Łódzkie Łabędzie

Łódzkie łąbedzie

Już po raz szósty łódzkie szkoły będą mogły uhonorować statuetkami Łódzkich Łabędzi tych pracodawców, którzy wspierają je w działaniach edukacyjnych. Umożliwia to kolejna edycja konkursu na wybór „Pracodawcy Kreującego i Wspierającego Edukację 2017” organizowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Projekt ”Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. łódzkim”

Zapraszamy przedstawicieli kadry kierowniczej szkół z woj. łódzkiego do udziału w projekcie „Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. Łódzkim” realizowanym w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Rekrutacja

Nabór do projektu: od 3 stycznia do 15 lutego 2018 roku.

O projekcie

Ochrona danych osobowych w szkole – zmiany wynikające z RODO

Oferta specjalna dla szkół Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

W maju 2018 r. wszystkie firmy/instytucje/organizacje, w których są przetwarzane dane osobowe będą musiały wprowadzić zmiany związane z obowiązywaniem nowego rozporządzenia dot. ochrony danych osobowych. W odpowiedzi na te zmiany PKN organizuje szkolenie dla nauczycieli na temat Ochrona danych osobowych w szkole – zmiany wynikające z RODO

Szczegółowe informacje na temat kursu

VI Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja" pod tytułem: Normy w ochronie środowiska.

Od sześciu lat Polski Komitet Normalizacyjny organizuje konkurs adresowany do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, którego celem jest zainteresowanie młodzieży problematyką normalizacji i zwrócenie uwagi na ważne zagadnienia dotyczące społeczeństwa i gospodarki. Tytuł VI Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja" brzmi: Normy w ochronie środowiska.

Komunikat nr 5 Pracowni Edukacji matematycznej, fizycznej i chemicznej rok szkolny 2017/2018

 

Konkurs chemiczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

                       W roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się kolejna edycja konkursu przedmiotowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnikiem konkursu może być uczeń klasy pierwszej bądź drugiej, który nie bierze udziału w II etapie Olimpiady Chemicznej.

Cele konkursu

W Krainie Teatru

 

 

 

To już druga edycja projektu artystyczno – edukacyjnego pod Honorowym Patronatem Prezydent Miasta Łodzi, który skierowany jest do dzieci oraz kadry nauczycielskiej. Główną ideą projektu jest wprowadzenie najmłodszych do świata sztuki poprzez uczestnictwo w interdyscyplinarnych warsztatach z zakresu teatru, plastyki i muzyki.

Ja to potrafię!


 

Zachęcamy nauczycieli szkół specjalnych i integracyjnych z województwa łódzkiego, aby umożliwili swoim uczniom start w tym konkursie, bo to naprawdę świetna inicjatywa. Dzieciaki zmagają się z wykorzystaniem wiedzy w praktyce, a nie rozwiązywaniem teoretycznych zadań, pracują w zespole, a poziom trudności zadań jest dostosowany do rodzaju niepełnosprawności.

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

W SZKOLE Z ERASMUSEM+

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, wszystkich typów szkół, placówek oświatowych oraz przedstawicieli samorządów terytorialnych z Łodzi i województwa na spotkanie poświęcone aplikowaniu projektów w programie Erasmus+

Uczestnicy: