Łódzkie drogi do niepodległości

Aktualności

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli na seminarium

Łódzkie drogi do niepodległości

W programie seminarium wystąpienia:

- P. prof. dr hab. Jolanty Daszyńskiej na temat rekonstrukcji historycznej jako sposobu

przedstawiania historii

- P. dr Piotra Machlańskiego ukazujące miejsca i bohaterów walki o niepodległość Polski                      

   w regionie łódzkim

- P. kustosz Elżbiety Czajki poświęcone zasobom archiwalnym oraz ofercie edukacyjnej 

  Archiwum  Państwowego w Łodzi

 

Zapraszamy również do zwiedzania w siedzibie ŁCDNiKP wystawy okolicznościowej Łódź w czasie I wojny światowej przygotowanej przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.

Każdy uczestnik seminarium otrzyma komiks przygotowany przez Archiwum Państwowe w Łodzi Listopadowe zdjęcia.

Seminarium odbędzie się 5 grudnia 2018 r. w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź, ul. Kopcińskiego 29, sala 210, w godzinach 15.00 – 18.00.

Udział w zajęciach jest bezpłatny, zainteresowanych Państwa prosimy o zarejestrowanie się drogą elektroniczną na stronie www.wckp.lodz.pl, zakładka zgłoszenia elektroniczne.