Publikacje

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego to placówka, która wśród wielu ofert  prowadzi działalność wydawniczą. Od lat ukazują się nakładem Centrum publikacje w formie książkowej, mające za zadanie pomagać, wspierać, inspirować. Są to zarówno scenariusze zajęć lekcyjnych jak i opisy wykorzystania w praktyce zajęć aktywizujących. Publikacje te wydawane są zazwyczaj w formie niewielkich książeczek, które nie zabierając nauczycielowi miejsca w teczce mogą okazać się przydatne w wielu sytuacjach.

Bezpośredniego zakupu publikacji można dokonać w siedzibie Centrum w Zespole Wydawniczym (p.213, II piętro), a także zamawiać mailowo (napoli@wp.pl).

Kod Tytuł Autorsortuj malejąco Cena
0267 Wykorzystanie metody projektów w edukacji wczesnoszkolnej (z doświadczeń łódzkich nauczycieli) Hanna Derewlana (red.) 4 zł
0247 Tuwim bliski dzieciom (scenariusze zajęć i uroczystości szkolnych dla I etapu kształcenia, Zeszyt Metodyczny nr 6 Hanna Derewlana (red.) 8 zł
Dobre praktyki, Zeszyt 1 Jacek Głębski (red) 0 zł
0217 Scenariusze lekcji biologii z elementami języka angielskiego, Biology in English Jacek Pachelski (red.), Katarzyna Nowakowska 9 zł
0209 Rola doświadczeń w edukacji przyrodniczej i biologicznej Jacek Pacholski (red.), Małgorzata Wiśniowska (red.) 9 zł
XVI Przegląd Twórczości artystycznej uczniów szkół zawodowych Jadwiga Jezierna (red.) 0 zł
Między teorią a praktyką (wybrane zagadnienia z zakresu kultury książki dzieci i młodzieży), Jadwiga Konieczna (red.), Mariola Antczak (red.) 14 zł
0112 Kształtowanie umiejętności z zakresu mini-siatkówki Jakub Grzegorczyk 8 zł
Potrzeby regionalnego rynku pracy w układzie etosu pracy. Studium przypadku dla województwa łódzkiego, Analizy i badania nr 15 Jakub Stempień Leszek Kuras 7 zł
Projekt analityczno-badawczy: „Potrzeby kadrowe pracodawców województwa łódzkiego” – zestawienie szczegółowych wyników badań – (wyłącznie do użytku wewnętrznego), Analizy i badania nr 6 Jakub Stempień, Jarosław Tokarski 5 zł
Procedury postępowania w przypadkach aktów terroru i w innych sytuacjach kryzysowych (Materiał pomocniczy dla wychowawców i nauczycieli przysposobienia obronnego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) Jan Dobrowolski 5 zł
0105 Kształcenie modułowe w szkole policealnej na podbudowie programowej liceum technicznego Janusz Moos 1 zł
0236 Technologia informacyjna w edukacji Janusz Moos 16 zł
0158 Modelowanie procesów edukacyjnych w Wojewódzkim Centrum Doskonalenia nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi Janusz Moos 1 zł
0157 Modelowanie kształcenia modułowego w szkole policealnej na podbudowie programowej liceum technicznego Janusz Moos 1 zł
0156 Modelowanie kształcenia modułowego (część 4) Janusz Moos 11 zł
0155 Modelowanie kształcenia modułowego (część 3) Janusz Moos 10 zł
0154 Modelowanie kształcenia modułowego (część 2) Janusz Moos 10 zł
0153 Modelowanie kształcenia modułowego (część 1) Janusz Moos 14 zł
Lider w edukacji Janusz Moos (red) 13 zł

Strony