Szybkie informacje

Szybka informacja nr Tematyka Adresaci
249 “Kształcenie zdalne - tylko konieczność, czy też inspiracja?” “Kształcenie zdalne - tylko konieczność, czy też inspiracja?”
250 Techniki prezentacyjne w chmurze cyfrowej Nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkoł
248 Konferencja (N) - 4 godz. Coraz nowsza matura z matematyki – czy jest się czego bać? Nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
246 Konferencja (N) - 3 godz. Autorefleksja w pracy nauczyciela – podsumowanie działań podejmowanych przez polonistów w roku szkolnym 2020/2021 Nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych
Kształcenie zdalne - tylko konieczność, czy też inspiracja? Nauczyciel, dyrektorzy, rodzice
74 Wsparcie realizacji podstaw programowych online przez ZUS Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości, przedmiotów ekonomicznych, handlowych i logistycznych oraz inni zainteresowani nauczyciele szkół ponadpodstawowych, wychowawcy
139 Zajęcia edukacyjne dla uczniów – Na kogo czeka praca? Wybrane problemy rynku pracy w Łodzi i regionie. Jedna godzina lekcyjna/konsultacje grupowe dla uczniów Uczący się w klasach siódmych i ósmych szkoły podstawowej oraz liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych
218 Konkurs Antyk po Łódzku Uczniowie klas V-VII szkół podstawowych w Łodzi
145 Złote szkoły NBP Nauczyciele i uczniowie: szkół podstawowych (kl.VII-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych