Ewaluacja zewnętrzna w ŁCDNiKP

Informaujemy naszych Klientów, Odbiorców naszych usług oraz Partnerów i Sojuszników o tym, że gościmy w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ewaluatorów zewnętrznych.

Wszyscy Państwo mogą przedstawić opinię na temat naszej placówki. W celu uzyskania dostępu do Kwestionariusza ankiety prosimy o kontakt z Panią Anną Koludo e-mail: koludo@wp.pl

Kobieta sukcesu na łódzkim rynku pracy w świetle wyników badań

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji Kobieta sukcesu na łódzkim rynku pracy w świetle wyników badań organizowanej przez Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego wraz z Partnerami - Powiatowym Urzędem Pracy i Agencją Analiz Statystyczno-Ekonomicznych An‑Stat w Łodzi.

Konferencja odbędzie się 31.05.2016 roku (w godz. 10.00 – 13.00) w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 104.j

 Czytaj więcej 

Wpływ aktualnych zmian prawa oświatowego na kształt Statutu Szkoły/Placówki.

Konsultacja grupowa, dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele – liderzy zespołów zadaniowych

Uczestnicy:

  • uporządkują wiedzę na temat:
  • zmian wprowadzonych w statucie szkoły/placówki w świetle ostatnich zmian w prawie oświatowym
  • zadań dyrektora szkoły oraz organów kolegialnych szkoły w zakresie tworzenia statutu
  • sposobów zapisów prawnych w statucie
  • wpływu organu nadzoru pedagogicznego oraz organu prowadzącego na kształt statutu
  • poznają praktyczne rozwiązania w zakresie wprowadzania nowego statutu, nowelizacji statutu oraz tekstu jednolitego statutu
  • udoskonalą umiejętność korzystania z aktów prawnych obowiązujących przy pracy ze statutem

 Czytaj więcej

GALA FINAŁOWA

Konkursu na wybór

„Pracodawcy Kreującego i Wspierającego Edukację 2015”

10 marca 2016 r., o godzinie 11.00 w Muzeum Miasta Łodzi odbyła się Gala Finałowa Konkursu „Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację 2015”.