Prezentacje dorobku edukacyjnego nauczycieli. Zeszyt 4. Szkoła to historia, to tradycja, to miejsce gdzie rodzą się pasje

Nr komunikatu: 
1
Rok szkolny: 
2020/2021
Adresaci: 
Autor: 
Grażyna Adamiec g.adamiec@lcdnikp.elodz.edu.pl
 
Prezentacje dorobku edukacyjnego nauczycieli. Zeszyt 4.
Szkoła to historia, to tradycja, to miejsce gdzie rodzą się pasje.
Zespół Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
 
Szanowni Państwo.
 
Chcemy Państwa zainteresować kolejnym zeszytem z serii „Prezentacje dorobku edukacyjnego nauczycieli” przygotowanym przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Zeszyt czwarty dotyczy działalności nauczycieli innowatorów z Zespołu Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. We wstępie do publikacji Pani dyrektor Dorota Stefaniak napisała, cyt. „Szkoła to historia, tradycja, to miejsce, gdzie rodzą się pasje, zainteresowania i chęć zdobycia nowej wiedzy. Ale szkoła to przede wszystkim ludzie, uczniowie i nauczyciele, którzy wzajemnie się inspirują, wspólnie działają i podejmują się nowych wyzwań. W Zespole Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi pracuje wielu nauczycieli, pasjonatów, którzy potrafią swoją osobowością, talentem skupić wokół siebie młodych ludzi; zachęcić ich do działania, twórczej pracy, a wspólnie stworzyć wiele ciekawych i cennych inicjatyw.
 
Nauczyciele Zespołu Szkół Edukacji Technicznej działają na wielu polach; to nie tylko praca dydaktyczna; to wspólne realizowanie projektów, działania na rzecz innych ludzi, współpraca ze środowiskiem lokalnym. Ci najbardziej kreatywni i zaangażowani pozwalają swoim uczniom odkrywać zainteresowania i pasje na różnych polach. Stają się dla nich prawdziwymi mentorami: wspierającymi, doradzającymi, dzielącymi się swoimi doświadczeniem i wiedzą. Prawdziwy mentor wie, że wędrować w codzienności w pojedynkę jest bardzo trudno. Swojemu podopiecznemu zawsze wskaże właściwą drogę; a sukces podopiecznego staje się przecież także jego sukcesem.
 
Na takie miano z pewnością zasługuje troje nauczycieli Zespołu Szkół Edukacji Technicznej: pani Aleksandra Buzar, pani Izabela Czyżewska – Dyrała i pan Damian Mikołajczyk. Kształcą w różnych dziedzinach, mają odmienne zainteresowania i podejmują się różnych inicjatyw. Łączy ich jedno: wraz ze swoimi uczniami tworzą zgrany zespół, dla którego nie
 
ma rzeczy niemożliwych, a wspólne sukcesy i działania przynoszą ogromną satysfakcję i radość obu stronom.”
 
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dorobkiem przedstawionych w nim nauczycieli. Dorobek nauczycieli rekomendowały: Dorota Stefaniak, dyrektor Zespołu Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi, Grażyna Adamiec i Maria Stompel, nauczyciele konsultanci z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
 
Opracowała:
Grażyna Adamiec, nauczyciel konsultant
 
 
wtorek, 24. Listopad 2020
wtorek, 31. Sierpień 2021