Publikacje

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego to placówka, która wśród wielu ofert  prowadzi działalność wydawniczą. Od lat ukazują się nakładem Centrum publikacje w formie książkowej, mające za zadanie pomagać, wspierać, inspirować. Są to zarówno scenariusze zajęć lekcyjnych jak i opisy wykorzystania w praktyce zajęć aktywizujących. Publikacje te wydawane są zazwyczaj w formie niewielkich książeczek, które nie zabierając nauczycielowi miejsca w teczce mogą okazać się przydatne w wielu sytuacjach.

Bezpośredniego zakupu publikacji można dokonać w siedzibie Centrum w Zespole Wydawniczym (p.213, II piętro), a także zamawiać mailowo (napoli@wp.pl).

Kodsortuj rosnąco Tytuł Autor Cena
0171 O metodach kształcenia stymulujących aktywność uczniów , Zeszyt Metodyczny nr 1 Danuta Bajor 4 zł
0169 Nowatorskie działania nauczycieli techniki i wychowania komunikacyjnego Krzysztof Makowski, Bożena Piekarska, Barbara Preczyńska 4 zł
0168 Nowa formuła, konkurs języka francuskiego – 2005/2006 (testy *gimnazjum *szkoły ponadgimnazjalne *opis nowej formuły testów Wlodzimierz Glamaciński (red.) 7 zł
0166 Niezwykłe krzywe, czyli matematyka w praktyce Kinga Gałązka (red.) 11 zł
0165 Nie zapominajmy o zesłaniach naszych rodaków na Sybir Jerzy Rossowski 2 zł
0164 Muzeum Miasta Łodzi dla Edukacji (Galeria Mistrzów Polskich) Piotr Machlański, Hanna Derewlana, Małgorzata Marczak, Beata Wosińska, Jolanta Bielecka, Hanna Jastrzębska-Gzella, Małgorzata Balcerowska, Monika Urbańska, Karolina Socha 7 zł
0161 Monitorowanie rynku pracy dla edukacji, Analizy i badania nr 11 Elżbieta Ciepucha (red.) prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski, Piotr Ryszard Cmela, Waldemar Dubla, Monika Fabińska, Iwona Gruszczyńska, Anna Jeschke, Leszek Kuras, Janusz Moos, Kamila Niewiadomska, Adam Paprocki, Anna Rękawek, Jakub Stempien, Renata Tyliń 24 zł
0158 Modelowanie procesów edukacyjnych w Wojewódzkim Centrum Doskonalenia nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi Janusz Moos 1 zł
0157 Modelowanie kształcenia modułowego w szkole policealnej na podbudowie programowej liceum technicznego Janusz Moos 1 zł
0156 Modelowanie kształcenia modułowego (część 4) Janusz Moos 11 zł
0155 Modelowanie kształcenia modułowego (część 3) Janusz Moos 10 zł
0154 Modelowanie kształcenia modułowego (część 2) Janusz Moos 10 zł
0153 Modelowanie kształcenia modułowego (część 1) Janusz Moos 14 zł
0149 Międzyszkolne forum interpretacji polskiej literatury współczesnej, najnowszy regulamin (trzecia edycja), dokumentacja drugiej edycji, antologia prac uczniów Aneta Kula, Elżbieta Misiakiewicz, Ewa Sztombka (red.) 7 zł
0144 Metody aktywizujące w liceum profilowanym. Metoda projektów, Liceum Profilowane , Zeszyt nr 9 Agnieszka Mikina, Bożena Zając, red. Janusz Moos 4 zł
0143 Metody aktywizujące w liceum profilowanym Agnieszka Mikina, Bożena Zając 3 zł
0142 Metody aktywizujące w kształceniu matematycznym – scenariusze zajęć Anna Gorzeń (red.), Aleksandra Guzowska, Renata Kozłowska, Mirosława Loba, Maria Malinowska, Jolanta Olszewska, Wiesława Pirek, Barbara Tarantus, Agnieszka Tomczyńska, Halina Wawruszczak 9 zł
0141 Metoda tekstu przewodniego jako strategia dydaktyczna w systemie laboratoryjnym Alicja Oleska 2 zł
0140 Metoda projektów w kształtowaniu przedsiębiorczych postaw uczniów, przykłady wykorzystania metody projektów na zajęciach języka polskiego Agnieszka Mikina (red.), Joanna Bień, Maria Piwońska 2 zł
0139 Metoda projektów w kreowaniu postaw przedsiębiorczych uczniów Agnieszka Mikina 3 zł

Strony