Zaproszenie do poznania Chemnitz – Przemysłowego Serca Saksonii

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego organizuje spotkanie z delegacją miasta Chemnitz – partnerskiego miasta Łodzi. 

Adresaci: nauczyciele i uczniowie zainteresowani poznaniem Chemnitz 

Data i godzina: 28 marca 2019 r. o godz. 12.30

Miejsce: siedziba Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź, ul. Kopcińskiego 29, sala 310. 

Podczas spotkania będzie czas na pytania i dyskusję.

Wznowione kursy „Administracja szkolnym kontem Office 365”

Informujemy, że zostały wznowione kursy dla tych osób pełniących rolę szkolnych administratorów kont Office 365, którzy do tej pory nie skorzystali z tego typu usług. Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w tych kursach wszystkich administratorów nowo powołanych szkół i przedszkoli, nowych administratorów, którzy zostali powołani w bieżącym roku szkolnym oraz administratorów szkół i placówek oświatowych, które jeszcze nie rozpoczęły wdrożenia usług Office 365.

Nowa podstawa programowa z historii i języka polskiego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 
oraz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne zapraszają nauczycieli historii i języka polskiego szkół ponadpodstawowych na spotkanie Nowa podstawa programowa z historii i języka polskiego dla czteroletnich liceów i pięcioletnich techników. Podczas zajęć omówione zostaną zmiany w nowej podstawie programowej (historii i języka polskiego) oraz zaprezentowane podręczniki do szkół ponadpodstawowych, przygotowane przez WSiP.

Spotkania odbędą się:

FESTIWALU EKSPRESJI TWÓRCÓW AMATORÓW

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego, wiedzy o kulturze oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w XXIII edycji 

FESTIWALU EKSPRESJI TWÓRCÓW AMATORÓW

F. E. T. A.  2019 pod hasłem:   „ILUZJA”

Organizatorem Festiwalu jest XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi
(ul. Wileńska 22a).

Cele tego przedsięwzięcia to:

SEMINARIUM

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim         w edukacji, w rodzinie i w formach aktywności społecznej

 

Termin:16 marca 2019r. w godz.900 -1330

Miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 3 w Łodzi przy ul. Tkackiej 34/36

Cele spotkania:

RYNEK PRACY W ŁODZI I WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W IV KWARTALE 2018 ROKU

 

RYNEK PRACY W ŁODZI I WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM
W IV KWARTALE 2018 ROKU

 

 

Analiza „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2018 roku” przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim oraz nowe inwestycje w regionie.
Jest to ostatnie w 2018 roku opracowanie kwartalne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.

Łódzkie drogi do niepodległości

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli na seminarium

Łódzkie drogi do niepodległości

W programie seminarium wystąpienia:

- P. prof. dr hab. Jolanty Daszyńskiej na temat rekonstrukcji historycznej jako sposobu

przedstawiania historii

- P. dr Piotra Machlańskiego ukazujące miejsca i bohaterów walki o niepodległość Polski                      

   w regionie łódzkim

- P. kustosz Elżbiety Czajki poświęcone zasobom archiwalnym oraz ofercie edukacyjnej 

Akademia Wymiany Doświadczeń Kreatywnych Nauczycieli

W ramach działań Łódzkiego Regionalnego Klubu Budzących się Szkół zorganizowano Akademię Wymiany Doświadczeń Kreatywnych Nauczycieli. Dla budowania przestrzeni wymiany doświadczeń zaplanowano cykl zajęć otwartych pod hasłem „Tydzień wymiany doświadczeń”. Podczas tego przedsięwzięcia każdy nauczyciel może zgłosić chęć przeprowadzenia zajęć otwartych.