Publikacje

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego to placówka, która wśród wielu ofert  prowadzi działalność wydawniczą. Od lat ukazują się nakładem Centrum publikacje w formie książkowej, mające za zadanie pomagać, wspierać, inspirować. Są to zarówno scenariusze zajęć lekcyjnych jak i opisy wykorzystania w praktyce zajęć aktywizujących. Publikacje te wydawane są zazwyczaj w formie niewielkich książeczek, które nie zabierając nauczycielowi miejsca w teczce mogą okazać się przydatne w wielu sytuacjach.

Bezpośredniego zakupu publikacji można dokonać w siedzibie Centrum w Zespole Wydawniczym (p.213, II piętro), a także zamawiać mailowo (napoli@wp.pl).

Kod Tytułsortuj malejąco Autor Cena
Z prac nad projektowaniem kształcenia w liceum profilowanym Janusz Moos (red.) 12 zł
Z prac nad tworzeniem warunków do organizowania zewnętrznego egzaminu zawodowego Janusz Moos (red.), Maria Suliga (red.) 7 zł
0271 Z prac Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Analizy i badania nr 5 Elżbieta Ciepucha 1 zł
0272 Z prac projektu Kształtowanie umiejętności poprzez multimedia Anna Koludo, Małgorzata Matuszewska 1 zł
0275 Zajęcia stymulujące aktywność twórczą uczniów – konspekty lekcji Kinga Gałązka 11 zł
Zapotrzebowanie kadrowe firm w Łodzi na pracowników w wieku 50-60 lat oraz 60+, Analizy i Badania nr 21 Elżbieta Ciepucha, Anna Gębarowska-Matusiak, Leszek Kuras, Jarosław Tokarski 4 zł
0276 Zapotrzebowanie pracodawców na kwalifikacje absolwentów szkół zawodowych (analiza wyników badań ankietowych) Elżbieta Ciepucha 1 zł
0278 Zastosowanie metody projektów w edukacji przyrodniczej Małgorzata Wiśniewska, Dorota Stasiak, Urszula Spławska 7 zł
0280 Zbiór testów egzaminacyjnych z języka francuskiego dla gimnazjów, 2004/2005 Włodzimierz Glamaciński, Katarzyna Karolczak-Barczyńska 4 zł
0281 Zbiór testów egzaminacyjnych z języka francuskiego dla szkół podstawowych, 2004/2005 Włodzimierz Glamaciński, Katarzyna Karolczak-Barczyńska 4 zł
0282 Zielona ścieżka, Zeszyt metodyczny nr 2 Dorota Kalinowska 1 zł
0283 Zmiany w kształceniu zawodowym w obliczu wyzwań rynku pracy Janusz Moos (red.), Małgorzata Sienna (red.) 26 zł
0284 Żydzi łódzcy – historia, tradycja, sztuka, zagłada Dorota Ceran (red.) 20 zł
Łódź w liczbach, zbiór zadań z zakresu matematyki i edukacji regionalnej Barbara Muras, Piotr Machlański, Janusz Moos 11 zł
Łódź – nasza mała ojczyzna (promocja Łodzi poprzez edukację, czyli diagnoza-problem i rozwiązania), Barbara Muras (red.) 4 zł
Łódzki Festiwal Bibliotek szkolnych 2001-2011 Joanna Pastusiak (red.) 8 zł
ҮСТНЫЏ … MATURA 2012 Katarzyna Stepień (red.), Kamil Dyjankiewicz, Joanna Iskierka-Sabatny, Monika Klimecka 7 zł

Strony