Informacje o wynikach Konkursu Chemicznego przeprowadzonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Nr komunikatu: 
19
Rok szkolny: 
2017/18
Adresaci: 
Autor: 
Dorota Zielińska

Tegoroczna edycja KONKURSU CHEMICZNEGO dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych została zamknięta. Eliminacje ogólnołódzkie odbyły się 9 maja 2018r., zostały  zorganizowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z XX Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Łodzi. Zakres wymagań określony w regulaminie konkursowym poszerzony o wybrane wątki tematyczne  adresowany był do uczniów klas pierwszych 
i drugich  szkół ponadgimnazjalnych i  korespondował z  podstawą programową  kształcenia ogólnego.   

Celem konkursu  było zachęcenie  uczestników do pogłębiania wiedzy chemicznej,  rozwijania zainteresowań przedmiotem, stworzenie możliwości rozwijania umiejętności twórczego myślenia do rozwiązywania zadań problemowych oraz uzyskania informacji zwrotnej o swoich umiejętnościach
i możliwościach na tle rywalizującej w konkursie grupy uczniów. 

Warto podkreślić, że konkursychemiczne wspierają działania edukacyjne szkół 
w kształceniu chemicznym, rozbudzają ambicje  naukowe uczniów oraz  wdrażają ich  
do samokształcenia. Dla nauczycieli są elementem motywującym do doskonalenia  procesów kształcenia i sprzyjają weryfikacji osiągnięć uczniów  uzdolnionych w dziedzinie chemicznej. Dodatkowym ich czynnikiem  jest promowanie szkół, nauczycieli oraz uczniów odnoszących sukcesy. 

Wyniki  tegorocznego konkursu zostały opublikowane w maju na stronie internetowej ŁCDNiKP.
W komunikacie przedstawiamy listę laureatów i wyróżnionych. 

 

Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się w 11 czerwca na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.  Laureaci i wyróżnieni  uczestnicy otrzymali dyplomy a laureatów dodatkowo nagrodzono książkami. Nauczyciele zaangażowani w organizację i prace komisji konkursowej oraz nauczyciele wspierający uczniów w przygotowaniach do konkursu otrzymali podziękowania.

Spotkanie uzupełnił wykład dr. Sławomira Domagały z UŁ nt.  Ogniwa galwaniczne

WYNIKI KONKURSU CHEMICZNEGO 

W eliminacjach ogólnołódzkich wzięło udział 73 uczniów z 11liceów ogólnokształcących,
 2 zespołów szkół i z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Łodzi. 

Laureatami zostało 4uczestników a  24 otrzymałowyróżnienia.

 

LAUREACI

 

LOKATA

IMIĘ I NAZWISKO LAUREATÓW

SZKOŁA

 

IMIĘ I NAZWISKO 
NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO

 

 

I miejsce

Wojciech Król

I LO

 

Justyna Staluszka, 

Maciej Sienkiewicz

 

 

II miejsce

Natalia Szubka

XII LO

Agata Bartoszek

 

III miejsce

Emilia Polanowska

I LO

 

Justyna Staluszka, 

Maciej Sienkiewicz

 

Andrzej Zieliński

I LO

 

Justyna Staluszka, 

Maciej Sienkiewicz

 

 

WYRÓŻNIENI

SZKOŁA

 

IMIĘ I NAZWISKO WYRÓŻNIONYCH

 

[ 80% - oznacza pracę od  80%

70%- oznacza pracę pomiędzy70-80%]

IMIĘ I NAZWISKO 
NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO

I LO

 80%: 

Jakub Studziński, Kacper Galant

70%: 

Adam Surma, Adam Sulima, 
Jan Szadkowski, Maja Gawron,
Zuzanna Granek 

Justyna Staluszka, 

Maciej Sienkiewicz

III LO

70%: Joanna Hajdys

Mariola Michalak

XII LO

 70%: 

Michał Jeziorski, Bartłomiej Rosiak, 

Agata Bartoszek

XIII LO

 

70%:  Paulina Lewandowska

Anna Kinart

Publiczne LO PŁ

80%: 

Ewa Papiewska, Oskar Nowak,

 Łukasz Walczak, Patryk Cegiełka,
 Julia Kulesza

70%:  

Mateusz Kowalczyk, Filip Barski, Paulina Kaszubska, Adrian Pal 

Krzysztof Klimaszewski

XXI LO

70%: Maria Możdżan

Jolanta Leszczyńska

XXXI LO 

80%:  Krzysztof Cienkowski

Beata Ciesielska

Samorządowe  Liceum Ogólnokształcące  
w Zgierzu 

70%:  Julia Kaczmarek 

Krystyna Rybińska

Centrum Kształcenia Zawodowego
 i Ustawicznego 
w Łodzi 

70%:   Kamil Szychta

Jolanta Deredas

Dziękujemy wszystkim nauczycielom – merytorycznym opiekunom uczniów biorących udział w konkursie i gratulujemy sukcesów. 

Zachęcamy koleżanki i kolegów z pozostałych szkół do włączania swoich uczniów 
w to przedsięwzięcie.

 

Organizatorzy Konkursu

Małgorzata Kozieł

Dorota Zielińska

piątek, 15. Czerwiec 2018
piątek, 31. Sierpień 2018