Szybkie informacje

Szybka informacja nr Tematyka Adresaci
58 Akademia Wicedyrektora Wicedyrektorzy
57 Forum Dyrektorów Szkół Ponadpodstawowych Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych
28 Akademia Młodego Humanisty Od pasji czytania do radości tworzenia Nauczyciele
31 Zaproszenie na pierwsze spotkanie zespołu zadaniowego Preschoolers learn English" - włączania języka angielskiego do praktyki przedszkolnej Nauczyciele
72 Kształcenie zdalne w edukacji językowej w pracy z najmłodszymi uczniami-konsultacja Zainteresowani nauczyciele
49 KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Nauczyciele
70 Zabawy z dźwiękiem – aplikacje przydatne w pracy z przedszkolakami Nauczyciele wychowania przedszkolnego
69 Nauczyciel - reżyser lekcji Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
67 „Czy można przygotować ucznia do matury z matematyki pracując w formie zdalnej?” - konferencja Nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
73 Konferencja online dla nauczycieli kształcenia zawodowego branży mechatroniczno-elektronicznej i elektroenergetycznej Nauczyciele kształcenia zawodowego branży mechatroniczno-elektronicznej i elektroenergetycznej
60 Film w pracy nauczyciela polonisty – przewodnik dla początkujących - 25 godz./ kurs online Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (też nauczyciele innych specjalności zainteresowani edukacją filmową)
71 Zaproszenie do udziału w spotkaniach zespołu metodycznego ds. Edukacji Informatycznej – Kodowania/programowania w I etapie kształcenia Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz chętni nauczyciele wychowania przedszkolnego
30 Pierwsze kroki w bibliotece szkolnej konsultacje dla nauczycieli -bibliotekarzy o stażu 0-3 lat Nauczyciele
16 OFERTA KONKURSOWA CENTRUM. HONOROWY PATRONAT DYREKTORA ŁCDNIKP NAD KONKURSAMI ORGANIZOWANYMI PRZEZ SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE Nauczyciele
50 Organizacja warsztatu pracy nauczycieli szkół ponadpodstawowych z krótkim stażem zawodowym Nauczyciele
22 Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie. Nauczyciel
54 Warsztaty dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych Nauczyciele
6 Projektowanie i publikowanie testów i formularzy ankiet on-line Nauczyciele
66 Mediacja jako kompetencja społeczna Zainteresowani nauczyciele
68 Rozwijanie umiejętności zawodowych nauczyciela wychowania fizycznego. Budowa lekcji (II grupa) Nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych