Kształcenie zdalne - tylko konieczność, czy też inspiracja?

Adresat: 
Nauczyciel, dyrektorzy, rodzice
Informacja o wydarzeniu: 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i dyrektorów szkół zainteresowanych wdrażaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia do udziału w konferencji „Kształcenie zdalne – tylko konieczność czy także inspiracja?”

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane dotychczasowe doświadczenia związane z wykorzystaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia zdalnego. Pragniemy ponadto podyskutować o możliwościach wykorzystania tego wszystkiego, czego nauczyliśmy się korzystając z technologii informacyjnej w okresie pandemii, także w edukacji hybrydowej i stacjonarnej.

W konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz firm Microsoft i Agraf.

Konferencja odbędzie się 16.06.2021 roku w godz. 15.00-18.00 w formie zdalnej, w usłudze Teams. Udział jest bezpłatny. Wszystkie osoby zarejestrowane otrzymają stosowny link. Prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa poprzez rejestrację elektroniczną do 15.06.2021 r.

Link do rejestracji:

https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/66855

Udział w konferencji online jest możliwy dla osób, które zarejestrują się za pomocą służbowego adresu mailowego w domenie elodz.edu.pl.

                                                                                                                      

Opracowała:                                                                                                 

Lidia Aparta                                        

l.aparta@lcdnikp.elodz.edu.pl

konsultant ds. edukacji informatycznej

Organizator: 
Lidia Aparta