OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA ESEJ „LITERATURA I FILM W USA – MŁODZIEŻ PISZE ESEJE”

Nr szybkiej informacji: 
129
Adresat: 
nauczyciele języka polskiego i angielskiego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Informacja o wydarzeniu: 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA ESEJ „LITERATURA I FILM W USA – MŁODZIEŻ PISZE ESEJE”

 

 

Serdecznie zapraszamy uczennice i uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie na esej „Literatura i film w USA – młodzież pisze eseje”.

 

Organizatorem konkursu jest XV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi i Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, przy współpracy Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz American Corner w Łodzi.

 

Zadaniem uczestników jest napisanie eseju związanego z wybranymi wierszami, tekstem prozatorskim lub filmem. W pierwszej edycji konkursu pod hasłem „Świat widziany z kobiecej perspektywy, czyli rzecz o twórczości amerykańskich poetek, prozaiczek i reżyserek” proponujemy młodzieży ponadgimnazjalnej przyjrzenie się światu wykreowanemu w poezji, prozie lub filmie amerykańskich autorek/reżyserek. Dla uczennic i uczniów gimnazjów zawężamy zadanie
do kwestii związanych z kobiecym kinem amerykańskim.

Szczegółowe informacje o Konkursie znajdziecie Państwo w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej XV Liceum Ogólnokształcącego www.xvlo.lodz.pl i ŁCDNiKP www.wckp.lodz.pl.

 

Terminarz konkursu

 

  • Zgłoszenie udziału szkoły w konkursie – do 29 listopada 2013 roku.

  • I etap – termin składania prac ustala komisja szkolna

  • Termin nadsyłania protokołów z przebiegu etapu szkolnego oraz prac pisemnych uczennic/ów, studentek/ów – do 3 lutego 2014 roku.

  • Finał ustny i zakończenie konkursu  – 3 marca 2014 roku.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29 listopada 2013 roku faksem 42 252-98-03, listownie na adres XV LO, ul. Traktorowa 77, 91-204 Łódź, lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@xvlo.lodz.pl. Dziękujemy za przestrzeganie terminów Konkursu i serdecznie zapraszamy

 

 

Aneta Jachimowska

 

Organizator: 
Aneta Jachimowska