Szybkie informacje

Szybka informacja nr Tematyka Adresaci
9 Łódzki Salon Maturzystów – tu maturzyści 2024 zaprojektują swoją ścieżkę kariery Wychowawcy klas maturalnych, doradcy zawodowi
2 „Facebook, strona internetowa, BIP i inne kanały komunikacji w szkole, a RODO i dobra osobiste” (4 godz. / seminarium) Zainteresowani nauczycieli szkół i placówek oświatowych
3 „Obsługa Instagrama, wykorzystywanie aplikacji w celach edukacyjnych” Zainteresowani nauczycieli szkół i placówek oświatowych
8 Biznes i zarządzanie - inny wymiar edukacji ekonomicznej. Nowe narzędzia Nauczyciele edukacji ekonomicznej, a w szczególności PP i BiZ
15 Polonista wobec wyzwań i kierunków polityki oświatowej w roku 2023/24 Konferencja dla nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych Nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych
11 Efektywnie i skutecznie w edukacji historycznej i obywatelskiej Nauczyciele historii, wos i hit we wszystkich typach szkół
16 Technika w szkole podstawowej w kontekście zmian w Podstawie programowej Nauczyciele techniki i wychowania komunikacyjnego ze szkół podstawowych
24 „Kredką i muzyką malowane” – nowe pomysły, nowe zadania Spotkanie zespołu metodycznego 2h Nauczyciele klas I-III, przedszkoli, inni zainteresowani nauczyciele
29 Kompetencje zawodowe nauczycieli kształcenia zawodowego z krótkim stażem pracy Nauczyciele z krótkim stażem zawodowym
21 "Widzę, słyszę, czuję" - polisensoryczne stymulowanie rozwoju dziecka, 20 h, zespół zadaniowy Nauczyciele wychowania przedszkolnego
14 Podstawy metodyki nauczania-uczenia się języka polskiego jako języka obcego Zainteresowani nauczyciele
19 Planowanie pracy nauczyciela języka polskiego i oferta edukacyjna w roku szkolnym 2023/2024 3 godz. / konferencja Nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
17 Technologia VR w edukacji Zainteresowani nauczyciele
18 Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do roli i zawodu mediatora Zainteresowani dyrektorzy, nauczyciele
27 Sposoby administrowania TikTokiem - praktyczne przykłady, współpraca między platformami. Warsztaty, 3 godz. Zainteresowani nauczyciele szkół i placówek oświatowych
39 Konferencja nt. Planowanie pracy nauczyciela matematyki w roku szkolnym 2023/2024 Nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
38 Koło matematyczne dla uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych Nauczyciele matematyki i uczniowie szkół ponadpodstawowych
25 eTIK - realizuj projekty eTwinning i poznawaj nowe programy i aplikacje Spotkanie zespołu zadaniowego 2h Nauczyciele klas I-III, przedszkoli, inni zainteresowani nauczyciele
37 Warsztaty CodeWeek 2023 - dołącz z nami do Europejskiego Tygodnia Kodowania! Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i inni zainteresowani nauczyciele
22 Zaproszenie na pierwsze spotkanie Zespołu zadaniowego „Preschoolers learn English” - włączenie języka angielskiego do praktyki przedszkolnej Zapraszamy nauczycieli prowadzących w przedszkolach zajęcia z języka angielskiego oraz zainteresowanych tematyką Nauczyciele wychowania przedszkolnego
23 Kompetencje cyfrowe nauczycieli w budowaniu motywacji uczniów Kurs 16 godz. Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół
10 XXI edycja Konkursu NBP na pracę pisemną dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych Dyrektorzy i wszyscy nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
40 Konferencja nt. Planowanie pracy nauczyciela matematyki w roku szkolnym 2023/2024 Nauczyciele matematyki szkół podstawowych
36 Warsztaty Październik 2023 Zainteresowani nauczyciele szkół i placówek oświatowych
4 Zarządzanie Oświatą 250 godz. kurs kwalifikacyjny Zainteresowani nauczyciele
41 "Gra - MY" - wykorzystanie gier dydaktycznych w procesie edukacyjnym, Zespół zadaniowy, 20 h Zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego
30 Prawa autorskie w placówce oświatowej. Seminarium, 4 godz. Zainteresowani nauczyciele szkół i placówek oświatowych
31 Ochrona danych osobowych w szkole / placówce oświatowej. Seminarium, 4 godz. Zainteresowani nauczyciele szkół i placówek oświatowych
33 Dane osobowe w projektach finansowanych ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Seminarium, 4 godz. Zainteresowani nauczyciele szkół i placówek oświatowych
20 Kanon w procesie kształcenia Nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
26 Aspekt prawny publikowania treści i zdjęć w Internecie. Seminarium, 4 godz. Zainteresowani nauczyciele szkół i placówek oświatowych
1 "Sposób prezentacji na Facebooku, tworzenie wydarzenia na profilu FB szkoły" Zainteresowani nauczycieli szkół i placówek oświatowych
28 MECHATRONIKA WOKÓŁ NAS. WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ Nauczyciele i uczniowie wszystkich typów szkół