Procedury postępowania w przypadkach aktów terroru i w innych sytuacjach kryzysowych (Materiał pomocniczy dla wychowawców i nauczycieli przysposobienia obronnego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych)

Procedury postępowania w przypadkach aktów terroru i w innych sytuacjach kryzysowych (Materiał pomocniczy dla wychowawców i nauczycieli przysposobienia obronnego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych)

Autor: 
Jan Dobrowolski
Cena: 
5 zł