7.

A2 (III sem.)

60 
(15 x 4 godz)

600 zł

26.09.2020 godz. 09.00-12.15 

sobota
sala 201

* zajęcia prowadzi pracownik ŁCDNiKP

Warunkiem realizacji usługi jest udział minimum 10 osób.

Zainteresowanych Państwa prosimy o bezpośrednie zarejestrowanie się na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl Nauczyciele zainteresowani dołączeniem do grupy proszeni są o wypełnienie testu kwalifikacyjnego dostępnego w pokoju 208 i w  sekretariacie ŁCDNiKP (pokój 209).Podaną kwotę należy wpłacić na konto ŁCDNiKP 
52 1560 0013 2026 0040 3869 0005,  najpóźniej do 30.09.2020 r.), prosimy o informację w zgłoszeniu 
w przypadku opłaty w ratach. 

Szczegółowych informacji udziela: Zofia Kordala tel. 42 6783378 w. 208; z.kordala@lcdnikp.elodz.edu.pl

 

Organizator: 
Zofia Kordala