„GRANTY” ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego będzie realizowało od września 2016 r. kursy doskonalące dla nauczycieli w ramach środków na DOSKONALENIE NAUCZYCIELI w 2016r. na terenie województwa łódzkiego, zlecone przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Czytaj dalej

Kurs Kwalifikacyjny dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego planuje organizację i przeprowadzenie Kursu Kwalifikacyjnego z metodyki nauczania języka angielskiego według ramowego programu MEN.

CEL KURSU

GALA FINAŁOWA

Konkursu na wybór

„Pracodawcy Kreującego i Wspierającego Edukację 2015”

10 marca 2016 r., o godzinie 11.00 w Muzeum Miasta Łodzi odbyła się Gala Finałowa Konkursu „Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację 2015”.