Rekomendacje IV Ogólnopolskiej Konferencji NORMALIZACJA W SZKOLE

Przedstawiamy rekomendacje IV Ogólnopolskiej Konferencji NORMALIZACJA W SZKOLE, która odbyła się 11 marca 2015 roku w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29. Organizatorem Konferencji był Polski Komitet Normalizacyjny i Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

REKOMENDACJE KONFERENCJI „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych”

Przedstawiamy rekomendacje ogólnokrajowej konferencji MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH, która odbyła się 24 lutego 2015 roku w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104. Jej organizatorem było Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego wraz z Partnerami – Powiatowym Urzędem Pracy w Łodzi i Agencją Analiz Statystyczno-Ekonomicznych An-Stat w Łodzi.