Katalog dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt nr 39. Nowe wyzwania w edukacji.

Nr komunikatu: 
1
Rok szkolny: 
2022/2023
Autor: 
Grażyna Adamiec g.adamiec@lcdnikp.elodz.edu.pl
 
Komunikat nr 1 
Pracowni edukacji zawodowej 
 
rok szkolny 2022/2023 
 
Katalog dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt 39.  
Nowe wyzwania w edukacji 
 
Szanowni Państwo, 
 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przygotowało trzydziesty dziewiąty zeszyt Katalogu dobrych praktyk w edukacji. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych - twórców prezentowanych w publikacji dobrych praktyk oraz współpracy z nimi nauczycieli doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów – opiekunów szkół i przedszkoli. 
 
Przypomnijmy.  
Koniec roku szkolnego, a także rozpoczęcie kolejnego to okres podsumowań działalności szkół i placówek oświatowych. Jest to świetna okazja do zaprezentowania osiągnięć w naszym Katalogu i upowszechnienia ich. Poznawanie i uczenie się „nowego” oraz stosowanie „go” w życiu zawodowymi prywatnym sprzyja dostrzeganiu możliwości zapoznawania się z innowacyjnymi, twórczymi propozycjami, programami, projektami, przedsięwzięciami, przykładami rozwiązań różnorodnych problemów oświatowych oraz wzorcami organizacji edukacyjnych. Dzięki temu wzbogacamy własną wiedzę, doświadczenie im osiągamy wymierne efekty realizowanych działań.  
 
Tak jak w poprzednich latach, tak i obecnie, rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny z wieloma zmianami w prawie oświatowym. Przyzwyczajeni zostaliśmy do tego, że okres wakacji to okres wielkiej aktywności legislacyjnej w oświacie. Nie wszystkie zmiany można od razu stosować w codziennej praktyce szkolnej, gdyż wiele zmian wymaga szczegółowych analiz, wyjaśnień i interpretacji. Szkoda, że dano nam zbyt mało czasu na poznanie, zrozumienie i wdrożenie nowego podejścia do procesu kształcenia i egzaminowania. Na początku roku szkolnego musimy zapoznać się z wieloma nowymi przepisami prawa oświatowego i stosować je w praktyce. Pomimo tylu wyzwań wielu dyrektorów i nauczycieli znalazło czas na to, aby podzielić się z nami swoimi doświadczeniami, refleksjami i sukcesami.  
 
Poniżej prezentujemy wykaz artykułów, których autorami są nauczyciele: 
 1. Honorowa Złota Odznaka Naczelnej Organizacji Technicznej dla Janusza Moosa 
 2. XXXV PODSUMOWANIE RUCHU INNOWACYJNEGO W EDUKACJI. Autor: Janusz Moos 
 3. Przedszkole Miejskie nr 200 w Łodzi. „Czym byłby świat dziecka bez bajek” – czyli o tym, jak najmłodsi rozwijają kulturę obcowania z literaturą i bajką przy wykorzystaniu teatru Kamishibai. Autorki: Magdalena Starosta, Magdalena Żak, Małgorzata Marczak  
 4. Przedszkole Miejskie nr 1 w Ozorkowie. Wyzwanie, które „przyszło” z Ukrainy. Autorka: Iwona Pietruszewska 
 5. Szkoła Podstawowa nr 109 w Łodzi. Podróże dla wszystkich - innowacja pedagogiczna. Autorka: Renata Cybulska  
 6. Szkoła Podstawowa nr 109 w Łodzi. Projekt Eko-przyjaciele w Realnym i Wirtu@lnym Świecie. Autorka: Justyna Gruszczyńska-Mądry 
 7. Szkoła Podstawowa nr 120 im. Konstytucji 3 Maja w Łodzi. Innowacja STOP zagrożeniom www. Autorzy: Katarzyna Lisowska, Monika Jurkiewicz 
 8. Szkoła Podstawowa nr 120 im. Konstytucji 3 Maja w Łodzi. Zaproś mnie na swoją lekcję - projekt ogólnopolski. Autorka: Katarzyna Lisowska 
 9. Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 128 w Łodzi. Podsumowanie 8-letniej działalności grupy teatralnej Autentyczni Artyści. Autorzy: Agnieszka Sylwia Pisula, Anna Zielińska, Marcin Nowak, Monika Pakuła 
 10. Szkoła Podstawowa nr 206 im. Łódzkich Włókniarek w Łodzi. W świecie zawodów, czyli rozmowy o zawodach dawnych, ginących, współczesnych i przyszłych - projekt wczesnej orientacji zawodowej uczniów klas 1-3. Autorka: Anna Prusak 
 11. Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi. Pasje i sukcesy uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych w Łodzi – Międzynarodowy Turniej Piłki Wodnej 
 12. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi. Praktyki zawodowe w Hiszpanii uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi. Autorka: Magdalena Makara 
 13. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi. Pasje i sukcesy uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi - Mistrzostwa Polski MTM. Andrzej Chrząstek 
 14. XLII Liceum Ogólnokształcące imienia Ireny Sendlerowej w Łodzi. Projekty międzynarodowe, współpraca ze szkołami w Anglii i Szkocji. Autorka: Anna Bułaj-Michalska 

