Szybkie informacje

Szybka informacja nr Tematyka Adresaci
120 Organizacja stanowiska pracy zgodnie z metodologią 5S - warsztaty Nauczyciele szkół ponadpodstawowych
127 Tworzenie testów w aplikacji Forms - część druga Nauczyciele
134 Metody aktywizujące na lekcjach przyrody i biologii Nauczyciele przyrody i biologii szkół podstawowych
140 Pierwsze zadanie projektowe – legendy Łodzi i regionu Nauczyciele zespołu metodycznego d.s. edukacji regionalnej i przyrodniczej, zainteresowani nauczyciele
136 Rozwijanie umiejętności zawodowych nauczyciela wychowania fizycznego. planowanie lekcji (II edycja) Nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych
142 Aktywizujące metody i narzędzia kształcenia w edukacji zdalnej – burza mózgów, 5Q, prasówka Nauczyciele historii, wos, wychowawcy klas z wszystkich typów szkół
137 Zmiany w egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego oraz polonistyczne nowości dydaktyczne Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
132 Edukacja daltońska w łódzkich przedszkolach – doświadczenia, refleksje, bank pomysłów Nauczyciele wychowania przedszkolnego
68 Rozwijanie umiejętności zawodowych nauczyciela wychowania fizycznego. Budowa lekcji (II grupa) Nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych
141 Drugie narodziny Łodzi - w ramach cyklu “Łódź od początku - edukacja regionalna uczniów klas 1-3 Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, świetlic i inni zainteresowani nauczyciele
121 Uczeń samosterowny - kurs Nauczyciele szkół ponadpodstawowych
104 Włączeni do włączania, czyli PO-MOC w przedszkolu i szkole masowej. Nauczyciele wychowawcy oraz nauczyciele wspierający z przedszkoli i I etapu edukacyjnego w szkole ( klasy I-III) oraz nauczyciele zainteresowani proponowaną tematyką.
128 Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty z matematyki w roku szkolnym 2020/2021 Nauczyciele matematyki szkół podstawowych
129 Egzamin maturalny w 2021 roku w świetle nowego rozporządzenia MEN Nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
122 Język angielski zawodowy - branżowy (kurs) Nauczyciele kształcenia zawodowego
135 “11 kroków dla Ziemi” - jak myśleć i działać ekologicznie? Nauczyciele przyrody i biologii wszystkich typów szkół oraz nauczyciele zainteresowani tematyką ekologiczną
130 Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty z matematyki w roku szkolnym 2020/2021 - edycja 2 Nauczyciele matematyki szkół podstawowych
131 Egzamin maturalny w 2021 roku w świetle nowego rozporządzenia MEN – edycja 2 Nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
76 VIII Konkurs “Ja przedsiębiorca” dla uczniów szkół ponadpodstawowych Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości, przedmiotów ekonomicznych, handlowych i logistycznych oraz inni zainteresowani nauczyciele szkół ponadpodstawowych, wychowawcy
138 Wyjątkowe aplikacje dla nauczycieli krok po kroku Wszyscy zainteresowani nauczyciele
75 Akademia Przedsiębiorczego Dzieciaka w nowej odsłonie - XII Konkurs “O przyszłości marzę teraz” Wszyscy nauczyciele uczący w klasach IV-VI szkół podstawowych, doradcy zawodowi, pedagodzy
133 Kontynuacja kursów języka angielskiego Dyrektorzy/wicedyrektorzy i nauczyciele łódzkich szkół/placówek
110 XX Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych Zainteresowani nauczyciele
111 XIX Konkurs Wiedzy Technicznej Nauczyciele techniki
74 Wsparcie realizacji podstaw programowych online przez ZUS Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości, przedmiotów ekonomicznych, handlowych i logistycznych oraz inni zainteresowani nauczyciele szkół ponadpodstawowych, wychowawcy
139 Zajęcia edukacyjne dla uczniów – Na kogo czeka praca? Wybrane problemy rynku pracy w Łodzi i regionie. Jedna godzina lekcyjna/konsultacje grupowe dla uczniów Uczący się w klasach siódmych i ósmych szkoły podstawowej oraz liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych