Szybkie informacje

Szybka informacja nr Tematyka Adresaci
119 Zajęcia modelowe. Rozwijanie siły i mocy (3 godz.) Nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych
116 Bajkoterapia w pracy z małymi dziećmi cz.1 Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, świetlic i inni zainteresowani.
105 Konferencja – Znowu o maturze – czy po upływie niemal sześciu miesięcy wiemy coś nowego (4 godziny) Nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
109 Konferencja: “Uczeń na dwóch etatach” – rola pracy domowej dla ucznia. Funkcja oceniania w procesach uczenia się Nauczyciele języka polskiego
72 Jak dokumentować przebieg konkursu? (11 h/warsztat N) Nauczyciele wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych
120 Kredką i muzyką malowane – warsztaty świąteczno -zimowe Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
114 Grywalizacja w praktyce –karty PROFESKI Zainteresowani nauczyciele i specjaliści wszystkich typów szkół
121 Metoda projektów we współczesnych rozwiązaniach edukacyjnych Nauczyciele
110 IX Forum Młodzieży Uzdolnionej Informatycznie Uczniowie wszystkich typów szkół
125 Opowiadamy uczniom klas I-III o tym, jak I. Poznański został fabrykantem. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, świetlic i inni zainteresowani
124 Przygotowanie plików dźwiękowych do materiałów dydaktycznych Nauczyciele wszystkich typów szkół
123 Aspekty prawne w kształceniu stacjonarnym i zdalnym Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół
62 Rozwijanie wyobraźni płaskiej i przestrzennej techniką origami Nauczyciele matematyki
122 Zadawać czy nie zadawać? - prace domowe w kształceniu historycznym i obywatelskim Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie
27 Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu Nauczyciele, przedsiębiorcy
95 MECHATRONIKA WOKÓŁ NAS Dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie zainteresowani edukacją mechatroniczną
92 Konstruowanie zasad oceniania z wychowana fizycznego Sieć współpracy nauczycieli WF Nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych
107 Kurs “Język angielski dla początkujących”. Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele
118 „JA PRZEDSIĘBIORCA” IX Wojewódzki Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych Dyrektorzy nauczyciele i specjaliści szkół ponadpodstawowych
117 AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZEGO DZIECIAKA XIII Konkurs dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych „O PRZYSZŁOŚCI MARZĘ TERAZ” Dyrektorzy, nauczyciele i specjaliści szkół podstawowych
85 Koło teatralne w Teatrze Nowym Zainteresowani n-le szkół podstawowych i ponadpodstawowych, koordynatorzy WSDZ, doradcy zawodowi, pedagodzy
46 Od włącznika światła do internetu rzeczy Zorganizowane grupy uczniów szkół podstawowych pod opieką nauczyciela
83 Zajęcia koła matematycznego dla uczniów i nauczycieli Nauczyciele matematyki i uczniowie
43 Akademia Kreatywności Zainteresowani nauczyciele szkół i przedszkoli
47 Centrum Mistrzostwa Informatycznego Zainteresowani uczniowie
112 Kształcenie zdalne – doskonalsze, łatwiejsze, skuteczniejsze Nauczyciele