Łódzkie Łabędzie

Ogłoszona została VII edycja konkursu na wybór „Pracodawcy Kreującego i Wspierającego Edukację 2018”organizowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Łódzkie drogi do niepodległości

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli na seminarium

Łódzkie drogi do niepodległości

W programie seminarium wystąpienia:

- P. prof. dr hab. Jolanty Daszyńskiej na temat rekonstrukcji historycznej jako sposobu

przedstawiania historii

- P. dr Piotra Machlańskiego ukazujące miejsca i bohaterów walki o niepodległość Polski                      

   w regionie łódzkim

- P. kustosz Elżbiety Czajki poświęcone zasobom archiwalnym oraz ofercie edukacyjnej 

Wznowione kursy „Administracja szkolnym kontem Office 365”

Informujemy, że zostały wznowione kursy dla tych osób pełniących rolę szkolnych administratorów kont Office 365, którzy do tej pory nie skorzystali z tego typu usług. Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w tych kursach wszystkich administratorów nowo powołanych szkół i przedszkoli, nowych administratorów, którzy zostali powołani w bieżącym roku szkolnym oraz administratorów szkół i placówek oświatowych, które jeszcze nie rozpoczęły wdrożenia usług Office 365.

Akademia Wymiany Doświadczeń Kreatywnych Nauczycieli

W ramach działań Łódzkiego Regionalnego Klubu Budzących się Szkół zorganizowano Akademię Wymiany Doświadczeń Kreatywnych Nauczycieli. Dla budowania przestrzeni wymiany doświadczeń zaplanowano cykl zajęć otwartych pod hasłem „Tydzień wymiany doświadczeń”. Podczas tego przedsięwzięcia każdy nauczyciel może zgłosić chęć przeprowadzenia zajęć otwartych.

„Międzynarodowy Kongres Myślenia Krytycznego – TOC”

Kongres Myślenia Krytycznego to nowe wydarzenie na mapie szkoleniowej Polski. „TOC dla Edukacji Polska” oraz „Fundacja Thinking Zone” postanowiły powołać cykliczne, coroczne wydarzenie, którego celem jest promocja i edukacja MYŚLENIA KRYTYCZNEGO wśród nauczycieli i rodziców. Ta kompetencja nr 1  XXI wiekujest w Polsce nadal bardzo mało znana. 

"Normalizacja i ja"

Już po raz siódmy Polski Komitet Normalizacyjny organizuje Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja” Do udziału w Konkursie zapraszani są uczniowie i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych) wszystkich typów. W tym roku zaproponowano trzy kategorie wyrazu dla uczniów: grafika, film i esej, a dla nauczycieli scenariusz lekcji obejmujący obszar tematyczny zawarty w tytule Konkursu.

Tytuł VII Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja" brzmi:

Edukacja ekonomiczna dla wszystkich i… pieniądze dla zwycięzców

nbp logoZ całą pewnością warto zachęcić uczniów do udziału w konkursie Narodowego Banku Polskiego na pracę pisemną poświęconą roli banku centralnego i jego oddziaływaniu na finansową rzeczywistość każdego z nas. Bankowość centralna w Polsce ma już 190 lat, w 1828 roku powstał Bank Polski, natomiast prawie sto lat temu zdecydowano, że polską walutą będzie nie „lech”, nie „pol”, ale „złoty”.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – papierowa fikcja czy efektywne wsparcie?

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – papierowa fikcja czy efektywne wsparcie?

Ośrodek Zarządzania w Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego zaprasza zainteresowanych nauczycieli i  pedagogów do uczestnictwa w bezpłatnych 24-godzinnychwarsztatach metodycznych nt. pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom.

Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy:

·     uzyskają podstawowe informacje na temat zasad udzielania PPP