KONKURS CHEMICZNY

Nr szybkiej informacji: 
133
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

Informacja

dla dyrektorów i nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych

 

            Termin konkursu chemicznego organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego dla uczniów klas pierwszych i drugich szkoły ponadgimnazjalnej został ustalony na 17 maja 2019 r., godz. 1030.

Ogólnołódzkie eliminacje konkursowe (czas trwania - 90 minut) będą przeprowadzone 
w siedzibie XX Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Łodzi, 
ul. Obywatelska 57. 

            Prosimy o dokładne przeczytanie regulaminu konkursu (zamieszczonego na stronie internetowej www.wckp.lodz.plw części poświęconej konkursom) oraz przysyłanie zgłoszeń 
i oświadczeń zgodnie z aktualnie obowiązującą dokumentacją do końca kwietnia 2019 r. 

W eliminacjach konkursowych mogą wziąć udział wyłącznieuczniowie zgłoszeni 
w wyznaczonym terminie.  

            Do zgłoszenia obowiązkowo prosimy dołączyć jedno zadanie z etapu szkolnego, które zróżnicowało wyniki uczestników eliminacji. Zadania można przesyłać na adres e-mail: mkoziel@wckp.lodz.pl

             

Opracowała:

Małgorzata Kozieł

doradca metodyczny w obszarze chemii

Organizator: 
Małgorzata Kozieł