Wkrótce...

Konferencja metodyczna dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Sposoby wyzwalania aktywności uczących się zgodnie z nowoczesnymi trendami kształcenia


6 marca 2015 r. w godzinach 14.30-16.15, ul. Żeromskiego 115. odbędzie się dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej   konferencja metodyczna na temat: Sposoby wyzwalania aktywności uczących się zgodnie z nowymi trendami kształcenia połączona z wystawą kreatywnych pomocy dydaktycznych, przygotowanych przez nauczycieli. Ciekawe tematy, niezwykli prelegenci, oryginalne pomoce dydaktyczne - przyjdź, a doświadczysz inspiracji do swoich działań edukacyjnych

KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ Nowe uregulowania w prawie konsumenckim

Image courtesy of hywards  at FreeDigitalPhotos.netŁódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Miejski Rzecznik Konsumentów w Łodzi zapraszają na konferencję poświęconą zmianom w prawie konsumenckim wprowadzonym ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, która weszła w życie 25 grudnia ubiegłego roku.

IV Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole” Temat wiodący „Normy wyrównują szanse”

11 marca 2015 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w szkole”, pod hasłem Normy wyrównują szanse. Organizatorem Konferencji jest Polski Komitet Normalizacyjny i Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Do udziału w Konferencji zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny z terenu całego kraju.

Spotkania edukacyjne organizowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w ramach XVIII Łódzkich Targów Edukacyjnych

1.     Konferencja dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej „Sposoby wyzwalania aktywności uczących się zgodnie
z nowoczesnymi trendami kształcenia” - 6 marca 2015, godz. 14.30 - 16.00, ŁCDNiKP ul. Żeromskiego 115, koordynatorzy- Hanna Derewlana, Agnieszka Kacprzak - doradcy metodyczni

2.     Seminarium „DELF JUNIOR - DELF PRIM (kryteria oceny)” - 6 marca 2015, godz. 15.30 - 18.30, Aliance Francaise, Łódź Manufaktura
ul. Drewnowska 58 a, koordynacja - Włodzimierz Glamaciński - doradca metodyczny