  Z działalności Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
 15. Warsztaty pisania ikon w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Autorka: Joanna Wieliczko 
 16. Jakie metody kształcenia stosuję w swojej pracy dydaktycznej? – inspiracje i dzielenie się wiedzą. Autorka: Maria Michalak 
 17. Z prac Zespołu Metodycznego Zdolności manualne atutem na rynku pracy. Autorka: Maria Michalak 
 18. Mistrz techniki to ja. Autorzy: Donata Andrzejczak i Adam Cyrański 
 19. Konferencja podsumowująca konkursy zawodowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych zorganizowane w ŁCDNiKP w roku szkolnym 2021/2022. Barbara Kapruziak, Joanna Orda, Maria Stompel, Ryszard Zankowski 
 20. Sesja Rola BHP w zarządzaniu zdrowiem pracowników szkoły/placówki”. Autorzy: Zdzisław Anglart i Izabela Rosiak
 21. VI edycja Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Praca nie szkodzi. Autorka: Izabela Rosiak 
 22. HTEC czyli amerykańskie Centrum Edukacji Technicznej Haas w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Autor: Paweł Krawczak 
 23. Zespół Nauczycieli Liderów Edukacji Filmowej. Autorki: Danuta Górecka, Beata Wielkopolan, Ewa Sztombka, Iwona Filipowicz 
 24. Zespół do spraw Edukacji Medialnej – podsumowania. Autorka: Danuta Górecka 
 25. Podsumowanie LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Autorka: Danuta Górecka 
 26. Interdyscyplinarne konkursy i olimpiada polonistyczna - czas na podsumowania. Autorka: Ewa Sztombka 
 27. Wdrażanie edukacji filozoficznej do praktyki szkolnej. Autorka: Ewa Sztombka 
 28. Podsumowanie I Ogólnołódzkiego Konkursu Pięknego Czytania Magia Słowa w Szkole Podstawowej nr 152 w Łodzi. Autorka: Anna Drzewiecka 
 29. Działania ŁCDNiKP w doskonaleniu edukacji artystycznej. Autorka: Aldona Malinowska-Danielewicz 
 30. Citozen games - poważne gry w rozwiązywaniu problemów społecznych. Autorka: Beata Wielkopolan 
 31. Akademia Tutora w ŁCDNiKP. Mariola Zajdlic 
 32. Projekty w ŁCDNiKP. Mariola Zajdlic 
 33. Uprawnienia do prowadzenia egzaminów na kartę rowerową. Krzysztof Makowski 
 34. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczniów techniką origami. Autorzy: Danuta Węgrowska, Jacek Człapiński 
 35. Poznaj możliwości wykorzystania aplikacji Geogebry w pracy nauczyciela matematyki. Autorzy: Danuta Węgrowska, Jacek Człapiński 
 36. Akademia Seniora w ŁCDNiKP. Autorka: Barbara Wrąbel 
 37. Łódzka Tytka Seniora

  Z działalności Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Autorzy: Zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji 
 38. Projekt analityczno-badawczy Kształcenie i rynek pracy sektora budowlanego w regionie łódzkim 
 39. Projekt analityczno-badawczy Branża logistyczna w regionie łódzkim  
 40. Projekt Analiza ofert pracy dostępnych w regionie łódzkim w wybranych portalach internetowych 
 41. Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim 
 42. Wsparcie dla uczących się, szkół i instytucji samorządowych

  Z działalności Ośrodka Zarządzania w Edukacji
 43. Co działo się w Ośrodku Zarządzania w Edukacji ŁCDNiKP w roku szkolnym 2021/2022? Mariola Zajdlic.

  Kronika wydarzeń. Grażyna Adamiec 
 44. Europejski Tydzień Sportu 2022 
 45. Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich 2022 
 46. Ogólnopolski Jesienny Festiwal Sportu Szkolnego 2022 
 
Wstęp do publikacji przygotowali: Grażyna Adamiec i Janusz Moos. 
 
Rekomendacji nauczycielskim działaniom udzieliły:  
 
Elżbieta Ciesiołkiewicz (ŁCDNiKP), Grażyna Adamiec (ŁCDNiKP), Jadwiga Jezierna (ZSTI), Barbara Preczyńska (ŁCDNiKP), Anna Sierba (ZSTI), Anna Zientalska (ŁCDNiKP). 
 
Zdjęcia ilustrujące artykuły pozyskano ze zbiorów szkół i przedszkoli. 
 
Zachęcamy do lektury wszystkich wydań Katalogu dobrych praktyk w edukacji. Wersję pdf publikacji zamieszczamy na stronie internetowej ŁCDNiKP w zakładce DOBRE PRAKTYKI. 
 
Opracowała:  
Grażyna Adamiec - nauczyciel konsultant 
 
środa, 12. Październik 2022
czwartek, 31. Sierpień 2023